Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
minus Oferty organizacji pozarządowych
   minus Oferta (DODANO SPROSTOWANIE - 31.05.2010)
   minus Oferta
   plus OFERTA
   minus Oferta - Upowszechnianie rekreacji oraz sportu wśród społeczności na terenie gminy kobierzyce
   minus Oferta - Ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód
   minus OFERTA
   minus Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz udział w kwalifikowanych zawodach sportowych w piłce nożnej
   minus Oferta - Organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci z terenu Gminy Kobierzyce
   minus Oferta - warsztaty plastyczne dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce
   minus Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
   minus Oferta - warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców z terenu gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w życiu kulturalnym regionu porzez organizację wyjazdów, w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011, do placówek kulturalnych
   minus Oferta - Reaktywacja zespołu piłkarskiego we wsi Domasław
   minus Oferta - Organizacja szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ligowych po awansie do wyższej klasy rozgrywkowej na terenie wsi Wierzbice i Krzyżowice
   minus Oferta - Prowadzenie szkolenia jeździeckiego dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
   minus Oferta - Organizacja Turnieju Judo o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Prowadzenie jeździeckiego szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Udział dzieci i młodzieży w "żywych lekcjach" historii Polski.
   minus Oferta - Upowszechnienie region. tradycji oraz propagowanie i promocja zwyczajów lok. społeczności poprzez zorganiz. warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych dla mieszkańców gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Organizacja szkolenia i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Pustków Żurawski oraz wyposażenie boiska sportowego w Pustkowie Wilczkowskim w II półroczu
   minus Oferta - organizacja szkolenia sportowego w tenisie stołowym na terenie miejscowości Tyniec Mały
   minus Oferta - Piknik "Country & Bluse Day" organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców
   minus Oferta - Organizacja spotkania historyczno-patriotycznego z okazji święta Sybiraków
   minus Oferta - Domasławskie święto ziemniaka
   minus Oferta - Organizacja szkolenia sportowego zespołu juniorów
   minus Oferta - Cykl otwartych koncertów "Muzyka Narodów"
   minus Oferta - ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
   minus Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
   minus Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP Kobierzyce
   minus Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP Pustków Wilczkowski
   minus Oferta - Organizacja udziału w rozgrywkach klasy A
   minus Oferta - Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Organizacja imprez kulturalnych i działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Upowszechnianie regionalnych tradycji oraz promowanie zwyczajów lokalnej społeczności
   minus Oferta - ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie Gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
   minus Oferta - Cykl otwartych koncertów "MUZYKA NARODÓW" w wykonaniu chórów kościelnych
   minus Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
   minus Oferta - udział zespołu młodziczek w Finale Pucharu Polski w dniach 04-07.06.2014 r.
   minus Oferta - Organizacja życia kulturalnego Sybiraków zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce
   minus Oferta - organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców
   minus Oferta - ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Twórcze warsztaty z elementami psychodramy
   minus Oferta - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce.
   minus Oferta - Upowszechnianie, promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Gminy poprzez organizacje wystaw i występów o charakterze ludowym
   minus Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
   minus Oferta - organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
   minus Oferta - organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych
   minus Oferta - Organizacja akcji zimowej 2016 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzce
   minus Oferta - Wydanie albumu wspomnień o Księdzu Prałacie Aleksandrze Brandcie.
   minus Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich
   minus Oferta - Organizacja zadań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości
   minus Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
   minus Oferta - edycja Kids Battle - Mini Bitwy Taneczne
   minus Oferta - upowszechnianie tradycji regionalnych i patriotycznych
   minus Oferta - organizacja warsztatów teatralnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce
   minus Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
   minus Oferta - Mini Bitwy Taneczne Kids Battle
   minus Oferta - Spotkanie edukacyjno-kulturalne z zakresu tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości
   minus Oferta - Organizacja jubileuszu 20-lecia istnienia Oddziału w Kobierzycach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
   minus Oferta - "Śpiewamy razem dla Ojczyzny"
   minus Oferta - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego i edukacja"
   minus Oferta -"IX edycja Festiwalu 4 Żywiołów"
   minus Oferta - "Spotkanie edukacyjno-kulturalne z zakresu tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości
   minus Oferta - "Okolicznościowe występy chóru na terenie gminy Kobierzyce i poza nią"
   minus Oferta - "Edukacyjne warsztaty z szycia dla seniorów z Gminy Kobierzyce"
   minus Oferta - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
   minus Oferta - „Organizacja uroczystości z okazji Dnia Sybiraka”
   minus Oferta - "Edukacja, upowszechnianie oraz promocja twórczości i przedsięwzięć kulturalnych mieszkańców Gminy Kobierzyce”
   minus Oferta - "Impreza sportowa - Magnickie Lato"
   minus Oferta - "Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce"
   minus Oferta - "Organizacja integracyjnego festynu dla mieszkańców Kobierzyc i Gminy Kobierzyce w kobierzyckim parku oraz zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce"
   minus Oferta - "Promocja Zdrowia Kobiet w Gminie Kobierzyce”
   minus Oferta - "Organizacja integracyjnego festynu dla mieszkańców Kobierzyc i Gminy Kobierzyce w kobierzyckim parku oraz zawodów wędkarskich"
   minus Oferta - "Organizacja warsztatów teatralnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce"
   minus Oferta - "Impreza Sportowa Magnickie Lato 2023"
   minus Oferta - "Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce"
   minus Oferta - "Serce ponad wszystko"
   minus Oferta - "Organizacja Młodzieżowego Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłkarskiego Chłopców i Dziewcząt Kobierzyce 2023"
   minus Oferta - "Oferta 13 turnieju Karate Shinkyokuskin Kobierzyce Cup 2024"
   minus Oferta - "Organizacja Biegu z Konstytucją 2024"
   minus Oferta - "Uczestnictwo w imprezach kulturalnych promujących twórczość mieszkańców Gminy Kobierzyce"
   minus Oferta - "Współorganizacja XXXVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego - "Ślężański Mnich" Bruki & Szutry
   minus Oferta - "Bezpieczna Szkoła - Gmina Kobierzyce"
   minus Oferta - "Organizacja konfrontacji dywizji północnej i południowej Amatorskiej Ligi Bokserskiej MAXLIGI"
   minus Oferta - "Organizacja festynu Granie przy altanie oraz zawodów wędkarskich dl mieszkańców Gminy Kobierzyce"
   minus Oferta - "Puchar Polski kobiet w piłce nożnej plażowej Gdańsk 28-30.06.2024"
   minus Oferta - "Festyn plenerowy Święto kwiatów"
   minus Oferta - "Impreza Sportowa - Magnickie Lato 2024"
   minus Oferta - "Zgrupowanie Karate - Jarosławiec 2024"
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2024-07-02 07:46:01 - Oferta - PDF (565.69 kB)

Ilość odwiedzin: 150
Nazwa dokumentu: Oferta - "Impreza Sportowa - Magnickie Lato 2024"
Osoba, która wytworzyła informację: Klub Sportowy Magnice
Osoba, która odpowiada za treść: Klub Sportowy Magnice
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2024-07-02 07:43:56
Data udostępnienia informacji: 2024-07-02 07:43:56
Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-02 07:46:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER