Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
minus Ogłoszenia o konkursie
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 07 maja 2010 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 29 czerwca 2010 r
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2010 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 września 2010
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 20 grudnia 2010
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 17 stycznia 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 28 lutego 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 08 kwietnia 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 czerwca 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 27 lipca 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 14 października 2011
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 9 stycznia 2012
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2012 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 17 lipca 2012r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2012 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 25 stycznia 2013 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2013 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 26 lipca 2013 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 października 2013 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 13 stycznia 2014 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 20 marca 2014 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2014 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 lipca 2014 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 30 stycznia 2015 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2015 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 10 sierpnia 2015 r.
   minus Konkurs
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 19 listopada 2015 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 22 stycznia 2016 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 29 kwietnia 2016 r.
   minus Konkurs - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Kobierzyce dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 stycznia 2017 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 05 maja 2017 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r.
   minus Wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowo – Widowiskowej
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 20 kwietnia 2018 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 11 stycznia 2019 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 15 kwietnia 2019 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 31 grudnia 2019 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 06 marca 2020 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie do 31 grudnia 2020 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie do 08 czerwca 2021 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie do 31 grudnia 2021 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2023 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie do 15 marca 2023 r.
   minus Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
   minus Asystent osobisty osoby pełnosprawnej - edycja 2023
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2024 r.
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organizacje Pozarządowe > Ogłoszenia o konkursie

Spis dokumentów:
1. Konkurs - rozstrzygnięcie 07 maja 2010 r.
WÓJT GMINY KOBIERZYCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KOBIERZYCE - A. upowszechnianie kultury
2. Konkurs - rozstrzygnięcie 29 czerwca 2010 r
WÓJT GMINY KOBIERZYCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KOBIERZYCE - Ochrona obiektu zabytkowego
3. Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2010 r.
4. Konkurs - rozstrzygnięcie 24 września 2010
kultura- ochrona i konserwacja zabytków a) renowacja zabytkowego muru kościelnego w Domasławiu
5. Konkurs - rozstrzygnięcie 20 grudnia 2010
Iluminacja były kościoła wraz z wieżą-II etap
6. Konkurs - rozstrzygnięcie 17 stycznia 2011 r.
A. kultura- ochrona i konserwacja zabytków: B. edukacyjna opieka wychowawcza C. upowszechnianie kultury D. profilaktyka uzależnień E. porządek publiczny i bezpieczeństwo F. upowszechnianie k
7. Konkurs - rozstrzygnięcie 28 lutego 2011 r.
A.upowszechnianie kultury, B. ratownictwo i ochrona ludności, C. kultura- ochrona i konserwacja zabytków, D. profilaktyka uzależnień
8. Konkurs - rozstrzygnięcie 08 kwietnia 2011 r.
Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem: ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
9. Konkurs - rozstrzygnięcie 24 czerwca 2011 r.
A. kultura- ochrona i konserwacja zabytków B. ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego C. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
10. Konkurs - rozstrzygnięcie 27 lipca 2011 r.
A. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1. „Szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w piłce ręcznej na terenie
11. Konkurs - rozstrzygnięcie 14 października 2011
kultura- ochrona i konserwacja zabytków Wykonanie prac budowlano- konserwatorskich w zabytkowym kościele w Bielanach Wrocławskich
12. Konkurs - rozstrzygnięcie 9 stycznia 2012
A. kultura- ochrona i konserwacja zabytków B. upowszechnianie kultury C. ratownictwo i ochrona ludności D. edukacyjna opieka wychowawcza E. profilaktyka uzależnień F. upowszechnianie kultury
13. Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2012 r.
14. Konkurs - rozstrzygnięcie 17 lipca 2012r.
A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2012
15. Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2012 r.
Kampania ekologiczna dla mieszkańców gminy Kobierzyce promująca ekologiczny styl życia - w ramach zadania publicznego: ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
16. Konkurs - rozstrzygnięcie 25 stycznia 2013 r.
Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem: edukacyjna opieka wychowawcza, upowszechnianie kultury, profilaktyka uzależnień ,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2
17. Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2013 r.
A. edukacyjna opieka wychowawcza B. upowszechnianie kultury
18. Konkurs - rozstrzygnięcie 26 lipca 2013 r.
A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
19. Konkurs - rozstrzygnięcie 24 października 2013 r.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
20. Konkurs - rozstrzygnięcie 13 stycznia 2014 r.
21. Konkurs - rozstrzygnięcie 20 marca 2014 r.
22. Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2014 r.
A. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży B. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
23. Konkurs - rozstrzygnięcie 24 lipca 2014 r.
A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
24. Konkurs - rozstrzygnięcie 30 stycznia 2015 r.
A. Ochrona i promocja zdrowia, B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego, C. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
25. Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2015 r.
Organizacja kolonii lub obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w okresie ferii letnich 2015
26. Konkurs - rozstrzygnięcie 10 sierpnia 2015 r.
A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
27. Konkurs
wynajem gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym
28. Konkurs - rozstrzygnięcie 19 listopada 2015 r.
Ochrona i promocja zdrowia prowadzenie świetlicy profilaktycznej we wsi Bielany Wrocławskie
29. Konkurs - rozstrzygnięcie 22 stycznia 2016 r.
A. Ochrona i promocja zdrowia; B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego; C. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
30. Konkurs - rozstrzygnięcie 29 kwietnia 2016 r.
Organizacja kolonii lub obozów wypoczynkowych nad morzem dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w okresie ferii letnich 2016
31. Konkurs - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Kobierzyce dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce
32. Konkurs - rozstrzygnięcie 24 stycznia 2017 r.
1. Ochrona i promocja zdrowia,2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego,4. Nauka, edukacja, oświaty i wychowani
33. Konkurs - rozstrzygnięcie 05 maja 2017 r.
Organizacja kolonii lub obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce
34. Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r.
Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Kobierzyce dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce
35. Wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowo – Widowiskowej
w Kobierzycach, ul. Dębowa 20.
36. Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Kobierzyce
37. Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
1. Ochrona promocja zdrowia, 2. Działalność na rzecz niepełnosprawnych, 3. Kultura Sztuka
38. Konkurs - rozstrzygnięcie 20 kwietnia 2018 r.
Organizacja kolonii lub obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w 2018 roku.
39. Konkurs - rozstrzygnięcie 11 stycznia 2019 r.
1. Ochrona i promocja zdrowia; 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
40. Konkurs - rozstrzygnięcie 15 kwietnia 2019 r.
Propagowanie kultury muzycznej wśród mieszkańców gminy Kobierzyce.
41. Konkurs - rozstrzygnięcie 31 grudnia 2019 r.
Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Kultura
42. Konkurs - rozstrzygnięcie 06 marca 2020 r.
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
43. Konkurs - rozstrzygnięcie do 31 grudnia 2020 r.
1. Ochrona i promocja zdrowia. 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
44. Konkurs - rozstrzygnięcie do 08 czerwca 2021 r.
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, edukacja
45. Konkurs - rozstrzygnięcie do 31 grudnia 2021 r.
1. Ochrona i promocja zdrowia. 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Kultura, Sztuka. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
46. Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2023 r.
ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; kultura, sztuka...
47. Konkurs - rozstrzygnięcie do 15 marca 2023 r.
ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
48. Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
49. Asystent osobisty osoby pełnosprawnej - edycja 2023
50. Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2024 r.
ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; kultura; sztuka; sport; edukacja

Ilość odwiedzin: 88138
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o konkursie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09 12:43:27
Data udostępnienia informacji: 2010-04-09 12:43:27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-12 14:51:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER