Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
   minus Nabór Na Rachmistrzów
   minus Ulotka Informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021
   minus NSP 2021
   minus List Prezesa GUS
   minus Nowelizacja Ustawy NSP 2021
   minus Oszustwa Na Spis Powszechny
   minus Spisz Się Przez Internet
   minus Pomóż Seniorowi Spisać Się Bezpiecznie
   minus Losowanie Nagród w Ramach Loterii Spisowej
   minus Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora”
   minus Bezpieczeństwo
   minus Badania Ankietowe
   minus Ważna Informacj
   minus Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?
   minus Czym jest spis powszechny?
   minus Nie bój się spisu
   minus Konkurs fotograficzny
   minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Nabór Na Rachmistrzów
2. Ulotka Informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021
przygotowana dla osób niedowidzących
3. NSP 2021
szczegółowe informacje
4. List Prezesa GUS
5. Nowelizacja Ustawy NSP 2021
6. Oszustwa Na Spis Powszechny
Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!
7. Spisz Się Przez Internet
i graj o nagrody w loterii!
8. Pomóż Seniorowi Spisać Się Bezpiecznie
10 porad spisowych dla seniorów
9. Losowanie Nagród w Ramach Loterii Spisowej
7 maja o godzinie 12
10. Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora”
Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów
11. Bezpieczeństwo
weryfikacja rachmistrzów
12. Badania Ankietowe
a Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
13. Ważna Informacj
samospis a wywiad telefoniczny
14. Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?
15. Czym jest spis powszechny?
16. Nie bój się spisu
bądź na "TAK"
17. Konkurs fotograficzny
pt. „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!”
18. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
D61 - mpzp obszaru położonego w środkowo-wschodniej części obrębu Kobierzyce

NSP 2021 Plakat

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniach 13.09.2021r. - 30.09.2021r.w godz. 17.30 - 20.00 w niżej wymienionych świetlicach
wiejskich będzie możliwość osobistego spisania się u rachmistrzaspisowego, który w tym czasie będzie pełnił dyżur.

Data dyżuru rachmistrza

Adres świetlicy

13.09.2021r.

Kuklice ul. Kasztanowa 13

14.09.2021r.

Domasław ul. Wrocławska 35

16.09.2021r.

Tyniec nad Ślęzą ul Sportowa 1

17.09.2021r.

Pełczyce ul. Długa 3

20.09.2021r.

Szczepankowice ul. Wrocławska 7a

21.09.2021r.

Solna ul. Krucza 12B

23.09.2021r.

Pustków Żurawski ul. Kolejowa 48

24.09.2021r.

Racławice Wielkie ul. Żernicka 14

27.09.2021r.

Magnice ul. Kwiatowa 14

28.09.2021r.

Dobkowice ul. Partyzantów 2A

30.09.2021r.

Małuszów ul. Sportowa 5

Jednocześnie przypominam o obowiązku uczestnictwa w spisie. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Spis trwa do 30.09.2021r.

Wójt Gminy Kobierzyce
/-/ Ryszard Pacholik

NSP 2021 PLAKAT

 

Numery telefonów

 

 

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samopisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Za odmowę udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Plakat NSP 2021

 

Plakat promocyjny

Plakat promocyjny

Plakat promocyjny

Plakat promocyjny

Plakat promocyjny

Ilość odwiedzin: 5523
Nazwa dokumentu: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Stachów
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Stachów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-02-04 14:10:29
Data udostępnienia informacji: 2021-02-04 14:10:29
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-10 14:07:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER