Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-10-25 13:28:59
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 10:34:18
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 10:34:14
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 10:34:10
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:40:13
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:39:59
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:39:55
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:39:51
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:39:44
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2021-10-21 07:19:20
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2021-10-21 07:18:53
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 07:16:46
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 07:16:21
Aktualności Administrator 2021-10-15 08:57:14
Aktualności Administrator 2021-10-15 08:56:45
Aktualności Administrator 2021-10-15 08:56:37
Wystąpienie Pokontrolne Administrator 2021-10-15 08:55:03
Informacja pokontrolna Administrator 2021-10-15 08:54:53
Wystąpienie Pokontrolne Administrator 2021-10-15 08:51:57
Sylwia Bajek Administrator 2021-10-13 09:18:39
Sylwia Bajek Administrator 2021-10-13 09:18:02
Grażyna Ciężka Administrator 2021-10-13 09:17:40
Halina Frodyma Administrator 2021-10-13 09:17:15
Halina Frodyma Administrator 2021-10-13 09:17:10
Pracownik na stanowisko ds. podatków Administrator 2021-10-12 14:56:51
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-10-12 14:56:31
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego Administrator 2021-10-12 14:56:01
Obwieszczenie o terminie polowań Administrator 2021-10-12 12:17:31
Obwieszczenie o terminie polowań Administrator 2021-10-12 12:10:34
Obwieszczenie o terminie polowań Administrator 2021-10-12 12:08:47
Protokół NR XXXII/2021 z dnia 24 września 2021 Administrator 2021-10-08 09:26:43
Protokół NR XXXII/2021 z dnia 24 września 2021 Administrator 2021-10-08 09:20:26
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-10-06 09:50:28
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-10-06 09:37:03
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-09-29 11:20:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-09-29 11:18:42
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-09-29 09:40:40
Interpelacja Radnego Gminy Kobierzyce Administrator 2021-09-28 12:13:01
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-09-24 15:21:59
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-09-24 15:21:55
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-09-24 15:21:40
Pracownik ds. podatków Administrator 2021-09-24 08:00:53
Pracownik ds. podatków Administrator 2021-09-24 08:00:34
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-09-24 07:56:35
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-09-24 07:56:30
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-09-22 14:47:39
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-09-22 14:46:52
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-09-22 14:46:19
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2021-09-22 10:06:26
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-09-16 14:55:39
Grażyna Ciężka Administrator 2021-09-16 08:34:24
Grażyna Ciężka Administrator 2021-09-16 08:31:12
Grażyna Ciężka Administrator 2021-09-16 08:31:01
Halina Frodyma Administrator 2021-09-16 08:30:31
Halina Frodyma Administrator 2021-09-16 08:30:25
24.09.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-09-16 08:23:16
Terapeuta zajęciowy DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:46:16
Sprzątaczka DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:46:02
Pracownik socjalny DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:45:47
Pomoc kuchenna DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:45:31
Opiekun DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:45:20
Fizjoterapeuta DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:45:01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-09-10 14:07:39
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-09-10 14:06:13
Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych Administrator 2021-09-09 08:00:36
Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych Administrator 2021-09-09 08:00:30
24.09.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-09-09 07:43:33
Informacja o naborze wniosków na 2022 roku - I półrocze Administrator 2021-09-08 09:33:46
Anna Szymańska Administrator 2021-09-07 11:26:52
Anna Szymańska Administrator 2021-09-07 11:26:09
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.170.2021 Administrator 2021-09-07 11:08:03
Protokół NR XXXI/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 Administrator 2021-09-07 10:40:16
Protokół NR XXXI/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 Administrator 2021-09-07 10:40:06
Protokół NR XXXI/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 Administrator 2021-09-07 10:38:55
Protokół NR XXXI/2021 z dnia 28 sierpnia 2021 Administrator 2021-09-07 10:38:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2021-09-07 10:29:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2021-09-07 10:29:10
Terapeuta zajęciowy DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 13:03:35
Terapeuta zajęciowy DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 13:03:16
Sprzątaczka DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 12:59:50
Pracownik socjalny DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 12:56:28
Pracownik socjalny DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 12:55:43
Pomoc kuchenna DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 12:50:46
Pracownik na stanowisko ds. podatków Administrator 2021-09-03 12:23:22
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-08-31 07:40:36
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-08-31 07:40:32
Łowiectwo Administrator 2021-08-26 13:35:02
Łowiectwo Administrator 2021-08-26 13:34:57
Łowiectwo Administrator 2021-08-26 13:32:54
Damian Wrona Administrator 2021-08-25 12:04:11
Damian Wrona Administrator 2021-08-25 12:03:02
Damian Wrona Administrator 2021-08-25 12:02:59
27.08.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-08-18 15:54:43
27.08.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-08-18 15:54:38
27.08.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-08-18 15:52:08
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-08-17 09:31:08
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-08-17 09:21:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-08-17 09:17:19
Obwieszczenie Administrator 2021-08-16 15:25:16
Obwieszczenie Administrator 2021-08-16 15:05:31
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-08-16 14:27:55
Informacja pokontrolna Administrator 2021-08-10 09:07:57
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-08-04 11:28:02
Oferta - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Administrator 2021-08-03 07:44:13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-08-03 07:41:00
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-07-30 14:56:54
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-07-29 09:34:29
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-07-29 09:34:24
Maria Irena Bokun Administrator 2021-07-29 09:17:51
Maria Irena Bokun Administrator 2021-07-29 09:17:40
Maria Irena Bokun Administrator 2021-07-29 09:17:33
Joanna Kunert Administrator 2021-07-29 09:16:36
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-07-27 07:49:25
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-07-27 07:45:54
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:22:57
Rok 2015. Administrator 2021-07-23 14:22:35
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:22:15
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:21:48
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:21:29
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:21:10
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:20:58
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:19:35
Henryk Łoposzko Administrator 2021-07-23 14:19:01
Ryszard Pacholik Administrator 2021-07-23 14:16:09
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-07-20 08:42:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-07-20 08:41:36
Nie bój się spisu Administrator 2021-07-14 08:43:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-07-13 14:55:09
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-07-13 14:52:40
Kierownik DDP Senior+ (II nabór) Administrator 2021-07-09 09:36:05
Kierownik DDP Senior+ (II nabór) Administrator 2021-07-09 09:36:00
Kierownik DDP Senior+ (II nabór) Administrator 2021-07-09 09:35:27
Kierownik DDP Senior+ Administrator 2021-07-09 09:35:23
Kierownik DDP Senior+ Administrator 2021-07-09 09:34:55
Kierownik DDP Senior+ Administrator 2021-07-09 09:34:44
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-07-06 14:46:28
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-07-06 14:45:58
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-07-06 14:45:42
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-07-06 14:42:58
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2021-07-01 21:34:29
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2021-07-01 21:34:25
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-07-01 21:03:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-07-01 21:02:20
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2021-07-01 20:58:19
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2021-07-01 20:58:14
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-07-01 20:55:33
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-07-01 20:54:27
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-07-01 20:54:20
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-30 08:26:24
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-30 08:24:46
Raport o Stanie Gminy Administrator 2021-06-29 08:47:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:13:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-24 15:12:55
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:12:45
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:12:36
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:12:08
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:11:58
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:11:49
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:11:38
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-24 14:36:44
Komisje Rady Administrator 2021-06-24 10:11:39
Komisje Rady Administrator 2021-06-24 10:11:26
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-23 09:41:54
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-23 09:39:35
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-23 09:39:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:40
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:23
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:12
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:25:28
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:25:18
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:25:10
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 21 maja 2021 Administrator 2021-06-23 07:39:58
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 21 maja 2021 Administrator 2021-06-23 07:38:27
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 25 maja 2021 Administrator 2021-06-23 07:37:46
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-22 09:38:15
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-22 09:38:07
Czym jest spis powszechny? Administrator 2021-06-22 09:34:25
Czym jest spis powszechny Administrator 2021-06-22 09:34:19
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-06-18 15:02:30
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 09:12:22
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 09:12:15
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 09:12:04
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 08:41:08
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 08:40:37
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 08:40:00
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 08:39:18
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-06-16 08:21:02
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-06-16 08:17:07
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-06-16 08:16:52
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach Administrator 2021-06-14 10:18:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-06-14 08:11:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-06-14 08:09:58
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Administrator 2021-06-14 07:54:06
18.06.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-06-10 15:37:55
18.06.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-06-10 15:37:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-08 08:38:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-08 08:38:10
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-08 08:19:38
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-08 08:12:06
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-08 08:11:59
ZSP w Wysokiej Administrator 2021-06-08 08:08:59
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2021-06-08 08:08:15
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2021-06-08 08:07:55
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2021-06-08 08:07:07
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Administrator 2021-06-08 08:06:08
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Administrator 2021-06-08 08:06:01
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2021-06-08 08:05:12
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2021-06-08 08:05:08
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2021-06-08 08:04:19
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2021-06-08 08:04:15
Rok 2019 Administrator 2021-06-08 08:03:25
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2021-06-08 08:03:09
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2021-06-08 08:03:05
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach Administrator 2021-06-08 08:02:18
KOSiR Administrator 2021-06-08 08:01:05
KOSiR Administrator 2021-06-08 08:01:01
GOPS Administrator 2021-06-08 08:00:17
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2021-06-08 07:59:22
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2021-06-08 07:59:18
Rok 2019 Administrator 2021-06-08 07:57:57
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 25 maja 2021 Administrator 2021-06-02 14:48:57
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 25 maja 2021 Administrator 2021-06-02 14:48:52
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:39:38
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-06-02 11:37:32
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:32:50
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:32:47
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:32:36
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:29:22
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-06-02 08:38:31
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-06-02 08:29:25
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:44:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:44:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:43:46
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:43:42
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:43:27
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:43:10
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:40:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:38:31
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-01 09:59:29
Deklaracja Dostępności Administrator 2021-05-31 08:17:32
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2021-05-28 13:51:55
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2021-05-28 13:50:33
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2021-05-28 13:49:37
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:46:14
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:46:05
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:59
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:55
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:52
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:48
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:45
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:42
Adrian Łukowicz Administrator 2021-05-28 13:44:24
Adrian Łukowicz Administrator 2021-05-28 13:43:56
Robert Sala Administrator 2021-05-28 13:43:26
Adam Raś Administrator 2021-05-28 13:42:04
Adam Raś Administrator 2021-05-28 13:41:59
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2021-05-28 13:40:37
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2021-05-28 13:38:56
Andrzej Krzesłowski Administrator 2021-05-28 13:38:07
Krzysztof Kmiecik Administrator 2021-05-28 13:37:23
Krzysztof Kmiecik Administrator 2021-05-28 13:37:17
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2021-05-28 13:35:54
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2021-05-28 13:35:49
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2021-05-28 13:35:25
Jarosław Zawisza Administrator 2021-05-28 13:34:52
Jarosław Zawisza Administrator 2021-05-28 13:34:42
Jarosław Zawisza Administrator 2021-05-28 13:34:37
Jarosław Zawisza Administrator 2021-05-28 13:34:33
Czesław Stadnik Administrator 2021-05-28 13:33:44
Czesław Stadnik Administrator 2021-05-28 13:33:36
Czesław Stadnik Administrator 2021-05-28 13:33:33
Czesław Stadnik Administrator 2021-05-28 13:33:28
Wiesław Muraczewski Administrator 2021-05-28 13:32:37
Radosław Jankiewicz Administrator 2021-05-28 13:30:59
Radosław Jankiewicz Administrator 2021-05-28 13:30:52
Henryk Łoposzko Administrator 2021-05-28 13:29:54
Henryk Łoposzko Administrator 2021-05-28 13:29:49
Elżbieta Regulska Administrator 2021-05-28 13:28:48
Rok 2020 - kadencja 2018-2023 Administrator 2021-05-28 13:11:00
Rok 2017 - kadencja 2014-2018 Administrator 2021-05-28 13:09:05
Rok 2016 - kadencja 2014-2018 Administrator 2021-05-28 13:08:37
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2021-05-28 13:07:17
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach Administrator 2021-05-28 13:06:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 14:58:53
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 12:19:21
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 11:55:40
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 11:54:23
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-27 10:49:39
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-27 10:47:22
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 10:44:22
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 10:41:15
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 10:41:10
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-25 07:40:01
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-25 07:32:53
V Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż Administrator 2021-05-21 14:02:42
V Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż Administrator 2021-05-21 14:02:09
Informacja o naborze wniosków na 2021 roku - II półrocze Administrator 2021-05-21 13:50:33
Informacja o naborze wniosków na 2021 roku - II półrocze Administrator 2021-05-21 13:50:22
Informacja o naborze wniosków na 2021 roku - II półrocze Administrator 2021-05-21 13:50:17
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-21 13:41:11
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-21 13:28:37
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-21 13:22:44
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-21 13:22:39
Maja Elżbieta Rytelewska Administrator 2021-05-19 12:16:55
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2021-05-19 12:16:49
Maria Irena Bokun Administrator 2021-05-19 12:15:51
Maria Irena Bokun Administrator 2021-05-19 12:15:44
Rok 2020. Administrator 2021-05-19 12:15:09
Jacek Skrzyniarz Administrator 2021-05-19 12:12:10
Anna Szymańska Administrator 2021-05-19 12:11:06
Marta Borkowska Administrator 2021-05-19 12:10:21
Marta Krzyśko Administrator 2021-05-19 12:09:29
Beata Kuźmicz Administrator 2021-05-19 12:00:14
Konrad Żechałko Administrator 2021-05-19 11:59:16
Konrad Żechałko Administrator 2021-05-19 11:59:07
Rok 2020. Administrator 2021-05-19 11:58:28
Agata Krajewska Administrator 2021-05-19 11:56:20
Marek Kucharczyk Administrator 2021-05-19 11:55:47
Joanna Kunert Administrator 2021-05-19 11:55:09
Rafał Krasicki Administrator 2021-05-19 11:54:30
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2021-05-19 11:45:12
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2021-05-19 11:45:07
Ważna Informacj Administrator 2021-05-19 11:36:04
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-19 11:02:24
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-05-19 10:57:56
Rok 2020 Administrator 2021-05-19 10:53:29
Badania Ankietowe Administrator 2021-05-14 11:24:25
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:23
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:18
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:12
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:07
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:02
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-14 10:36:26
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-14 10:35:26
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-14 09:59:07
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-14 09:59:01
Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora” Administrator 2021-05-14 09:57:37
Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora” Administrator 2021-05-14 09:56:54
Magdalena Łabęcka Administrator 2021-05-13 15:22:46
Magdalena Łabęcka Administrator 2021-05-13 15:22:30
Maria Prodeus Administrator 2021-05-13 15:21:47
Piotr Kopeć Administrator 2021-05-13 15:20:43
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2021-05-13 15:18:35
Rok 2020 Administrator 2021-05-13 15:17:03
Iwona Antman Administrator 2021-05-13 15:15:40
Beata Ćwiek Administrator 2021-05-13 15:14:38
Beata Ćwiek Administrator 2021-05-13 15:14:26
Beata Ćwiek Administrator 2021-05-13 15:14:17
Halina Waligórska Administrator 2021-05-13 15:12:18
Halina Waligórska Administrator 2021-05-13 15:11:54
Halina Waligórska Administrator 2021-05-13 15:11:44
Anna Kaszczuk Administrator 2021-05-13 14:52:54
21.05.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-05-12 12:07:17
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-12 11:59:56
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-12 11:59:10
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-12 11:57:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Administrator 2021-05-11 07:51:34
II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż Administrator 2021-05-11 07:50:26
Losowanie Nagród w Ramach Loterii Spisowej Administrator 2021-05-07 11:07:16
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-05-07 10:38:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-07 10:38:19
Ludwika Oszczyk Administrator 2021-05-06 08:46:15
Ludwika Oszczyk Administrator 2021-05-06 08:46:11
Sylwia Bajek Administrator 2021-05-06 08:45:23
Marta Krzyśko Administrator 2021-05-06 08:44:44
Rok 2020. Administrator 2021-05-06 08:44:05
Rok 2020 Administrator 2021-05-06 08:42:08
Zuzanna Moskal Administrator 2021-05-06 08:41:17
Zuzanna Moskal Administrator 2021-05-06 08:41:02
Iwona Antman Administrator 2021-05-06 08:39:36
Beata Kuźmicz Administrator 2021-05-06 08:39:15
Grażyna Ciężka Administrator 2021-05-06 08:39:01
Beata Ćwiek Administrator 2021-05-06 08:38:42
Halina Frodyma Administrator 2021-05-06 08:38:30
Rok 2020 Administrator 2021-05-06 08:38:15
Rafał Krasicki Administrator 2021-05-06 08:36:53
Maria Wilk Administrator 2021-05-06 08:36:39
Piotr Kopeć Administrator 2021-05-06 08:35:36
Marta Borkowska Administrator 2021-05-06 08:35:11
Anna Szymańska Administrator 2021-05-06 08:34:50
Agata Krajewska Administrator 2021-05-06 08:34:35
Joanna Kunert Administrator 2021-05-06 08:34:16
Jacek Skrzyniarz Administrator 2021-05-06 08:33:59
Marek Kucharczyk Administrator 2021-05-06 08:33:43
Piotr Ligas Administrator 2021-05-06 08:33:26
Piotr Ligas Administrator 2021-05-06 08:33:22
Magdalena Łabęcka Administrator 2021-05-06 08:31:52
Joanna Najmrodzka Administrator 2021-05-06 08:31:38
Maria Prodeus Administrator 2021-05-06 08:31:08
Maria Prodeus Administrator 2021-05-06 08:31:02
Ryszard Pacholik Administrator 2021-05-06 08:30:48
Rok 2020 Administrator 2021-05-06 08:30:22
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-05 15:21:59
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-05 15:21:47
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2021-05-05 07:28:45
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2021-05-05 07:28:39
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-05-04 08:54:43
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-05-04 08:54:35
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-05-04 08:54:30
21.05.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-04-29 11:40:25
21.05.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-04-29 11:37:35
ZARZĄDZENIE NR 176 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Administrator 2021-04-29 07:38:03
ZARZĄDZENIE NR 176 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Administrator 2021-04-29 07:37:05
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Administrator 2021-04-29 07:35:25
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY Administrator 2021-04-29 07:34:47
II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY Administrator 2021-04-29 07:33:57
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2021-04-29 07:33:48
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-04-29 07:30:14
Pomóż Seniorowi Spisać Się Bezpiecznie Administrator 2021-04-27 11:43:12
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-04-27 11:29:45
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-22 07:40:58
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-22 07:40:52
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-22 07:40:47
Oszustwa Na Spis Powszechny Administrator 2021-04-21 12:43:20
Referat Finansowy Administrator 2021-04-15 13:26:00
Referat Finansowy Administrator 2021-04-15 13:25:48
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-14 12:28:32
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-14 12:28:28
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-14 12:28:23
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-14 12:28:08
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-04-14 09:55:37
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-04-14 09:55:27
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-04-14 09:55:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-04-08 11:07:30
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Administrator 2021-04-02 08:02:16
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Administrator 2021-04-02 08:01:43
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Administrator 2021-04-02 08:01:39
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Administrator 2021-04-01 07:51:48
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-03-30 12:52:50
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-03-30 12:52:44
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-03-30 08:07:44
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-03-30 07:49:40
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-03-30 07:49:34
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-03-29 14:44:29
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-03-24 23:08:51
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-03-24 23:08:25
Ulotka Informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 Administrator 2021-03-24 22:56:31
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-03-19 20:23:07
Informacje ogólne Administrator 2021-03-19 07:35:38
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-18 15:16:28
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-18 15:15:45
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-18 15:10:04
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-18 14:58:35
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-03-16 13:07:54
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach Administrator 2021-03-12 10:51:14
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2021-03-12 10:46:41
II Przetarg ustny nieograniczony Administrator 2021-03-12 10:46:32
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - Bielany Wrocławskie Administrator 2021-03-12 10:46:24
II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY Administrator 2021-03-12 10:40:06
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-03-11 08:40:45
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-03-11 08:40:39
Obwieszczenie Administrator 2021-03-10 14:32:16
Obwieszczenie Administrator 2021-03-10 14:21:12
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-10 14:11:33
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-10 14:11:21
Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021 Administrator 2021-03-10 07:40:20
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-03-09 15:24:56
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2021-03-05 09:23:36
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-03-05 09:23:13
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-03-05 09:23:10
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-03-05 09:22:49
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-03-05 09:22:46
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-03-05 09:22:42
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-03-05 09:22:25
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-03-05 09:22:16
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-03-05 09:22:13
Komisja Rewizyjna Administrator 2021-03-05 09:21:51
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-03-05 09:21:35
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-03-05 09:21:14
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-03-05 09:21:06
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2021-03-05 09:18:09
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2021-03-05 09:17:42
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2021-03-05 09:12:39
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2021-03-05 09:12:36
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2021-03-05 09:11:46
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2021-03-05 09:11:41
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2021-03-05 09:10:14
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-03-05 09:03:16
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-03-04 06:57:46
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-03-04 06:57:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-03-04 06:56:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-03-01 10:57:43
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-03-01 10:53:09
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-03-01 10:50:42
Obwieszczenie o Wszczęciu i Zakończeniu Postępowania Administrator 2021-02-28 20:35:02
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:42:55
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:42:50
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:38:40
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:38:36
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:38:33
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:38:30
Informacje ogólne Administrator 2021-02-18 13:50:01
Informacje ogólne Administrator 2021-02-18 13:49:43
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 09:00:10
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 09:00:02
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2021-02-18 07:49:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-02-18 07:47:29
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 07:35:56
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 07:35:26
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 07:35:12
Wykaz nieruchomości Administrator 2021-02-15 15:37:49
Wykaz nieruchomości Administrator 2021-02-15 15:23:25
Wykaz nieruchomości Administrator 2021-02-15 15:23:17
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-02-11 08:09:20
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-10 14:20:35
Koordynator Ds. Dostępności Administrator 2021-02-10 10:43:52
Informacje ogólne Administrator 2021-02-07 21:25:07
Informacje ogólne Administrator 2021-02-07 21:24:45
Nabór Na Rachmistrzów Administrator 2021-02-04 14:14:15
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-02-04 14:12:28
Obwieszczenie o Wszczęciu i Zakończeniu Postępowania Administrator 2021-02-03 15:32:09
Obwieszczenie o Wszczęciu i Zakończeniu Postępowania Administrator 2021-02-03 14:56:02
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-29 15:03:55
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-29 15:03:28
Styczeń 2021 Administrator 2021-01-29 13:01:07
Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021 Administrator 2021-01-29 12:58:56
Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021 Administrator 2021-01-29 12:58:47
Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021 Administrator 2021-01-29 12:57:48
Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2021-01-29 09:52:25
Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2021-01-29 09:42:56
Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2021-01-29 09:42:44
Maria Wilk Administrator 2021-01-28 08:52:47
Maria Wilk Administrator 2021-01-28 08:52:43
Maria Wilk Administrator 2021-01-28 08:52:19
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2021-01-27 12:03:59
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-01-26 12:14:18
Uchwała nr V/4/2021 Administrator 2021-01-25 13:33:29
Uchwała nr V/3/2021 Administrator 2021-01-25 13:30:53
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Administrator 2021-01-22 09:06:18
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Administrator 2021-01-22 09:06:12
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Administrator 2021-01-22 09:04:20
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Administrator 2021-01-22 09:04:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-01-22 09:01:38
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-01-22 09:01:20
Informacje ogólne Administrator 2021-01-19 14:26:23
Informacje ogólne Administrator 2021-01-19 14:26:19
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-19 13:42:52
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-19 13:42:49
Komisje Rady Administrator 2021-01-19 13:41:30
Komisje Rady Administrator 2021-01-19 13:40:24
Komisje Rady Administrator 2021-01-19 13:40:18
Informacje ogólne Administrator 2021-01-19 13:34:48
Informacje ogólne Administrator 2021-01-19 13:34:21
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2021-01-19 13:32:15
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2021-01-19 13:32:09
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2021-01-19 13:29:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Bielany Wrocławskie dz. nr 294/2, 294/6, 294/7, 294/4, 294/8, 294/9 Administrator 2021-01-18 15:17:01
Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę Administrator 2021-01-18 15:16:22
II Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę Administrator 2021-01-18 15:16:04
Wykaz nieruchomość przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-01-18 15:15:28
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - Bielany Wrocławskie Administrator 2021-01-18 15:14:27
ZARZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Administrator 2021-01-18 15:11:53
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-15 15:14:38
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-15 15:14:29
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-15 15:14:24
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-15 15:14:19
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-01-15 15:03:32
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2021-01-11 15:30:04
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2021-01-11 15:29:59
Sołectwo Budziszów Administrator 2021-01-11 11:19:58
Protokół NR XXIV/2020 - z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2021-01-11 09:43:26
Protokół NR XXIV/2020 - z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2021-01-11 09:43:02
15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-01-08 11:37:15
15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-01-08 11:34:56
15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-01-08 11:31:13
15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-01-08 11:24:58
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:28:32
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:27:10
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:27:03
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:26:49
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:26:34
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:25:53
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 12:53:19
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 11:18:12
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 11:15:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 11:13:02
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 11:09:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 10:57:21
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 20:10:11
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 20:09:59
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-01-04 20:07:38
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-01-04 20:07:31
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-01-04 20:06:37
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-01-04 20:06:33
Komisja Rewizyjna Administrator 2021-01-04 20:05:20
Komisja Rewizyjna Administrator 2021-01-04 20:05:15
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-01-04 20:04:42
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-01-04 20:04:36
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2021-01-04 20:02:23
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2021-01-04 20:02:08
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.257.2020 Administrator 2021-01-04 08:48:10
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 08:38:38
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 08:38:27
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 08:38:24
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 08:38:20
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-01-04 07:49:33
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2020-12-31 10:51:15
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2020-12-31 10:49:18
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2020-12-31 10:47:31
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2020-12-31 10:44:22
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2020-12-22 12:29:47
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2020-12-22 12:29:44
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2020-12-22 12:29:41
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2020-12-22 11:40:53
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2020-12-22 11:40:49
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2020-12-22 11:40:42
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.249.2020 Administrator 2020-12-22 11:37:25
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.249.2020 Administrator 2020-12-22 11:33:07
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-12-22 11:31:08
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-12-22 11:29:48
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-12-22 11:29:44
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-12-22 11:29:23
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOBIERZYCACH Administrator 2020-12-18 14:05:05
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOBIERZYCACH Administrator 2020-12-18 14:04:55
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOBIERZYCACH Administrator 2020-12-18 14:04:45
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-12-18 13:32:22
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-12-18 13:31:25
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-12-18 13:08:33
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-12-18 13:07:56
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-18 13:07:44
Protokół NR XXV/2020 z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2020-12-18 13:07:32
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-12-18 09:48:35
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-12-18 09:48:32
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-12-18 09:48:29
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-12-18 09:48:25
Robert Sala Administrator 2020-12-18 09:47:46
Robert Sala Administrator 2020-12-18 09:47:41
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-12-18 09:47:21
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-12-18 09:47:16
Henryk Łoposzko Administrator 2020-12-18 09:46:56
Henryk Łoposzko Administrator 2020-12-18 09:46:53
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-12-18 09:46:29
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-12-18 09:46:26
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2020-12-18 09:45:56
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2020-12-18 09:45:44
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2020-12-17 15:19:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2020-12-17 15:16:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-12-17 15:16:25
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-17 15:15:15
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-17 15:14:46
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-17 15:14:42
Uchwała nr V/103/2020 Administrator 2020-12-17 15:13:25
Uchwała nr V/103/2020 Administrator 2020-12-17 15:13:19
Uchwała nr V/102/2020 Administrator 2020-12-17 15:11:54
Uchwała nr V/102/2020 Administrator 2020-12-17 15:11:43
Uchwała nr V/102/2020 Administrator 2020-12-17 15:11:39
Uchwała nr V/104/2020 Administrator 2020-12-17 15:09:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Bielany Wrocławskie dz. nr 294/2, 294/6, 294/7, 294/4, 294/8, 294/9 Administrator 2020-12-14 11:17:43
Sprawozdanie z wykonania zadania zadania publicznego Administrator 2020-12-14 11:16:33
Sprawozdanie z wykonania zadania zadania publicznego Administrator 2020-12-14 11:16:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-12-11 14:52:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-12-11 14:51:17
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-12-11 09:47:57
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-12-11 09:45:02
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-12-11 09:44:05
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-08 07:45:15
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-08 07:45:00
ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2020-12-08 07:44:18
ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2020-12-08 07:44:10
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2020-12-08 07:41:15
KOMUNIKAT Administrator 2020-12-08 07:40:30
KOMUNIKAT Administrator 2020-12-08 07:40:24
INFORMACJA O GRUNTACH Administrator 2020-12-08 07:37:48
INFORMACJA O LASACH Administrator 2020-12-08 07:37:36
INFORMACJA O LASACH Administrator 2020-12-08 07:37:32
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Administrator 2020-12-08 07:37:20
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2020-12-08 07:37:09
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2020-12-08 07:36:58
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2020-12-08 07:36:47
Podatki i opłaty na rok 2020 Administrator 2020-12-08 07:36:27
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-12-08 07:32:22
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-08 07:30:59
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-08 07:30:41
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-04 07:35:17
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-04 07:34:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-12-02 15:35:51
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-12-02 15:34:37
Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę Administrator 2020-12-02 07:13:39
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-12-01 13:11:17
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-12-01 13:11:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-12-01 12:04:19
Referat Finansowy Administrator 2020-11-27 14:40:39
Referat Finansowy Administrator 2020-11-27 14:39:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-11-26 08:17:06
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-11-26 08:16:40
Informacja o terminie i miejscu Administrator 2020-11-26 08:13:36
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-24 09:45:08
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-24 09:34:11
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-24 09:34:07
Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-11-24 09:32:38
Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-11-24 09:25:18
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-11-20 13:03:48
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-11-20 13:03:43
ZARZĄDZENIE Administrator 2020-11-18 07:39:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość rolna, dz. nr 6/37, obręb Biskupice Podgórne. Administrator 2020-11-17 13:32:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 282/62, 282/68, 283/28, 283/31, 293/3, 294/3 obręb Bielany Wrocławskie Administrator 2020-11-17 13:31:15
Anna Kaszczuk Administrator 2020-11-16 11:03:28
Anna Kaszczuk Administrator 2020-11-16 11:01:21
Anna Kaszczuk Administrator 2020-11-16 11:01:16
Anna Kaszczuk Administrator 2020-11-16 10:59:58
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-11-13 13:48:14
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-11-13 13:48:09
Halina Waligórska Administrator 2020-11-12 14:27:45
Halina Waligórska Administrator 2020-11-12 14:27:41
Iwona Antman Administrator 2020-11-12 14:27:02
Sylwia Bajek Administrator 2020-11-12 14:26:34
Sylwia Bajek Administrator 2020-11-12 14:26:30
Joanna Najmrodzka Administrator 2020-11-12 14:26:04
Joanna Najmrodzka Administrator 2020-11-12 14:25:59
Piotr Kopeć Administrator 2020-11-12 14:25:36
Piotr Kopeć Administrator 2020-11-12 14:25:28
20.11.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-12 14:22:38
20.11.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-12 14:21:57
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-11-10 14:49:57
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-11-10 14:48:42
Starosta Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-11-02 11:09:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-11-02 11:08:46
Obwieszczenie Administrator 2020-10-30 09:29:57
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-10-30 08:30:08
Październik 2020 Administrator 2020-10-30 08:27:48
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2020-10-29 09:55:48
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:27:11
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:26:59
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:26:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość rolna, dz. nr 6/37, obręb Biskupice Podgórne. Administrator 2020-10-27 08:20:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość rolna, dz. nr 6/37, obręb Biskupice Podgórne. Administrator 2020-10-27 08:19:45
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:06:38
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:03:37
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 07:55:17
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 07:55:04
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-10-27 07:51:03
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-10-27 07:50:59
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-10-23 12:14:34
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-10-22 13:40:26
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-10-22 13:36:04
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-10-22 13:23:34
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-10-22 13:15:17
Aktualności Administrator 2020-10-15 13:05:09
Aktualności Administrator 2020-10-15 13:01:35
Aktualności Administrator 2020-10-15 13:01:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 282/62, 282/68, 283/28, 283/31, 293/3, 294/3 obręb Bielany Wrocławskie Administrator 2020-10-15 08:28:47
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:53
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:48
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:44
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:14
23.10.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-10-14 09:18:04
23.10.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-10-14 09:17:55
Starosta Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-09 13:57:39
Schemat organizacyjny Administrator 2020-10-09 13:55:29
Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym Administrator 2020-10-09 09:17:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 6/37, obręb Biskupice Podgórne Administrator 2020-10-09 09:13:17
Grażyna Ciężka Administrator 2020-10-08 07:35:40
Grażyna Ciężka Administrator 2020-10-08 07:34:41
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-10-06 09:30:56
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-10-06 09:30:42
Piotr Kopeć Administrator 2020-10-02 09:41:53
Piotr Kopeć Administrator 2020-10-02 09:41:45
Piotr Kopeć Administrator 2020-10-02 09:41:07
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-01 09:47:43
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-01 09:35:43
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2020-09-30 13:19:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2020-09-30 13:14:04
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-22 09:09:56
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-22 09:09:52
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-09-18 15:24:13
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-09-18 15:23:57
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-09-18 15:23:36
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-09-18 15:22:54
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-18 15:21:36
Ludwika Oszczyk Administrator 2020-09-17 14:44:43
Ludwika Oszczyk Administrator 2020-09-17 14:44:00
Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym Administrator 2020-09-15 08:55:27
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-09-15 08:53:04
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2020-09-15 08:52:53
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-09-15 08:52:01
18.09.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-09-09 09:52:31
18.09.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-09-09 09:52:11
Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę - nieruchomość nierolna, niezabudowana - Damianowice dz. 122/2 oraz 123 Administrator 2020-09-08 09:16:40
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-09-03 14:50:05
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-09-03 14:49:15
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-02 13:27:24
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-02 13:26:23
Obwieszczenie Administrator 2020-08-27 08:59:30
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-27 07:44:10
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-27 07:43:15
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-08-26 09:00:46
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:37:20
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:36:48
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:35:35
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:35:18
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:33:58
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-08-24 12:53:26
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-08-24 12:52:55
Protokół NR XX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-08-24 12:46:57
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-08-21 15:15:12
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-08-21 15:07:30
Sołectwo Chrzanów Administrator 2020-08-19 14:07:48
Sołectwo Chrzanów Administrator 2020-08-19 14:07:29
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-08-19 14:04:13
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-08-18 14:32:48
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2020-08-14 09:02:50
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-08-12 08:50:50
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-08-12 08:50:46
Łowiectwo Administrator 2020-08-12 08:36:51
21.08.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-08-12 08:34:51
21.08.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-08-12 08:34:36
Raport o Stanie Gminy Administrator 2020-08-06 13:13:36
Obwieszczenie Administrator 2020-08-04 12:35:42
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-08-04 08:07:56
Przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę - nieruchomość rolna, niezabudowana, obręb Pełczyce działka nr 104/3 Administrator 2020-08-04 07:58:23
21.08.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-08-04 07:54:23
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-07-31 13:07:46
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-07-31 13:07:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-07-31 13:07:32
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-07-31 13:07:28
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-07-31 13:04:29
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-07-31 13:02:30
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2020-07-28 07:53:20
Łukasz Orfin Administrator 2020-07-23 13:23:06
Wiesław Szwed Administrator 2020-07-23 13:15:10
Wiesław Szwed Administrator 2020-07-23 13:15:06
Adrian Łukowicz Administrator 2020-07-23 13:14:43
Adrian Łukowicz Administrator 2020-07-23 13:14:39
Robert Sala Administrator 2020-07-23 13:14:17
Robert Sala Administrator 2020-07-23 13:14:13
Adam Raś Administrator 2020-07-23 13:13:48
Adam Raś Administrator 2020-07-23 13:13:45
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2020-07-23 13:13:18
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-07-23 13:12:53
Krzysztof Kmiecik Administrator 2020-07-23 13:12:27
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2020-07-23 13:12:00
Jarosław Zawisza Administrator 2020-07-23 13:11:33
Jarosław Zawisza Administrator 2020-07-23 13:11:29
Czesław Stadnik Administrator 2020-07-23 13:11:05
Czesław Stadnik Administrator 2020-07-23 13:11:00
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-07-23 13:10:35
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-07-23 13:09:48
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-07-23 13:09:43
Henryk Łoposzko Administrator 2020-07-23 13:09:03
Pracownik ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2020-07-21 14:20:44
Pracownik ds. dowodów osobistych Administrator 2020-07-21 14:19:54
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2020-07-21 14:19:10
Wyniki wyborów II tura Administrator 2020-07-15 07:27:48
Postanowienie NR 357, 358, 359/2020 Administrator 2020-07-08 07:43:18
Postanowienie NR 357, 358, 359/2020 Administrator 2020-07-08 07:43:13
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-07-07 12:12:55
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-07-07 12:12:51
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-07-07 12:12:36
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-07-07 12:11:29
ZSP w Wysokiej Administrator 2020-07-02 13:18:27
ZSP w Wysokiej Administrator 2020-07-02 13:18:23
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2020-07-02 13:17:43
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2020-07-02 13:17:41
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2020-07-02 13:16:59
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2020-07-02 13:16:56
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Administrator 2020-07-02 13:16:18
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2020-07-02 13:15:37
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2020-07-02 13:14:54
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2020-07-02 13:14:50
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2020-07-02 13:14:07
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2020-07-02 13:14:02
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach Administrator 2020-07-02 13:13:14
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach Administrator 2020-07-02 13:13:11
KOSiR Administrator 2020-07-02 13:12:30
KOSiR Administrator 2020-07-02 13:12:20
KOSiR Administrator 2020-07-02 13:12:13
GOPS Administrator 2020-07-02 13:11:35
GOPS Administrator 2020-07-02 13:11:17
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2020-07-02 13:10:48
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2020-07-02 13:10:23
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2020-07-02 13:10:13
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2020-07-02 13:09:36
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2020-07-02 13:07:34
Rok 2018 Administrator 2020-07-02 13:05:39
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE  ORAZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Administrator 2020-07-01 09:10:24
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE  ORAZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Administrator 2020-07-01 09:10:17
Wyniki wyborów w gminie Administrator 2020-06-30 12:04:02
Wyniki wyborów w gminie Administrator 2020-06-30 12:03:51
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-30 11:56:10
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-30 11:56:00
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-30 11:55:34
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-06-30 11:55:00
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej II Tura Administrator 2020-06-30 11:54:06
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-30 11:52:28
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-30 11:52:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość nierolna, niezabudowana, obręb Damianowice działka nr 122/2 oraz 123 Administrator 2020-06-30 11:50:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość nierolna, niezabudowana, obręb Damianowice działka nr 122/2 oraz 123 Administrator 2020-06-30 11:50:52
Ogłoszenie Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do Dzierżawy Administrator 2020-06-30 11:46:35
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-29 10:04:16
Postanowienie NR 269, 272/2020 Administrator 2020-06-26 15:28:21
Postanowienie NR 269, 272/2020 Administrator 2020-06-26 15:28:17
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:41
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:36
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:32
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:28
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:25
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-25 13:30:14
Postanowienie NR 218/2020 Administrator 2020-06-25 13:23:53
Postanowienie NR 218 Administrator 2020-06-25 13:23:48
Postanowienie NR 218 Administrator 2020-06-25 13:23:37
Postanowienie NR 218 Administrator 2020-06-25 13:23:29
Postanowienie NR 121, 122, 123/2020 Administrator 2020-06-22 14:27:18
Postanowienie NR 123/2020 Administrator 2020-06-22 14:26:36
Postanowienie NR 123/2020 Administrator 2020-06-22 14:23:14
Postanowienie NR 123/2020 Administrator 2020-06-22 14:14:45
Informacja o składach i pełnionych funkcjach Administrator 2020-06-22 14:10:39
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-22 07:36:31
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-22 07:34:52
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Administrator 2020-06-19 14:16:37
Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2020-06-19 14:11:17
25.06.2020 /czwartek/ godzina 9.00 Administrator 2020-06-17 15:16:03
25 czerwca 2020 /czwartek/ godzina 9.00 Administrator 2020-06-17 15:15:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-06-16 12:44:19
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-16 12:24:22
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-16 12:22:41
Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-16 12:21:35
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2020-06-16 12:20:39
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2020-06-16 12:20:34
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2020-06-16 12:20:30
II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - działki nr 282/62, 282/68, 283/28, 283/31, 293/3, 294/3 obręb Bielany Wrocławskie Administrator 2020-06-16 12:19:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-06-16 12:18:54
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-06-15 10:48:32
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-06-15 10:48:29
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-06-15 10:48:26
Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-15 09:54:32
Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-15 09:54:26
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej Administrator 2020-06-15 09:47:30
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej Administrator 2020-06-15 09:47:22
Informacja Komisarza Wyborczego ws dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów Administrator 2020-06-12 18:45:30
Informacja Komisarza Wyborczego ws dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów Administrator 2020-06-12 18:45:14
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-12 13:28:22
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-12 13:28:16
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-06-09 15:17:37
25 czerwca 2020 /czwartek/ godzina 9.00 Administrator 2020-06-08 14:04:17
25 czerwca 2020 /czwartek/ godzina 9.00 Administrator 2020-06-08 14:02:53
Informacja w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Administrator 2020-06-08 14:01:04
Informacja w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Administrator 2020-06-08 14:00:15
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:30:34
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:30:30
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:28:09
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:06:26
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:06:15
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 12:58:22
Głosowanie Korespondencyjne Administrator 2020-06-04 13:52:53
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:07:12
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:05:19
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:05:16
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:04:29
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:04:13
Konrad Żechałko Administrator 2020-06-02 07:39:54
Konrad Żechałko Administrator 2020-06-02 07:39:51
Rok 2018. Administrator 2020-06-02 07:39:15
Maria Wilk Administrator 2020-06-02 07:35:02
Piotr Kopeć Administrator 2020-06-01 11:55:44
Piotr Kopeć Administrator 2020-06-01 11:55:01
Piotr Kopeć Administrator 2020-06-01 11:53:57
Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Administrator 2020-06-01 11:44:40
Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Administrator 2020-06-01 11:44:26
Punkty zbiórki zużytego sprzętu Administrator 2020-06-01 11:41:42
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-01 07:45:50
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-01 07:36:56
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-06-01 07:34:37
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-06-01 07:34:19
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-06-01 07:33:42
Narodowe Zasoby Archiwlane i Archiwa Administrator 2020-05-27 11:45:45
Narodowe Zasoby Archiwlane i Archiwa Administrator 2020-05-27 11:45:28
Narodowe Zasoby Archiwlane i Archiwa Administrator 2020-05-27 11:45:20
Marta Borkowska Administrator 2020-05-27 11:41:35
Informacja o naborze wniosków na 2020 roku - II półrocze Administrator 2020-05-26 14:04:47
Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2020-05-25 20:12:41
Przetarg ustny - nieograniczony Administrator 2020-05-25 20:07:42
Administrator 2020-05-22 14:54:15
Ogłoszenie Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do Dzierżawy Administrator 2020-05-22 14:48:09
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-05-21 13:04:51
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-05-21 13:04:41
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-05-21 13:03:44
Przetarg ustny - ograniczony Administrator 2020-05-21 12:59:26
Obwieszczenie o ponownym przedstawieniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Administrator 2020-05-21 10:38:03
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-20 22:20:06
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-20 22:20:01
Anna Szymańska Administrator 2020-05-20 21:32:40
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-19 21:40:58
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-19 21:40:52
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-19 21:40:34
Beata Ćwiek Administrator 2020-05-14 12:16:00
Grażyna Ciężka Administrator 2020-05-14 12:14:42
Grażyna Ciężka Administrator 2020-05-14 12:14:35
Grażyna Ciężka Administrator 2020-05-14 12:14:31
Grażyna Ciężka Administrator 2020-05-14 12:14:27
Beata Kuźmicz Administrator 2020-05-14 12:13:41
Marta Krzyśko Administrator 2020-05-14 11:54:04
Marta Krzyśko Administrator 2020-05-14 11:53:59
Marta Krzyśko Administrator 2020-05-14 11:53:55
Sylwia Bajek Administrator 2020-05-14 11:53:14
Sylwia Bajek Administrator 2020-05-14 11:53:11
Ludwika Oszczyk Administrator 2020-05-14 11:52:10
Ludwika Oszczyk Administrator 2020-05-14 11:52:05
Rok 2019. Administrator 2020-05-14 11:51:46
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2020-05-14 11:49:59
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2020-05-14 11:49:44
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2020-05-14 11:49:41
Maria Irena Bokun Administrator 2020-05-14 11:48:42
Maria Irena Bokun Administrator 2020-05-14 11:48:39
Rok 2019. Administrator 2020-05-14 11:48:09
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2020-05-14 11:46:44
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2020-05-14 11:46:41
Rok 2019 Administrator 2020-05-14 11:44:26
Piotr Ligas Administrator 2020-05-14 11:32:46
Piotr Ligas Administrator 2020-05-14 11:32:42
Ryszard Pacholik Administrator 2020-05-14 11:31:25
Rok 2020 - kadencja 2018-2023 Administrator 2020-05-14 10:50:06
Elżbieta Regulska Administrator 2020-05-14 10:49:42
Wiesław Szwed Administrator 2020-05-14 10:49:30
Adrian Łukowicz Administrator 2020-05-14 10:49:17
Adrian Łukowicz Administrator 2020-05-14 10:48:56
Robert Sala Administrator 2020-05-14 10:48:42
Robert Sala Administrator 2020-05-14 10:48:38
Adam Raś Administrator 2020-05-14 10:48:16
Adam Raś Administrator 2020-05-14 10:48:12
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2020-05-14 10:47:58
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2020-05-14 10:47:55
Łukasz Orfin Administrator 2020-05-14 10:47:34
Łukasz Orfin Administrator 2020-05-14 10:47:28
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-05-14 10:47:15
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-05-14 10:47:09
Krzysztof Kmiecik Administrator 2020-05-14 10:46:59
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2020-05-14 10:46:46
Jarosław Zawisza Administrator 2020-05-14 10:46:35
Czesław Stadnik Administrator 2020-05-14 10:46:23
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-05-14 10:46:13
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-05-14 10:45:45
Henryk Łoposzko Administrator 2020-05-14 10:45:33
Henryk Łoposzko Administrator 2020-05-14 10:45:28
Elżbieta Regulska Administrator 2020-05-14 10:45:17
Rok 2020 - kadencja 2018-2023 Administrator 2020-05-14 10:44:36
Rok 2019 - kadencja 2018-2023 Administrator 2020-05-14 10:44:17
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-05-14 10:41:56
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-05-14 10:39:48
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-05-14 10:39:40
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-05-14 10:38:56
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-05-14 09:25:55
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2020-05-11 08:06:07
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2020-05-11 08:05:25
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Administrator 2020-05-11 07:53:03
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Administrator 2020-05-11 07:41:50
Przetarg ustny - nieograniczony Administrator 2020-05-06 08:14:15
Przetarg ustny - nieograniczony Administrator 2020-05-06 07:50:10
Aktualności Administrator 2020-05-05 20:31:53
Aktualności Administrator 2020-05-05 20:31:24
Aktualności Administrator 2020-05-05 20:31:10
Aktualności Administrator 2020-05-05 20:31:03
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2020-05-05 20:25:01
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2020-05-05 20:24:48
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-05 20:17:42
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-05 20:17:34
Iwona Antman Administrator 2020-05-05 20:15:58
Iwona Antman Administrator 2020-05-05 20:15:10
Sołectwo Cieszyce Administrator 2020-05-05 11:09:59
Sołectwo Cieszyce Administrator 2020-05-05 10:59:35
Sołectwo Cieszyce Administrator 2020-05-05 10:59:29
Sołectwo Cieszyce Administrator 2020-05-05 10:59:19
Halina Waligórska Administrator 2020-05-05 08:14:47
Rok 2015. Administrator 2020-05-05 08:11:57
Rok 2014. Administrator 2020-05-05 08:11:49
Rok 2015. Administrator 2020-05-05 08:11:40
Rok 2014. Administrator 2020-05-05 08:11:33
Rok 2015. Administrator 2020-05-05 08:11:22
Rok 2014. Administrator 2020-05-05 08:11:14
Rok 2015. Administrator 2020-05-05 08:09:00
Rok 2014. Administrator 2020-05-05 08:08:49
Magdalena Łabęcka Administrator 2020-05-05 08:07:48
Joanna Najmrodzka Administrator 2020-05-05 08:06:39
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-05-05 08:04:49
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-05-05 08:04:35
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-04-30 14:36:56
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu Administrator 2020-04-29 08:18:04
Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce do roku 2030 Administrator 2020-04-24 22:08:56
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-22 13:21:30
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-22 13:20:46
POSTANOWIENIE NR 33/2020 Administrator 2020-04-20 14:48:10
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-20 13:20:24
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-20 13:20:18
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-20 13:19:57
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-20 13:19:28
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II Administrator 2020-04-17 13:48:21
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej Administrator 2020-04-16 09:00:27
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-04-15 08:12:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-04-10 18:01:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-04-10 18:01:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-04-10 18:01:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-04-10 18:01:10
Ekoportal Administrator 2020-04-10 09:29:27
Ekoportal Administrator 2020-04-10 09:29:09
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-04-09 15:27:16
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-04-09 15:27:13
Oferta - "Edukacyjne warsztaty z szycia dla seniorów z Gminy Kobierzyce" Administrator 2020-04-09 14:49:27
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-04-08 12:12:37
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-04-08 12:12:34
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-04-08 12:12:30
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-08 12:10:38
Informacja Administrator 2020-04-08 11:01:16
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2020-03-27 15:25:01
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-03-27 15:20:37
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-03-27 15:20:24
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kobierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Administrator 2020-03-27 15:20:19
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej Administrator 2020-03-27 15:18:40
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-03-24 11:20:01
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 15:03:19
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 15:03:01
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 14:51:47
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 14:47:55
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 14:47:41
Zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich Administrator 2020-03-21 14:47:15
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-20 14:03:04
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-20 14:03:00
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-20 14:02:54
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-20 12:59:27
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-20 12:59:21
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kobierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Administrator 2020-03-20 09:47:45
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-20 09:43:59
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-18 17:09:40
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-18 17:08:15
Zaświadczenie dotyczące uchwalenia gminnego programu rewitalizacji o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji i posiadaniem przez gminę prawa pierwokupu Administrator 2020-03-18 09:51:45
Zaświadczenie dotyczące uchwalenia gminnego programu rewitalizacji o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji i posiadaniem przez gminę prawa pierwokupu Administrator 2020-03-18 09:44:41
Zaświadczenie dotyczące uchwalenia gminnego programu rewitalizacji o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji i posiadaniem przez gminę prawa pierwokupu Administrator 2020-03-18 09:43:52
Wykaz dziennych opiekunów Administrator 2020-03-12 21:05:04
Obwieszczenie Administrator 2020-03-10 07:56:57
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-03-06 13:05:54
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-03-06 12:46:14
Protokół NR XVI/2020 - z dnia 21 lutego 2020 Administrator 2020-03-06 12:44:06
Protokół NR XVI/2020 - z dnia 21 lutego 2020 Administrator 2020-03-06 12:42:20
Protokół NR XVI/2020 - z dnia 21 lutego 2020 Administrator 2020-03-06 12:42:03
Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski Administrator 2020-03-05 07:34:37
Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski Administrator 2020-03-05 07:34:11
Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski Administrator 2020-03-05 07:34:05
Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski Administrator 2020-03-05 07:30:37
Lista jednostek bezpłatnego poradnictwa Administrator 2020-03-05 07:30:24
Piotr Ligas Administrator 2020-03-05 07:27:46
Piotr Ligas Administrator 2020-03-05 07:27:41
Piotr Ligas Administrator 2020-03-05 07:27:35
Piotr Ligas Administrator 2020-03-05 07:27:27
Piotr Ligas Administrator 2020-03-05 07:27:18
Wystąpienie Pokontrolne Administrator 2020-03-05 07:23:23
Wystąpienie Pokontrolne Administrator 2020-03-05 07:23:16
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2020-03-05 07:18:21
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2020-03-05 07:18:15
Sołectwo Bąki Administrator 2020-03-05 07:10:48
Sołectwo Bąki Administrator 2020-03-05 07:10:14
Protokół NR XV/2020 - z dnia 24 stycznia 2020 Administrator 2020-03-02 09:45:31
Protokół NR XV/2020 - z dnia 24 stycznia 2020 Administrator 2020-03-02 09:45:20
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-02 09:33:58
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-02-26 13:55:53
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2020-02-21 12:41:32
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2020-02-21 12:41:17
Protokół NR XVI/2020 - z dnia 21 lutego 2020 Administrator 2020-02-21 12:38:18
PREZYDENT 2020 Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Administrator 2020-02-20 13:22:21
PREZYDENT 2020 Głosowanie korespondencyjne Administrator 2020-02-20 13:13:45
PREZYDENT 2020 Głosowanie korespondencyjne Administrator 2020-02-20 13:13:32
Joanna Najmrodzka Administrator 2020-02-18 12:58:11
Joanna Najmrodzka Administrator 2020-02-18 12:57:34
Wybory Prezydenta RP Administrator 2020-02-18 12:54:42
Wybory Samorządowe 2018 Administrator 2020-02-18 12:52:55
Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2018 Administrator 2020-02-18 12:52:46
Wybory Ławników 2015 Administrator 2020-02-18 12:52:36
Pracownik ds. dowodach osobistych Administrator 2020-02-18 07:45:51
Pracownik ds. dowodach osobistych Administrator 2020-02-18 07:28:45
Rok 2015 - kadencja 2014-2018 Administrator 2020-02-13 11:07:18
Rok 2015. Administrator 2020-02-13 11:06:46
Rok 2014. Administrator 2020-02-13 11:06:30
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2020-02-13 08:15:05
21.02.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-02-13 08:13:26
21.02.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-02-13 08:12:58
Obwieszczenie Administrator 2020-02-11 08:22:12
Przetarg nieograniczony - Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Księginice i Kuklice, Gmina Kobierzyce. Administrator 2020-02-11 08:21:02
Przetarg nieograniczony - Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksieginice, Gmina Kobierzyce. Administrator 2020-02-11 08:20:57
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksieginice, Gmina Kobierzyce. Administrator 2020-02-11 08:20:52
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksieginice, Gmina Kobierzyce. Administrator 2020-02-11 08:19:26
24.01.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-02-07 08:52:02
24.01.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-02-07 08:51:41
Konkurs - rozstrzygnięcie 06 marca 2020 r. Administrator 2020-02-06 15:03:37
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-02-06 11:08:39
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-02-06 10:51:33
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-02-06 10:51:06
Obwieszczenie Administrator 2020-02-03 12:11:15
Uchwała nr V/24/2019 Administrator 2020-01-31 08:53:39
Uchwała nr V/24/2019 Administrator 2020-01-31 08:53:35
Uchwała nr V/10/2020 Administrator 2020-01-31 08:53:21
Uchwała nr V/11/2020 Administrator 2020-01-31 08:53:14
Uchwała V/11/2020 Administrator 2020-01-31 08:53:10
Uchwała V/10/2020 Administrator 2020-01-31 08:53:03
Uchwała nr V/24/2019 Administrator 2020-01-31 08:52:22
Uchwała nr V/24/2019 Administrator 2020-01-31 08:52:18
Uchwała nr V/25/2019 Administrator 2020-01-31 08:52:06
UCHWAŁA V/10/2020 Administrator 2020-01-31 08:51:53
Uchwała V/11/2020 Administrator 2020-01-31 08:51:27
UCHWAŁA V/10/2020 Administrator 2020-01-31 08:49:07
Styczeń 2020 Administrator 2020-01-30 11:45:08
Styczeń 2020 Administrator 2020-01-30 11:44:57
Styczeń 2020 Administrator 2020-01-30 11:44:54
Styczeń 2020 Administrator 2020-01-30 11:44:46
Styczeń 2020 Administrator 2020-01-30 11:44:42
Styczeń 2020 Administrator 2020-01-30 11:44:38
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-01-30 11:43:40
Plan Zamówień Administrator 2020-01-30 11:37:29
Plan Zamówień Administrator 2020-01-30 11:35:13
Plan Zamówień Administrator 2020-01-30 11:34:48
Protokół NR XIV/2019 - z dnia 20 grudnia 2019 Administrator 2020-01-27 23:21:56
Protokół NR XIV/2019 - z dnia 20 grudnia 2019 Administrator 2020-01-27 23:21:43
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2020-01-24 14:38:55
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2020-01-24 14:37:40
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-01-22 14:54:10
Obwieszczenie Administrator 2020-01-22 07:01:42
Obwieszcznie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-01-22 07:00:31
24.01.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-01-16 17:05:03
24.01.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-01-16 17:02:05
Pracownik ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2020-01-13 14:33:13
Pracownik ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2020-01-13 14:32:59
Pracownik ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2020-01-13 14:31:42
Program ochrony powietrza Administrator 2020-01-08 21:37:55
Program ochrony powietrza Administrator 2020-01-08 21:26:54
Program ochrony powietrza Administrator 2020-01-08 21:26:48
Protokół NR XIII/2019 - z dnia 22 listopada 2019 Administrator 2020-01-08 21:24:48
Protokół NR XIII/2019 - z dnia 22 listopada 2019 Administrator 2020-01-08 21:24:15
Protokół NR XIII/2019 - z dnia 22 listopada 2019 Administrator 2020-01-08 21:23:48
24.01.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-01-07 21:21:13
24.01.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-01-07 21:16:38
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Administrator 2020-01-03 13:20:59
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Administrator 2020-01-03 13:20:02
Pracownik ds. dowodów osobistych Administrator 2020-01-03 13:15:01
Pracownik ds. dowodów osobistych Administrator 2020-01-03 13:14:49
Pracownik ds. dowodów osobistych Administrator 2020-01-03 13:14:27
Pracownik ds. dowodów osobistych Administrator 2020-01-03 13:13:49
Pracownik ds. dowodów osobistych Administrator 2020-01-03 13:13:45
Pracownik ds. księgowości budżetowej, Referat Wspólnej Obsługi Jednostek Administrator 2020-01-03 13:07:45
Pracownik ds. ewidencji ludności Administrator 2020-01-03 13:07:27
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Administrator 2020-01-03 13:07:16
Obwieszcznie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-01-03 13:06:33
Obwieszcznie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-01-03 13:02:57
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-01-03 07:28:58
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-01-03 07:07:53
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-01-03 07:07:45
Protokół NR XIV/2019 - z dnia 20 grudnia 2019 Administrator 2020-01-03 07:06:45
Protokół NR XIV/2019 - z dnia 20 grudnia 2019 Administrator 2020-01-03 07:06:41
Protokół NR XIV/2019 - z dnia 20 grudnia 2019 Administrator 2020-01-03 07:06:36
Rok 2014 - kadencja 2014-2018 Administrator 2020-01-03 07:05:12
Rok 2014 - kadencja 2010-2014 Administrator 2020-01-03 07:04:23
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Administrator 2019-12-31 13:10:01
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Administrator 2019-12-31 13:09:33
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2019-12-31 08:44:32
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2019-12-31 08:44:28
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2019-12-31 08:44:04
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2019-12-31 08:43:51
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2019-12-31 08:43:06
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2019-12-31 08:42:51
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2019-12-31 08:42:48
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2019-12-31 08:42:44
Komisja Rewizyjna Administrator 2019-12-31 08:42:02
Komisja Rewizyjna Administrator 2019-12-31 08:40:45
Komisja Rewizyjna Administrator 2019-12-31 08:40:29
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2019-12-31 08:40:05
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2019-12-31 08:40:01
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2019-12-31 08:39:49
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-12-31 08:38:49
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-12-31 08:38:46
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-12-31 08:38:43
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-12-31 08:38:39
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-12-31 08:38:24
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-12-20 13:26:51
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2019-12-19 14:19:17
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2019-12-19 14:19:15
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2019-12-19 14:19:09
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2019-12-19 14:19:04
Referat Finansowy Administrator 2019-12-18 09:00:33
Referat Finansowy Administrator 2019-12-18 08:59:31
Pracownik ds. ewidencji ludności Administrator 2019-12-18 07:23:27
Podatki i opłaty lokalne Administrator 2019-12-13 12:59:50
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2019-12-13 12:56:39
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2019-12-13 12:54:29
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2019-12-13 12:54:06
STAWKI PODATKU Administrator 2019-12-13 07:58:06
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2019-12-13 07:56:22
INFORMACJA O GRUNTACH Administrator 2019-12-13 07:55:04
INFORMACJA O LASACH Administrator 2019-12-13 07:54:52
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Administrator 2019-12-13 07:54:41
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2019-12-13 07:54:25
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2019-12-13 07:54:11
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-12-13 07:54:00
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-12-13 07:53:25
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2019-12-13 07:53:15
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2019-12-13 07:53:04
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2019-12-13 07:52:33
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-12-13 07:51:19
Podatki i opłaty na rok 2019 Administrator 2019-12-13 07:50:28
20.12.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-12-11 13:37:59
20.12.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-12-11 13:37:35
20.12.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-12-11 09:59:27
20.12.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-12-11 09:58:40
20.12.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-12-11 09:57:07
20.12.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-12-11 09:56:34
Program ochrony powietrza Administrator 2019-12-09 13:13:02
Program ochrony powietrza Administrator 2019-12-09 13:11:35
Program ochrony powietrza Administrator 2019-12-09 13:11:26
Program ochrony powietrza Administrator 2019-12-09 13:02:39
Protokół NR XIII/2019 - z dnia 22 listopada 2019 Administrator 2019-12-06 09:33:26
Protokół NR XIII/2019 - z dnia 22 listopada 2019 Administrator 2019-12-06 09:16:02
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-12-03 13:34:43
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-12-03 13:33:34
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje Administrator 2019-11-29 13:23:47
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2019-11-29 13:19:27
Rok 2017 Administrator 2019-11-29 13:11:09
Rok 2016 Administrator 2019-11-29 13:10:57
Rok 2015 Administrator 2019-11-29 13:10:47
Rok 2014 Administrator 2019-11-29 13:10:36
Rok 2013 Administrator 2019-11-29 13:10:27
Rok 2012 Administrator 2019-11-29 13:10:08
Rok 2011 Administrator 2019-11-29 13:09:43
Rok 2010 Administrator 2019-11-29 13:09:32
Rok 2009 Administrator 2019-11-29 13:09:22
Rok 2008 Administrator 2019-11-29 13:09:12
Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy Administrator 2019-11-29 13:07:42
Rady Gminy Kobierzyce Administrator 2019-11-29 13:07:26
Rady Gminy Kobierzyce Administrator 2019-11-29 13:07:17
Kadencja 2014 - 2018 Administrator 2019-11-29 13:06:31
Kadencja 2010 - 2014 Administrator 2019-11-29 13:06:13
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2019-11-29 13:04:42
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2019-11-29 13:04:34
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2019-11-29 13:04:30
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2019-11-29 13:03:16
Komisja Rewizyjna Administrator 2019-11-29 13:02:18
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2019-11-29 13:01:06
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-11-29 12:57:49
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-11-29 12:57:45
Konkurs - rozstrzygnięcie 31 grudnia 2019 r. Administrator 2019-11-29 12:56:51
Konkurs - rozstrzygnięcie 31 grudnia 2019 r. Administrator 2019-11-29 12:47:28
Konkurs - rozstrzygnięcie 31 grudnia 2019 r. Administrator 2019-11-29 12:46:46
Konkurs - rozstrzygnięcie 31 grudnia 2019 r. Administrator 2019-11-29 12:46:41
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2019-11-29 12:41:33
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2019-11-29 12:41:25
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2019-11-29 12:41:21
Robert Sala Administrator 2019-11-29 12:40:40
Robert Sala Administrator 2019-11-29 12:40:34
Robert Sala Administrator 2019-11-29 12:40:31
Robert Sala Administrator 2019-11-29 12:40:28
Adam Raś Administrator 2019-11-29 12:40:13
Adam Raś Administrator 2019-11-29 12:40:07
Adam Raś Administrator 2019-11-29 12:40:04
Łukasz Orfin Administrator 2019-11-29 12:39:44
Łukasz Orfin Administrator 2019-11-29 12:39:26
Łukasz Orfin Administrator 2019-11-29 12:39:21
Łukasz Orfin Administrator 2019-11-29 12:39:17
Wiesław Muraczewski Administrator 2019-11-29 12:38:49
Wiesław Muraczewski Administrator 2019-11-29 12:38:13
Wiesław Muraczewski Administrator 2019-11-29 12:38:09
Adrian Łukowicz Administrator 2019-11-29 12:37:49
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2019-11-29 12:37:29
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2019-11-29 12:37:26
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Administrator 2019-11-29 12:34:23
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Administrator 2019-11-29 12:33:48
Pracownik ds. ewidencji ludności Administrator 2019-11-27 20:38:46
Konkurs - rozstrzygnięcie 31 grudnia 2019 r. Administrator 2019-11-27 20:36:08
20.12.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-11-27 12:14:42
Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe Administrator 2019-11-27 12:09:57
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2019-11-25 07:39:59
Pracownik ds. księgowości wydatków i opłat Administrator 2019-11-25 07:39:43
Pracownik ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2019-11-25 07:39:33
Pracownik ds. księgowości i płac Administrator 2019-11-25 07:39:23
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i środowiska Administrator 2019-11-25 07:38:56
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-11-22 13:07:09
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-11-22 13:06:03
Protokół NR XII/2019 - z dnia 25 października 2019 Administrator 2019-11-22 13:03:12
Protokół NR XII/2019 - z dnia 25 października 2019 Administrator 2019-11-22 13:03:02
Protokół NR XII/2019 - z dnia 25 października 2019 Administrator 2019-11-22 13:02:20
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2019-11-18 11:32:57
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2019-11-18 11:32:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2019-11-18 11:31:08
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2019-11-18 11:30:18
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2019-11-13 14:59:29
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2019-11-13 14:58:51
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2019-11-13 14:58:35
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2019-11-13 14:16:46
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2019-11-13 14:16:11
22.11.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-11-13 14:13:49
22.11.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-11-13 14:13:42
22.11.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-11-13 14:13:27
Protokół NR XII/2019 - z dnia 25 października 2019 Administrator 2019-11-08 15:09:36
Protokół NR XII/2019 - z dnia 25 października 2019 Administrator 2019-11-08 15:07:38
RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2019-11-06 09:03:24
Protokół NR XI/2019 - z dnia 20 września 2019 Administrator 2019-11-06 09:00:03
Protokół NR XI/2019 - z dnia 20 września 2019 Administrator 2019-11-06 08:59:43
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2019-11-04 09:01:01
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2019-11-04 09:00:48
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2019-11-04 09:00:43
Protokół Kontroli Archiwum USC Administrator 2019-11-04 07:52:00
Protokół Kontroli Archiwum USC Administrator 2019-11-04 07:50:29
Anna Kaszczuk Administrator 2019-11-04 07:48:27
Anna Kaszczuk Administrator 2019-11-04 07:48:23
Piotr Ligas Administrator 2019-11-04 07:46:30
Rok 2013. Administrator 2019-10-31 12:53:53
Rok 2012. Administrator 2019-10-31 12:53:42
Rok 2011. Administrator 2019-10-31 12:53:33
Rok 2010. Administrator 2019-10-31 12:53:22
Rok 2009. Administrator 2019-10-31 12:53:13
Rok 2008. Administrator 2019-10-31 12:53:01
Rok 2007. Administrator 2019-10-31 12:52:50
Rok 2006. Administrator 2019-10-31 12:52:40
Rok 2005. Administrator 2019-10-31 12:52:28
Rok 2013. Administrator 2019-10-31 12:47:12
Rok 2012. Administrator 2019-10-31 12:46:58
Rok 2011. Administrator 2019-10-31 12:46:49
Rok 2010. Administrator 2019-10-31 12:46:39
Rok 2009. Administrator 2019-10-31 12:46:29
Rok 2008. Administrator 2019-10-31 12:46:19
Rok 2007. Administrator 2019-10-31 12:46:09
Rok 2006. Administrator 2019-10-31 12:46:01
Rok 2005. Administrator 2019-10-31 12:45:52
Rok 2013. Administrator 2019-10-31 12:37:45
Rok 2012. Administrator 2019-10-31 12:37:36
Rok 2011. Administrator 2019-10-31 12:37:28
Rok 2010. Administrator 2019-10-31 12:37:19
Rok 2009. Administrator 2019-10-31 12:37:12
Rok 2008. Administrator 2019-10-31 12:37:03
Rok 2007. Administrator 2019-10-31 12:36:53
Rok 2006. Administrator 2019-10-31 12:36:42
Rok 2005. Administrator 2019-10-31 12:36:33
Rok 2013. Administrator 2019-10-31 12:28:08
Rok 2012. Administrator 2019-10-31 12:27:59
Rok 2011. Administrator 2019-10-31 12:27:52
Rok 2010. Administrator 2019-10-31 12:27:44
Rok 2009. Administrator 2019-10-31 12:27:35
Rok 2008. Administrator 2019-10-31 12:27:26
Rok 2007. Administrator 2019-10-31 12:27:17
Rok 2006. Administrator 2019-10-31 12:27:03
Rok 2005. Administrator 2019-10-31 12:26:53
Rok 2013. Administrator 2019-10-31 12:14:27
Rok 2012. Administrator 2019-10-31 12:14:13
Rok 2011. Administrator 2019-10-31 12:14:03
Rok 2010. Administrator 2019-10-31 12:13:55
Rok 2009. Administrator 2019-10-31 12:13:46
Rok 2008. Administrator 2019-10-31 12:13:36
Rok 2007. Administrator 2019-10-31 12:13:27
Rok 2006. Administrator 2019-10-31 12:13:15
Rok 2005. Administrator 2019-10-31 12:12:57
Rok 2013 - kadencja 2010-2014 Administrator 2019-10-31 12:03:51
Rok 2012 - kadencja 2010-2014 Administrator 2019-10-31 12:03:38
Rok 2011 - kadencja 2010-2014 Administrator 2019-10-31 12:03:29
Rok 2010 - kadencja 2006-2010 Administrator 2019-10-31 12:03:18
Rok 2009 - kadencja 2006-2010 Administrator 2019-10-31 12:03:08
Rok 2008 - kadencja 2006-2010 Administrator 2019-10-31 12:02:59
Rok 2007 - kadencja 2006-2010 Administrator 2019-10-31 12:02:50
Rok 2006 - kadencja 2002-2006, 2006-2010 Administrator 2019-10-31 12:02:30
Rok 2005 - kadencja 2002-2006 Administrator 2019-10-31 12:01:29
Październik 2019 Administrator 2019-10-29 15:15:28
Październik 2019 Administrator 2019-10-29 14:56:01
22.11.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-10-29 14:37:57
Oferta - "Okolicznościowe występy chóru na terenie gminy Kobierzyce i poza nią" Administrator 2019-10-29 14:35:37
Oferta - "Okolicznościowe występy chóru na terenie gminy Kobierzyce i poza nią" Administrator 2019-10-29 14:32:41
Protokół NR XII/2019 - z dnia 25 października 2019 Administrator 2019-10-25 14:57:23
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-10-25 14:57:05
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2019-10-22 08:47:56
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2019-10-22 08:46:24
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2019-10-18 07:19:22
Iwona Antman Administrator 2019-10-16 23:03:06
Iwona Antman Administrator 2019-10-16 23:02:50
Iwona Antman Administrator 2019-10-16 23:02:45
Iwona Antman Administrator 2019-10-16 23:02:35
25.10.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-10-16 23:00:11
25.10.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-10-16 22:59:48
Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2019-10-11 12:17:00
Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2019-10-11 12:15:27
Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych Administrator 2019-10-11 12:13:06
Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych Administrator 2019-10-11 12:10:42
Zamówienia Publiczne Administrator 2019-10-10 10:37:59
Ekologia Administrator 2019-10-08 13:41:43
Ekoportal Administrator 2019-10-08 13:40:46
Ekoportal Administrator 2019-10-08 13:40:20
Aktualności Administrator 2019-10-08 07:34:17
Aktualności Administrator 2019-10-08 07:34:11
Aktualności Administrator 2019-10-08 07:34:06
Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2019-10-08 07:30:18
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2019-10-04 09:09:39
Piotr Kopeć Administrator 2019-10-04 09:06:50
Piotr Kopeć Administrator 2019-10-04 09:06:45
Protokół NR XI/2019 - z dnia 20 września 2019 Administrator 2019-10-04 09:06:03
Protokół NR XI/2019 - z dnia 20 września 2019 Administrator 2019-10-04 09:05:50
Dotyczy kontroli w zakresie udzielonych dotacji w latach 2017-2018 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego Administrator 2019-10-02 07:56:38
Dotyczy kontroli w zakresie udzielonych dotacji w latach 2017-2018 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego Administrator 2019-10-02 07:53:07
Sołectwo Cieszyce Administrator 2019-10-02 07:46:02
Sołectwo Cieszyce Administrator 2019-10-02 07:45:58
Sołectwo Cieszyce Administrator 2019-10-02 07:45:24
Piotr Kopeć Administrator 2019-10-01 12:31:15
Obwieszczenie OKW we Wrocławiu Administrator 2019-09-27 07:34:39
Obwieszczenie OKW we Wrocławiu Administrator 2019-09-27 07:33:31
POSTANOWIENIE NR 632/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2019-09-27 07:29:32
Protokół NR X/2019 - z dnia 21 sierpnia 2019 Administrator 2019-09-26 08:23:41
Protokół NR X/2019 - z dnia 21 sierpnia 2019 Administrator 2019-09-26 08:23:24
POSTANOWIENIE NR 632/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2019-09-23 11:41:44
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-09-20 13:07:51
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-09-20 13:07:12
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2019-09-20 13:06:18
Protokół NR XI/2019 - z dnia 20 września 2019 Administrator 2019-09-20 13:04:17
RIO - w zkresie dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Administrator 2019-09-18 11:39:18
RIO - w zkresie dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Administrator 2019-09-18 11:38:48
Łowiectwo Administrator 2019-09-18 11:35:43
Łowiectwo Administrator 2019-09-18 11:35:22
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-09-18 08:42:53
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-09-18 08:42:49
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-09-18 08:42:44
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-09-18 08:41:34
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-09-17 15:15:41
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-09-17 15:10:17
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-09-17 15:10:09
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-09-17 15:01:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2019-09-11 14:07:08
20.09.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-09-11 08:18:31
20.09.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-09-11 08:18:03
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2019-09-10 15:40:57
20.09.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-09-10 15:38:34
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2019-09-10 07:36:04
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2019-09-10 07:35:42
Iwona Antman Administrator 2019-09-04 11:23:19
Iwona Antman Administrator 2019-09-04 11:23:15
Protokół NR X/2019 - z dnia 21 sierpnia 2019 Administrator 2019-09-04 11:04:21
Protokół NR X/2019 - z dnia 21 sierpnia 2019 Administrator 2019-09-04 11:04:13
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2019-09-04 11:02:34
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2019-09-04 11:01:01
Informacja o naborze wniosków na 2020 roku - I nabór Administrator 2019-09-04 10:59:05
Informacja o naborze wniosków na 2020 roku - I nabór Administrator 2019-09-04 10:52:43
20.09.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-09-04 08:17:18
20.09.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-09-04 08:14:04
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2019-08-30 08:10:27
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2019-08-30 08:09:44
Oferta - "Spotkanie edukacyjno-kulturalne z zakresu tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości Administrator 2019-08-28 14:56:15
Żłobki / Kluby dziecięce Administrator 2019-08-27 08:31:03
Beata Kuźmicz Administrator 2019-08-27 08:25:22
Beata Kuźmicz Administrator 2019-08-27 08:24:22
Beata Kuźmicz Administrator 2019-08-27 08:24:18
Beata Kuźmicz Administrator 2019-08-27 08:24:15
Agata Krajewska Administrator 2019-08-27 08:23:33
Agata Krajewska Administrator 2019-08-27 08:23:23
Protokół NR IX/2019 - z dnia 23 lipca 2019 Administrator 2019-08-27 08:22:20
Protokół NR IX/2019 - z dnia 23 lipca 2019 Administrator 2019-08-27 08:22:17
Protokół NR IX/2019 - z dnia 23 lipca 2019 Administrator 2019-08-27 08:22:11
Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019 Administrator 2019-08-27 08:21:47
Protokół NR VII/2019 - z dnia 14 czerwca 2019 Administrator 2019-08-27 08:20:26
Protokół NR VI/2019 - z dnia 31 maja 2019 Administrator 2019-08-27 08:19:56
Protokół NR VI/2019 - z dnia 31 maja 2019 Administrator 2019-08-27 08:19:44
Łowiectwo Administrator 2019-08-23 13:09:01
Informacje dla Wyborców Niepełnosprawnych Administrator 2019-08-21 15:31:25
Informacja o Warunkach Udziału Obywateli Polskich w Głosowaniu Administrator 2019-08-21 15:30:44
Informacja o Warunkach Udziału Obywateli Polskich w Głosowaniu Administrator 2019-08-21 15:29:49
Obwieszczenie o Okręgach Wyborczych Administrator 2019-08-21 15:25:48
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Administrator 2019-08-21 15:24:49
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2019-08-16 09:06:20
21.08.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-08-13 15:21:45
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:41:08
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:30:04
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:27:38
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:20:46
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:20:06
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:19:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:17:10
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:08:40
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:08:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2019-08-13 10:03:57
Informacja pokontrolna Administrator 2019-08-08 18:16:31
Informacja pokontrolna Administrator 2019-08-08 18:14:49
Iwona Antman Administrator 2019-08-08 17:56:38
Pracownik ds. księgowości i płac Administrator 2019-07-30 08:00:29
Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019 Administrator 2019-07-29 07:38:31
Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019 Administrator 2019-07-29 07:38:27
Protokół NR IX/2019 - z dnia 23 lipca 2019 Administrator 2019-07-29 07:37:54
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-07-23 15:05:45
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-07-23 15:02:56
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2019-07-23 14:56:29
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2019-07-23 14:56:17
Protokół NR IX/2019 - z dnia 23 lipca 2019 Administrator 2019-07-23 14:53:46
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2019-07-22 14:41:30
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM Administrator 2019-07-22 08:45:03
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM Administrator 2019-07-22 08:44:58
Sołectwo Bielany Wrocławskie Administrator 2019-07-18 08:27:37
Sołectwo Bielany Wrocławskie Administrator 2019-07-18 08:27:16
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2019-07-17 07:43:42
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2019-07-17 07:43:04
23.07.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-07-17 07:40:29
23.07.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-07-17 07:40:23
23.07.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-07-15 12:51:45
23.07.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-07-15 12:36:19
Pracownik ds. księgowości i płac Administrator 2019-07-12 14:58:13
Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019 Administrator 2019-07-11 15:27:09
Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019 Administrator 2019-07-11 15:26:43
Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019 Administrator 2019-07-11 15:26:38
Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019 Administrator 2019-07-11 15:25:02
Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019 Administrator 2019-07-11 15:24:56
Pracownik ds. księgowości wydatków i opłat Administrator 2019-07-11 14:48:16
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2019-07-11 14:41:10
Sołectwo Bielany Wrocławskie Administrator 2019-07-11 13:52:20
Sołectwo Bielany Wrocławskie Administrator 2019-07-11 13:50:09
Sołectwo Bielany Wrocławskie Administrator 2019-07-11 13:49:54
Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu Administrator 2019-07-11 13:44:31
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2019-07-09 13:07:02
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2019-07-09 13:05:07
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2019-07-09 13:04:24
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2019-07-09 13:04:21
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2019-07-09 13:04:16
Protokół NR VII/2019 - z dnia 14 czerwca 2019 Administrator 2019-07-09 13:03:23
Protokół NR VII/2019 - z dnia 14 czerwca 2019 Administrator 2019-07-09 13:03:18
REKiS NR 0050.1.145.2019 Administrator 2019-07-09 13:02:10
REKiS NR 0050.1.299.2018 Administrator 2019-07-09 13:00:05
REKiS.0050.1.0011.2018 Administrator 2019-07-09 12:58:54
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2019-07-05 12:19:08
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2019-07-05 12:18:47
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2019-07-05 12:17:40
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2019-07-05 12:17:22
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-07-05 12:16:00
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-07-05 12:15:48
INFORMACJA O LASACH Administrator 2019-07-02 08:07:55
INFORMACJA O LASACH Administrator 2019-07-02 08:07:03
INFORMACJA O LASACH Administrator 2019-07-02 08:06:56
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2019-07-02 08:02:48
Infromacja w sprawie podatku od nieruchomości Administrator 2019-07-02 08:01:23
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO Administrator 2019-07-02 08:00:44
Schemat organizacyjny Administrator 2019-07-02 07:52:34
Schemat organizacyjny Administrator 2019-07-02 07:52:26
Schemat organizacyjny UG Administrator 2019-07-02 07:51:54
Schemat organizacyjny Administrator 2019-07-02 07:51:42
Schemat organizacyjny Administrator 2019-07-02 07:51:35
Schemat organizacyjny Administrator 2019-07-02 07:51:28
Schemat organizacyjny Administrator 2019-07-02 07:51:23
Schemat organizacyjny Administrator 2019-07-02 07:51:16
Zmiany do schematu organizacyjnego z dnia 27.02.2009 Administrator 2019-07-02 07:51:09
Zmiany do schematu organizacyjnego z dnia 10.11.2009 Administrator 2019-07-02 07:51:02
Zmiany do schematu organizacyjnego z dnia 29.12.2010 Administrator 2019-07-02 07:50:55
Zmiany do schematu organizacyjnego z dnia 05.07.2012 Administrator 2019-07-02 07:50:46
Zmiany do schematu organizacyjnego z dnia 12.11.2013 Administrator 2019-07-02 07:50:26
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2019-07-02 07:49:37
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2019-07-02 07:48:44
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach Administrator 2019-07-01 14:54:15
Protokół NR VI/2019 - z dnia 31 maja 2019 Administrator 2019-06-28 13:43:21
Protokół NR VI/2019 - z dnia 31 maja 2019 Administrator 2019-06-28 13:41:44
Protokół NR VI/2019 - z dnia 31 maja 2019 Administrator 2019-06-28 13:41:23
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-06-27 12:53:11
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2019-06-27 12:52:41
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2019-06-27 12:52:37
Protokół NR VII/2019 - z dnia 14 czerwca 2019 Administrator 2019-06-27 12:51:36
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2019-06-24 14:26:44
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2019-06-24 14:21:39
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2019-06-24 14:21:31
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2019-06-24 14:20:22
Pracownik ds. kadr Administrator 2019-06-24 14:19:51
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2019-06-24 14:19:35
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2019-06-24 07:25:59
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2019-06-24 07:25:54
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2019-06-24 07:25:50
27.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-19 07:33:36
27.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-19 07:33:33
27.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-19 07:33:26
27.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-19 07:33:18
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2019-06-18 08:47:13
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2019-06-18 08:41:18
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2019-06-18 08:41:14
Obwieszczenie Administrator 2019-06-18 08:08:47
Obwieszczenie Administrator 2019-06-18 08:05:58
Obwieszczenie Administrator 2019-06-18 08:05:32
Informacja Administrator 2019-06-17 08:39:55
27.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-14 15:15:15
14.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-13 15:15:21
14.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-13 15:14:51
14.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-13 15:14:40
Informacja Administrator 2019-06-13 10:18:29
Informacja Administrator 2019-06-13 10:11:51
Informacja Administrator 2019-06-13 10:08:31
Rok 2019 - kadencja 2018-2023 Administrator 2019-06-12 08:48:38
Adrian Łukowicz Administrator 2019-06-12 08:47:10
Robert Sala Administrator 2019-06-12 08:46:08
Adam Raś Administrator 2019-06-12 08:45:19
14.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-07 07:38:19
14.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-07 07:37:19
14.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-05 15:22:54
14.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-06-05 15:22:38
Oferta -"IX edycja Festiwalu 4 Żywiołów" Administrator 2019-06-05 09:00:58
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-05-31 15:05:17
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2019-05-31 15:04:23
Klauzula Informacyjna - RODO Administrator 2019-05-31 14:58:50
Klauzula Informacyjna - RODO Administrator 2019-05-31 14:58:46
Ustawa Administrator 2019-05-31 14:57:43
Lista Poparcia Administrator 2019-05-31 14:53:05
Pracownik ds. kadr Administrator 2019-05-31 14:24:43
Pracownik ds. kadr Administrator 2019-05-31 14:24:22
Pracownik ds. kadr Administrator 2019-05-31 14:14:02
Sekretarz Gminy Kobierzyce Administrator 2019-05-31 14:08:01
Sekretarz Gminy Kobierzyce Administrator 2019-05-31 14:07:05
Sołectwo Solna Administrator 2019-05-31 14:02:11
Sołectwo Solna Administrator 2019-05-31 13:59:14
Maria Wilk Administrator 2019-05-30 13:16:27
Maria Wilk Administrator 2019-05-30 13:16:22
Sołectwo Żurawice Administrator 2019-05-30 13:03:03
Sołectwo Żerniki Małe Administrator 2019-05-30 13:01:40
Sołectwo Żerniki Małe - Racławice Wielkie Administrator 2019-05-30 13:01:30
Sołectwo Wysoka Administrator 2019-05-30 13:00:46
Sołectwo Wysoka Administrator 2019-05-30 13:00:27
Sołectwo Wysoka Administrator 2019-05-30 13:00:20
Sołectwo Wysoka Administrator 2019-05-30 12:59:30
Sołectwo Wysoka Administrator 2019-05-30 12:58:59
Sołectwo Wysoka Administrator 2019-05-30 12:58:49
Sołectwo Wierzbice Administrator 2019-05-30 12:57:34
Sołectwo Wierzbice Administrator 2019-05-30 12:57:28
Sołectwo Tyniec nad Ślęzą Administrator 2019-05-30 12:56:56
Sołectwo Tyniec nad Ślęzą Administrator 2019-05-30 12:56:51
Sołectwo Tyniec Mały Administrator 2019-05-30 12:55:24
Sołectwo Tyniec Mały Administrator 2019-05-30 12:55:15
Sołectwo Ślęza Administrator 2019-05-30 12:55:01
Sołectwo Ślęza Administrator 2019-05-30 12:54:54
Sołectwo Ślęza Administrator 2019-05-30 12:54:46
Sołectwo Szczepankowice Administrator 2019-05-30 12:53:57
Sołectwo Szczepankowice Administrator 2019-05-30 12:53:32
Sołectwo Szczepankowice Administrator 2019-05-30 12:53:14
Sołectwo Szczepankowice Administrator 2019-05-30 12:53:10
Sołectwo Solna Administrator 2019-05-30 12:52:40
Sołectwo Rolantowice Administrator 2019-05-30 12:51:18
Sołectwo Racławice Wielkie Administrator 2019-05-30 12:50:03
Sołectwo Racławice Wielkie Administrator 2019-05-30 12:42:10
Sołectwo Racławice Wielkie Administrator 2019-05-30 12:41:23
Sołectwo Racławice Wielkie Administrator 2019-05-30 12:40:25
Sołectwo Racławice Wielkie Administrator 2019-05-30 12:39:49
Sołectwo Pustków Żurawski Administrator 2019-05-30 12:38:28
Sołectwo Pustków Żurawski Administrator 2019-05-30 12:38:21
Sołectwo Pustków Wilczkowski Administrator 2019-05-30 12:38:00
Sołectwo Pustków Wilczkowski Administrator 2019-05-30 12:37:53
Sołectwo Pełczyce Administrator 2019-05-30 12:36:38
Sołectwo Pełczyce Administrator 2019-05-30 12:36:30
Sołectwo Owsianka Administrator 2019-05-30 12:36:09
Sołectwo Owsianka Administrator 2019-05-30 12:35:59
Sołectwo Nowiny Administrator 2019-05-30 12:34:32
Sołectwo Magnice Administrator 2019-05-30 12:34:04
Sołectwo Małuszów Administrator 2019-05-30 12:33:44
Sołectwo Kuklice Administrator 2019-05-30 12:32:02
Sołectwo Kuklice Administrator 2019-05-30 12:31:54
Sołectwo Kuklice Administrator 2019-05-30 12:31:50
Sołectwo Księginice Administrator 2019-05-30 12:30:44
Sołectwo Księginice Administrator 2019-05-30 12:30:33
Sołectwo Krzyżowice Administrator 2019-05-30 12:29:12
Sołectwo Królikowice Administrator 2019-05-30 12:28:26
Sołectwo Kobierzyce Administrator 2019-05-30 12:27:37
Sołectwo Kobierzyce Administrator 2019-05-30 12:27:29
Sołectwo Jaszowice Administrator 2019-05-30 12:27:07
Sołectwo Domasław Administrator 2019-05-30 12:26:45
Sołectwo Dobkowice Administrator 2019-05-30 12:26:12
Sołectwo Damianowice Administrator 2019-05-30 12:25:11
Sołectwo Damianowice Administrator 2019-05-30 12:24:57
Sołectwo Cieszyce Administrator 2019-05-30 12:24:29
Sołectwo Chrzanów Administrator 2019-05-30 12:23:03
Sołectwo Budziszów Administrator 2019-05-30 12:22:28
Sołectwo Biskupice Podgórne Administrator 2019-05-30 12:22:07
Sołectwo Bielany Wrocławskie Administrator 2019-05-30 12:21:43
Sołectwo Bąki Administrator 2019-05-30 12:20:06
Sołectwo Bąki Administrator 2019-05-30 12:18:24
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-05-30 10:15:21
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-05-30 10:15:16
14.06.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-05-30 10:12:02
Wybory Ławników 2015 Administrator 2019-05-24 08:52:14
Postanowienie Nr 286/2019 Administrator 2019-05-22 14:31:37
31.05.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-05-22 14:28:04
31.05.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-05-22 14:26:50
31.05.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-05-22 14:26:45
31.05.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-05-22 14:17:40
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2019-05-22 13:12:01
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2019-05-22 13:11:55
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2019-05-22 13:11:51
Maria Irena Bokun Administrator 2019-05-22 13:10:54
Maria Irena Bokun Administrator 2019-05-22 13:10:48
Rok 2018. Administrator 2019-05-22 13:09:58
Jednostki organizacyjne (GOPS, GCKiS, Szkoły, Przedszkola) Administrator 2019-05-22 13:08:20
Marta Borkowska Administrator 2019-05-22 13:06:00
Joanna Najmrodzka Administrator 2019-05-22 13:05:39
Magdalena Łabęcka Administrator 2019-05-22 13:05:21
Jacek Skrzyniarz Administrator 2019-05-22 13:05:05
Jacek Skrzyniarz Administrator 2019-05-22 13:00:35
Magdalena Łabęcka Administrator 2019-05-22 12:58:19
Maria Wilk Administrator 2019-05-22 12:57:00
Maria Wilk Administrator 2019-05-22 12:56:20
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Administrator 2019-05-21 13:03:30
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Administrator 2019-05-21 13:00:56
UCHWAŁA NR III/35/2018 Administrator 2019-05-21 11:48:15
Informacja o naborze wniosków w 2019 roku - I nabór Administrator 2019-05-21 11:45:21
Informacja o naborze wniosków w 2019 roku - II nabór Administrator 2019-05-21 11:45:11
Informacja o naborze wniosków w 2019 roku - II nabór Administrator 2019-05-21 11:44:23
Informacja o naborze wniosków w 2019 roku - II nabór Administrator 2019-05-21 11:44:10
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2019-05-20 10:07:06
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2019-05-20 10:06:52
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2019-05-20 10:06:19
Postanowienie NR 271/2019 Administrator 2019-05-17 12:51:43
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r. Administrator 2019-05-16 14:15:14
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 Administrator 2019-05-16 14:15:06
Wybory Ławników 2015 Administrator 2019-05-16 14:14:55
Wybory Prezydenta RP 2015 Administrator 2019-05-16 14:14:46
Wybory Sołtysów 2015 Administrator 2019-05-16 14:14:37
Wybory Samorządowe 2014 Administrator 2019-05-16 14:14:30
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator 2019-05-16 14:14:19
Wybory Sołtysa Wsi Cieszyce 2013 Administrator 2019-05-16 14:14:10
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 Administrator 2019-05-16 14:14:02
Wybory Ławników 2011 Administrator 2019-05-16 14:13:52
Wybory Samorządowe 2010 Administrator 2019-05-16 14:13:42
Sołectwo Żurawice Administrator 2019-05-14 12:05:54
Sołectwo Wysoka Administrator 2019-05-14 12:05:41
Sołectwo Tyniec nad Ślęzą Administrator 2019-05-14 12:05:31
Racławice Wielkie Administrator 2019-05-14 12:05:06
Sołectwo Pustków Wilczkowski Administrator 2019-05-14 12:03:42
Sołectwo Kuklice Administrator 2019-05-14 12:03:27
Sołectwo Bąki Administrator 2019-05-14 12:03:13
Sołectwo Solna Administrator 2019-05-14 12:03:02
Sołectwo Rolantowice Administrator 2019-05-14 12:02:52
Sołectwo Owsianka Administrator 2019-05-14 12:02:41
Sołectwo Małuszów Administrator 2019-05-14 12:02:30
REKiS NR 0050.1.0157.2018 Administrator 2019-05-08 11:49:14
REKiS NR 0050.1.0186.2017 Administrator 2019-05-08 11:46:31
REKiS NR 0050.1.0243.2016 Administrator 2019-05-08 11:44:37
Wniosek o udzielenie dotacji Administrator 2019-05-08 10:05:39
Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu Administrator 2019-05-08 09:52:21
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2019-05-08 08:55:48
Rok 2018 Administrator 2019-05-08 08:41:12
Beata Kuźmicz Administrator 2019-05-08 07:33:09
Beata Kuźmicz Administrator 2019-05-08 07:33:00
Halina Frodyma Administrator 2019-05-08 07:32:18
Halina Frodyma Administrator 2019-05-08 07:32:11
Grażyna Ciężka Administrator 2019-05-08 07:31:22
Grażyna Ciężka Administrator 2019-05-08 07:31:17
Iwona Antman Administrator 2019-05-08 07:30:24
Beata Ćwiek Administrator 2019-05-08 07:29:36
Beata Ćwiek Administrator 2019-05-08 07:29:30
Zuzanna Moskal Administrator 2019-05-08 07:28:00
Zuzanna Moskal Administrator 2019-05-08 07:27:55
Rok 2018. Administrator 2019-05-08 07:26:56
Marta Krzyśko Administrator 2019-05-08 07:18:54
Rb-PDP Administrator 2019-05-07 11:41:37
Rb-PDP Administrator 2019-05-07 11:41:30
Rb-Z Administrator 2019-05-07 11:41:19
Rb-Z Administrator 2019-05-07 11:41:13
Rb-UZ Administrator 2019-05-07 11:40:47
Rb-UZ Administrator 2019-05-07 11:40:39
Rb-ST Administrator 2019-05-07 11:40:15
Rb-ST Administrator 2019-05-07 11:40:10
Rb-PDP Administrator 2019-05-07 11:39:38
Rb-PDP Administrator 2019-05-07 11:39:17
Rb-NDS Administrator 2019-05-07 11:38:42
Rb-NDS Administrator 2019-05-07 11:38:38
Rb-N Administrator 2019-05-07 11:37:54
Rb-N Administrator 2019-05-07 11:37:33
Rb-N Administrator 2019-05-07 11:37:28
Rb-28S Administrator 2019-05-07 11:36:53
Rb-28S Administrator 2019-05-07 11:36:32
Rb-28S Administrator 2019-05-07 11:36:28
Rb-27S Administrator 2019-05-07 11:35:54
Rb-27S Administrator 2019-05-07 11:35:31
Rb-27S Administrator 2019-05-07 11:35:20
Rb-Z Administrator 2019-05-07 11:30:44
Rb-ST Administrator 2019-05-07 11:26:16
Rb-ST Administrator 2019-05-07 11:26:06
Rb-NDS Administrator 2019-05-07 11:24:36
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2019-05-07 07:30:56
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2019-05-07 07:29:04
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2019-05-07 07:28:50
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2019-05-07 07:28:46
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2019-05-07 07:28:37
Kwiecień 2019 Administrator 2019-05-06 09:04:01
Kwiecień 2019 Administrator 2019-05-06 08:50:36
INFORMACJA Administrator 2019-04-29 07:36:09
Maria Prodeus Administrator 2019-04-26 10:50:52
Maria Prodeus Administrator 2019-04-26 10:50:43
OBWIESZCZENIE Administrator 2019-04-26 10:50:00
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO Administrator 2019-04-18 14:49:50
ZARZĄDZENIE Nr REKiS.0050.1.62.2019 Administrator 2019-04-18 14:47:55
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Administrator 2019-04-18 09:22:16
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Administrator 2019-04-18 09:21:23
Oferta realizacji zadania publicznego Administrator 2019-04-18 09:20:08
Oferta realizacji zadania publicznego Administrator 2019-04-18 09:20:01
Ustawa Administrator 2019-04-18 09:18:48
Ustawa Administrator 2019-04-18 09:18:44
Joanna Najmrodzka Administrator 2019-04-18 09:10:30
Joanna Najmrodzka Administrator 2019-04-18 09:09:29
Joanna Najmrodzka Administrator 2019-04-18 09:07:25
Joanna Najmrodzka Administrator 2019-04-18 09:07:20
Joanna Najmrodzka Administrator 2019-04-18 09:02:54
Marta Borkowska Administrator 2019-04-18 08:58:41
Marta Borkowska Administrator 2019-04-18 08:57:17
Marta Borkowska Administrator 2019-04-18 08:57:12
Ludwika Oszczyk Administrator 2019-04-18 08:55:44
Ludwika Oszczyk Administrator 2019-04-18 08:54:13
Halina Waligórska Administrator 2019-04-15 09:53:33
Halina Waligórska Administrator 2019-04-15 09:52:11
Halina Waligórska Administrator 2019-04-15 09:52:06
Pracownik ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kobierzyce Administrator 2019-04-15 09:44:08
Pracownik ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kobierzyce Administrator 2019-04-15 09:41:37
Pracownik ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kobierzyce Administrator 2019-04-15 09:41:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego Administrator 2019-04-15 09:38:05
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu Administrator 2019-04-15 09:35:42
Jak zostać kandydatem na członka OKW Administrator 2019-04-11 14:13:53
Protokół pokontrolny Administrator 2019-04-11 14:08:54
Protokół NR V/2019 - z dnia 28 marca 2019 Administrator 2019-04-11 14:01:17
Protokół NR V/2019 - z dnia 28 marca 2019 Administrator 2019-04-11 14:01:11
Protokół NR V/2019 - z dnia 28 marca 2019 Administrator 2019-04-11 14:01:06
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO Administrator 2019-04-11 13:56:09
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Administrator 2019-04-11 13:55:04
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Administrator 2019-04-11 13:54:57
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Administrator 2019-04-11 13:54:38
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Administrator 2019-04-11 13:53:23
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-04-11 12:10:24
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-04-11 12:10:19
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-04-11 12:10:15
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO Administrator 2019-04-11 12:09:26
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2019-04-11 12:08:42
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2019-04-11 12:08:15
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2019-04-11 12:06:52
Rok 2018 Administrator 2019-04-05 13:53:22
Rok 2018 Administrator 2019-04-05 13:53:16
Rok 2018 Administrator 2019-04-05 13:52:32
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2019-04-03 10:14:16
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2019-04-03 10:13:29
Ludwika Oszczyk Administrator 2019-04-02 11:14:12
Ludwika Oszczyk Administrator 2019-04-02 11:14:08
Protokół NR IV/2019 - z dnia 25 stycznia 2019 Administrator 2019-04-02 11:13:16
Protokół NR IV/2019 - z dnia 25 stycznia 2019 Administrator 2019-04-02 11:10:58
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2019-03-28 15:22:43
Informacja pokontrolna Administrator 2019-03-22 10:02:47
Informacja pokontrolna Administrator 2019-03-22 10:02:42
Kwestionariusz osobowy Administrator 2019-03-21 15:05:56
Administrator 2019-03-21 15:05:32
Konkurs - rozstrzygnięcie 15 kwietnia 2019 r. Administrator 2019-03-21 15:04:25
Konkurs - rozstrzygnięcie 15 kwietnia 2019 r. Administrator 2019-03-21 15:02:46
28.03.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-03-19 15:00:27
28.03.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-03-19 14:59:57
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach Administrator 2019-03-13 15:11:43
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2019-03-12 14:03:58
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2019-03-12 13:47:13
Żłobki Administrator 2019-03-12 09:46:57
Żłobki Administrator 2019-03-12 09:46:53
Przedszkola Administrator 2019-03-12 09:43:32
Przedszkola Administrator 2019-03-12 09:43:28
Szkoły Administrator 2019-03-12 09:43:10
Szkoły Administrator 2019-03-12 09:40:56
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-03-12 09:35:43
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-03-12 09:35:28
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2019-03-12 09:34:36
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2019-03-12 09:17:09
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2019-03-12 09:16:55
Pracownik ds. dowodów osobistych Administrator 2019-03-08 12:36:08
Pracownik ds. ewidencji ludności Administrator 2019-03-08 12:35:44
Szkoły Administrator 2019-03-07 07:31:38
Maria Prodeus Administrator 2019-02-28 11:38:13
Maria Prodeus Administrator 2019-02-28 11:38:10
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2019-02-28 11:36:57
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2019-02-28 11:34:46
Ludwika Oszczyk Administrator 2019-02-28 11:32:03
Rok 2018. Administrator 2019-02-28 11:30:55
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administrator 2019-02-28 11:26:11
28.03.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-02-28 11:15:59
Uchwała nr V/25/2019 Administrator 2019-02-25 08:03:22
Uchwała nr V/25/2019 Administrator 2019-02-25 08:03:14
Uchwała nr V/24/2019 Administrator 2019-02-25 08:01:32
Uchwała nr V/24/2019 Administrator 2019-02-25 08:01:13
ZARZĄDZENIE NR BRG.0050.1.32.2019 Administrator 2019-02-25 07:55:47
Marta Borkowska Administrator 2019-02-18 07:56:40
Marta Borkowska Administrator 2019-02-18 07:56:34
Maria Prodeus Administrator 2019-02-18 07:55:48
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach Administrator 2019-02-15 09:05:47
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2019-02-15 09:03:19
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich Administrator 2019-02-15 09:03:10
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2019-02-15 09:02:59
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim Administrator 2019-02-15 09:02:44
Protokół NR IV/2019 - z dnia 25 stycznia 2019 Administrator 2019-02-09 08:31:21
Wystąpienie pokontrolen Administrator 2019-02-05 10:43:59
Marta Borkowska Administrator 2019-01-29 21:15:17
Protokół NR III/2018 - z dnia 19 grudnia 2018 Administrator 2019-01-29 21:12:14
Protokół NR III/2018 - z dnia 19 grudnia 2018 Administrator 2019-01-29 21:11:56
Protokół NR III/2018 - z dnia 19 grudnia 2018 Administrator 2019-01-29 21:11:41
Rok 2019 Administrator 2019-01-28 07:30:17
Ryszard Pacholik Administrator 2019-01-25 11:44:11
Ryszard Pacholik Administrator 2019-01-25 11:44:04
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2019-01-23 08:35:55
Stanowiska Samodzielne Administrator 2019-01-23 08:26:23
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2019-01-23 08:18:29
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2019-01-23 08:02:57
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2019-01-23 08:00:49
Stanowiska Samodzielne Administrator 2019-01-23 07:55:49
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2019-01-23 07:51:22
Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji Administrator 2019-01-21 23:13:55
Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji Administrator 2019-01-21 23:13:17
Styczeń 2019 Administrator 2019-01-17 13:04:36
Styczeń 2019 Administrator 2019-01-17 13:04:01
25.01.2019 godzina 14:30 Administrator 2019-01-17 11:53:58
25.01.2019 godzina 14:30 Administrator 2019-01-17 11:53:48
Rok 2018 - kadencja 2018-2023 Administrator 2019-01-17 09:33:26
Wiesław Szwed Administrator 2019-01-17 09:33:10
Adrian Łukowicz Administrator 2019-01-17 09:32:12
Adrian Łukowicz Administrator 2019-01-17 09:32:04
Robert Sala Administrator 2019-01-17 09:31:23
Robert Sala Administrator 2019-01-17 09:31:19
Adam Raś Administrator 2019-01-17 09:30:26
Adam Raś Administrator 2019-01-17 09:30:22
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2019-01-17 09:29:20
Łukasz Orfin Administrator 2019-01-17 09:27:42
Łukasz Orfin Administrator 2019-01-17 09:27:38
Andrzej Krzesłowski Administrator 2019-01-17 09:26:40
Krzysztof Kmiecik Administrator 2019-01-17 09:25:24
Krzysztof Kmiecik Administrator 2019-01-17 09:25:19
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2019-01-17 09:24:11
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2019-01-17 09:24:06
Jarosław Zawisza Administrator 2019-01-17 09:22:41
Jarosław Zawisza Administrator 2019-01-17 09:22:37
Czesław Stadnik Administrator 2019-01-17 09:21:45
Czesław Stadnik Administrator 2019-01-17 09:20:49
Wiesław Muraczewski Administrator 2019-01-17 09:20:18
Wiesław Muraczewski Administrator 2019-01-17 09:20:13
Wiesław Muraczewski Administrator 2019-01-17 09:19:14
Radosław Jankiewicz Administrator 2019-01-17 09:18:51
Radosław Jankiewicz Administrator 2019-01-17 09:18:46
Henryk Łoposzko Administrator 2019-01-17 09:17:14
Henryk Łoposzko Administrator 2019-01-17 09:17:11
Henryk Łoposzko Administrator 2019-01-17 09:16:25
Elżbieta Regulska Administrator 2019-01-17 09:16:03
Elżbieta Regulska Administrator 2019-01-17 09:15:57
Adrian Łukowicz Administrator 2019-01-17 09:00:00
Mariusz Przeździęk Administrator 2019-01-17 08:59:48
Rok 2018 - kadencja 2018-2023 Administrator 2019-01-17 08:59:23
Radosław Jankiewicz Administrator 2019-01-17 08:59:14
Dariusz Matuszewski Administrator 2019-01-17 08:59:01
Iwona Rzepka Administrator 2019-01-17 08:58:10
Rok 2018 - kadencja 2014-2018 Administrator 2019-01-17 08:57:18
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2019-01-14 21:39:45
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2019-01-14 21:38:57
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2019-01-14 21:38:48
25.01.2019 godzina 14:30 Administrator 2019-01-14 07:14:48
25.01.2019 godzina 9:00 Administrator 2019-01-14 07:12:38
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-01-08 07:39:44
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2019-01-08 07:39:37
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2019-01-08 07:38:16
Komisja Rewizyjna Administrator 2019-01-08 07:37:47
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2019-01-08 07:37:30
Komisja Rewizyjna Administrator 2019-01-08 07:35:22
Komisja Rewizyjna Administrator 2019-01-08 07:35:17
Komisja Rewizyjna Administrator 2019-01-08 07:35:14
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2019-01-08 07:34:52
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2019-01-08 07:34:46
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2019-01-08 07:34:35
Protokół NR III/2018 - z dnia 19 grudnia 2018 Administrator 2019-01-02 19:26:11
Protokół NR III/2018 - z dnia 19 grudnia 2018 Administrator 2019-01-02 19:25:59
Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018 Administrator 2018-12-31 14:42:17
Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018 Administrator 2018-12-31 14:42:11
Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji Administrator 2018-12-21 12:19:07
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-20 20:45:40
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-20 20:38:51
Najnowsze obwieszczenia, ogłoszenia i postanowienia Administrator 2018-12-20 20:35:12
Najnowsze obwieszczenia, ogłoszenia i postanowienia Administrator 2018-12-20 20:33:10
Pracownik ds. księgowości organu Administrator 2018-12-20 00:06:20
Dariusz Matuszewski Administrator 2018-12-19 14:27:30
Dariusz Matuszewski Administrator 2018-12-19 14:21:15
Dariusz Matuszewski Administrator 2018-12-19 14:21:12
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2018-12-19 14:20:08
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2018-12-19 14:20:05
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2018-12-19 14:20:01
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2018-12-19 14:19:35
Wyniki głosowania - imienne Administrator 2018-12-19 14:19:17
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 14:16:28
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 14:16:23
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 14:16:20
Protokół NR III/2018 - z dnia 19 grudnia 2018 Administrator 2018-12-19 14:15:57
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO Administrator 2018-12-19 14:11:06
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2018-12-19 14:10:47
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 14:10:35
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2018-12-19 14:10:26
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2018-12-19 14:09:59
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2018-12-19 14:09:55
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2018-12-19 14:09:34
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2018-12-19 14:09:28
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2018-12-19 14:09:20
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 14:08:19
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 14:08:09
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2018-12-19 14:07:20
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2018-12-19 14:07:16
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO Administrator 2018-12-19 14:04:46
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO Administrator 2018-12-19 14:04:08
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO Administrator 2018-12-19 14:04:03
STAWKI PODATKU Administrator 2018-12-19 14:01:32
STAWKI PODATKU Administrator 2018-12-19 14:01:26
STAWKI PODATKU Administrator 2018-12-19 14:01:01
STAWKI PODATKU Administrator 2018-12-19 14:00:54
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 14:00:14
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 14:00:09
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2018-12-19 13:59:05
ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-12-19 13:58:55
Podatki i opłaty na rok 2018 Administrator 2018-12-19 13:52:57
Marta Borkowska Administrator 2018-12-14 07:43:28
Marta Borkowska Administrator 2018-12-14 07:43:25
Piotr Kopeć Administrator 2018-12-14 07:42:53
Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018 Administrator 2018-12-14 07:42:13
Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018 Administrator 2018-12-14 07:41:06
Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018 Administrator 2018-12-14 07:40:40
19.12.2018 godzina 9:00 Administrator 2018-12-12 11:59:25
19.12.2018 godzina 9:00 Administrator 2018-12-12 11:59:11
Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018 Administrator 2018-12-12 08:25:12
Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018 Administrator 2018-12-12 07:37:34
Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018 Administrator 2018-12-12 07:37:24
Wiesław Muraczewski Administrator 2018-12-10 11:19:55
Wiesław Muraczewski Administrator 2018-12-10 11:19:41
Wiesław Muraczewski Administrator 2018-12-10 11:19:27
Andrzej Krzesłowski Administrator 2018-12-10 11:18:50
Andrzej Krzesłowski Administrator 2018-12-10 11:18:44
Łukasz Orfin Administrator 2018-12-10 11:18:04
Łukasz Orfin Administrator 2018-12-10 11:17:59
Informacje ogólne Administrator 2018-12-05 07:07:44
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-05 06:57:21
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-04 14:27:06
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-04 14:27:02
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-04 14:26:38
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-04 14:16:51
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-04 14:16:46
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2018-12-04 14:15:49
Konkurs - rozstrzygnięcie 11 stycznia 2019 r. Administrator 2018-12-04 07:32:05
Protokół NR I/2018 - z dnia 19 listopada 2018 Administrator 2018-12-03 14:00:19
Protokół NR I/2018 - z dnia 19 listopada 2018 Administrator 2018-12-03 14:00:16
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2018-11-28 14:46:06
Pracownik ds. oświaty i wychowania Administrator 2018-11-28 14:43:58
Pracownik ds. oświaty i wychowania Administrator 2018-11-28 14:43:51
Informatyk Administrator 2018-11-28 14:43:44
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2018-11-28 14:43:36
Komisje Rady Administrator 2018-11-28 11:55:04
Komisje Rady Administrator 2018-11-28 11:54:52
Komisje Rady Administrator 2018-11-28 11:54:47
Komisje Rady Administrator 2018-11-28 11:54:43
Komisje Rady Administrator 2018-11-28 11:54:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-11-27 11:43:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-11-27 09:46:24
Protokół NR I/2018 - z dnia 19 listopada 2018 Administrator 2018-11-27 08:39:21
Protokół NR I/2018 - z dnia 19 listopada 2018 Administrator 2018-11-27 08:38:08
29.11.2018 godzina 9:00 Administrator 2018-11-23 11:12:27
29.11.2018 godzina 9:00 Administrator 2018-11-23 11:12:23
Protokół NR XLIII/2018 - z dnia 19 października 2018 Administrator 2018-11-23 11:10:05
Protokół NR XLII/2018 - z dnia 27 września 2018 Administrator 2018-11-23 11:08:51
Punkt 9 - Wyniki imienne. Administrator 2018-11-22 13:30:54
Piotr Ligas Administrator 2018-11-22 08:22:56
Piotr Ligas Administrator 2018-11-22 08:22:22
Rok 2017 Administrator 2018-11-22 08:18:23
Rok 2017 Administrator 2018-11-22 08:15:23
Rok 2017 Administrator 2018-11-22 08:14:28
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2018-11-20 14:12:35
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kobierzyce na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gm. Administrator 2018-11-20 14:12:19
Archiwalne Nagrania Sesji Administrator 2018-11-19 13:24:17
Archiwalne Nagrania Sesji Administrator 2018-11-19 13:23:16
Archiwalne Nagrania Sesji Administrator 2018-11-19 13:22:47
Komisje Rady Administrator 2018-11-19 10:51:52
Komisje Rady Administrator 2018-11-19 10:50:36
Komisje Rady Administrator 2018-11-19 10:50:26
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-19 10:49:08
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-19 10:49:01
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-19 10:48:11
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-19 10:47:16
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-19 10:47:11
Sesja Rady Gminy Online Administrator 2018-11-18 11:47:19
Sesja Rady Gminy Online Administrator 2018-11-18 11:46:46
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszej Rady Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-13 07:49:03
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszej Rady Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-13 07:22:38
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszej Rady Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-13 07:18:18
Statut Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-08 13:18:36
Statut Gminy Kobierzyce Administrator 2018-11-08 13:14:01
Uchwała Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/400/16 Administrator 2018-11-08 13:13:34
Październik 2018 Administrator 2018-11-06 08:05:26
Protokół NR XLIII/2018 - z dnia 19 października 2018 Administrator 2018-11-02 15:15:56
Oferta - "Śpiewamy razem dla Ojczyzny" Administrator 2018-10-31 12:59:45
Wyniki Kontroli w zakresie księgowości i sprawozdawczości - RIO Administrator 2018-10-31 12:56:03
Wyniki Kontroli w zakresie księgowości i sprawozdawczości - RIO Administrator 2018-10-31 12:55:38
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-10-31 10:49:29
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-10-31 10:47:06
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-10-29 12:56:23
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Administrator 2018-10-25 11:14:00
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2018 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego Administrator 2018-10-25 11:12:23
Beata Kuźmicz Administrator 2018-10-16 09:01:01
Maria Irena Bokun Administrator 2018-10-16 09:00:15
Maria Irena Bokun Administrator 2018-10-16 09:00:09
Joanna Kunert Administrator 2018-10-16 08:59:11
Joanna Kunert Administrator 2018-10-16 08:59:04
Joanna Kunert Administrator 2018-10-16 08:58:54
Agata Krajewska Administrator 2018-10-16 08:58:17
Agata Krajewska Administrator 2018-10-16 08:58:11
Magdalena Łabęcka Administrator 2018-10-16 08:57:41
Maria Prodeus Administrator 2018-10-16 08:56:59
Wiesław Szwed Administrator 2018-10-16 08:52:48
Wiesław Szwed Administrator 2018-10-16 08:52:40
Wiesław Szwed Administrator 2018-10-16 08:52:33
Mariusz Przeździęk Administrator 2018-10-16 08:51:58
Mariusz Przeździęk Administrator 2018-10-16 08:51:38
Robert Sala Administrator 2018-10-16 08:51:06
Robert Sala Administrator 2018-10-16 08:50:58
Adam Raś Administrator 2018-10-16 08:50:25
Adam Raś Administrator 2018-10-16 08:50:16
Iwona Rzepka Administrator 2018-10-16 08:49:46
Iwona Rzepka Administrator 2018-10-16 08:49:35
Łukasz Orfin Administrator 2018-10-16 08:49:02
Andrzej Krzesłowski Administrator 2018-10-16 08:48:27
Andrzej Krzesłowski Administrator 2018-10-16 08:48:18
Krzysztof Kmiecik Administrator 2018-10-16 08:47:47
Krzysztof Kmiecik Administrator 2018-10-16 08:47:39
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2018-10-16 08:46:59
Jarosław Zawisza Administrator 2018-10-16 08:46:26
Jarosław Zawisza Administrator 2018-10-16 08:46:14
Czesław Stadnik Administrator 2018-10-16 08:45:41
Czesław Stadnik Administrator 2018-10-16 08:45:30
Wiesław Muraczewski Administrator 2018-10-16 08:44:21
Wiesław Muraczewski Administrator 2018-10-16 08:44:10
Dariusz Matuszewski Administrator 2018-10-16 08:43:32
Henryk Łoposzko Administrator 2018-10-16 08:42:52
Henryk Łoposzko Administrator 2018-10-16 08:42:38
Elżbieta Regulska Administrator 2018-10-16 08:41:42
19.10.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-10-10 16:02:22
19.10.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-10-10 16:00:51
Protokół NR XLII/2018 - z dnia 27 września 2018 Administrator 2018-10-10 15:58:14
Protokół NR XLII/2018 - z dnia 27 września 2018 roku Administrator 2018-10-10 15:57:57
Protokół NR XLII/2018 - z dnia 27 września 2018 roku Administrator 2018-10-10 15:57:36
19.10.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-10-09 13:02:21
19.10.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-10-09 13:02:16
Aktualności Administrator 2018-10-09 12:59:18
Aktualności Administrator 2018-10-09 12:59:10
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2018-10-09 12:56:22
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2018-10-09 12:56:15
Sylwia Bajek Administrator 2018-10-09 12:55:34
Sylwia Bajek Administrator 2018-10-09 12:55:25
Ryszard Pacholik Administrator 2018-10-09 12:54:31
Ryszard Pacholik Administrator 2018-10-09 12:54:04
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Administrator 2018-10-03 15:13:33
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Administrator 2018-10-03 15:11:22
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce Administrator 2018-10-03 15:04:50
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce bez głosowania Administrator 2018-10-03 15:02:43
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce bez głosowania Administrator 2018-10-03 15:01:42
Wyniki Kontroli w zakresie księgowości i sprawozdawczości - RIO Administrator 2018-10-03 10:36:24
Jacek Skrzyniarz Administrator 2018-10-03 10:33:05
Jacek Skrzyniarz Administrator 2018-10-03 10:32:59
Jacek Skrzyniarz Administrator 2018-10-03 10:32:34
Protokół NR XLI/2018 - z dnia 24 sierpnia 2018 Administrator 2018-10-03 10:31:45
Protokół NR XLI/2018 - z dnia 24 sierpnia 2018 Administrator 2018-10-03 10:31:33
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce Administrator 2018-10-02 07:50:35
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2018-09-25 15:33:58
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-09-24 14:43:54
27.09.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-09-24 12:23:23
27.09.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-09-24 12:23:18
27.09.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-09-24 12:23:13
Urzędnik Wyborczy informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Administrator 2018-09-24 07:30:59
Urzędnik Wyborczy informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Administrator 2018-09-24 07:30:48
Iwona Antman Administrator 2018-09-21 07:21:27
Iwona Antman Administrator 2018-09-21 07:21:20
Iwona Antman Administrator 2018-09-21 07:20:46
Obwieszczenie w sprawie wezwania do dodatkowych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce Administrator 2018-09-18 14:20:45
27.09.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-09-18 14:11:35
INFORMACJA DLA OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH W GMINIE KOBIERZYCE Administrator 2018-09-17 16:08:32
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Administrator 2018-09-11 13:48:21
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Administrator 2018-09-11 13:47:43
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Administrator 2018-09-11 13:47:38
Rachunek zysków i start jednostki Administrator 2018-09-11 13:47:07
Rachunek zysków i start jednostki Administrator 2018-09-11 13:47:02
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-09-11 13:46:21
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-09-11 13:46:15
Bilans jednostki budżetowej Administrator 2018-09-11 13:45:49
Rok 2016 Administrator 2018-09-11 13:45:28
Rok 2015 Administrator 2018-09-11 13:45:21
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Administrator 2018-09-11 13:44:41
Rachunek zysków i start jednostki Administrator 2018-09-11 13:44:09
Rachunek zysków i start jednostki Administrator 2018-09-11 13:44:00
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-09-11 13:43:35
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-09-11 13:43:30
Bilans jednostki budżetowej Administrator 2018-09-11 13:42:54
Bilans jednostki budżetowej Administrator 2018-09-11 13:42:49
Rok 2015 Administrator 2018-09-11 13:41:52
Rok 2014 Administrator 2018-09-11 13:41:45
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Administrator 2018-09-11 13:41:13
Rachunek zysków i start jednostki Administrator 2018-09-11 13:40:38
Rachunek zysków i start jednostki Administrator 2018-09-11 13:40:00
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-09-11 13:39:31
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-09-11 13:39:26
Bilans jednostki budżetowej Administrator 2018-09-11 13:38:55
Rok 2013 Administrator 2018-09-11 13:38:27
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Administrator 2018-09-11 13:37:22
Rachunek zysków i start jednostki Administrator 2018-09-11 13:36:52
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-09-11 13:34:40
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-09-11 13:34:34
Bilans jednostki budżetowej Administrator 2018-09-11 13:34:10
Bilans jednostki budżetowej Administrator 2018-09-11 13:34:04
Rok 2017 Administrator 2018-09-11 13:33:23
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych Administrator 2018-09-11 07:44:58
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych Administrator 2018-09-11 07:44:53
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Administrator 2018-09-11 07:43:40
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2018-09-11 07:42:52
Protokół NR XLI/2018 - z dnia 24 sierpnia 2018 Administrator 2018-09-06 15:35:02
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Administrator 2018-09-06 15:15:08
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Administrator 2018-09-06 07:47:52
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Administrator 2018-09-06 07:46:55
Informacja o pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej Administrator 2018-09-06 07:45:27
Oferta - Organizacja jubileuszu 20-lecia istnienia Oddziału w Kobierzycach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Administrator 2018-09-05 07:12:53
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2018-09-04 07:49:45
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2018-09-04 07:48:37
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2018-09-04 07:48:24
Protokół NR XL/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 Administrator 2018-08-30 07:50:23
Protokół NR XL/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 Administrator 2018-08-30 07:49:40
Protokół NR XL/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 Administrator 2018-08-30 07:49:13
Pracownik ds. oświaty i wychowania Administrator 2018-08-24 16:38:45
Pracownik ds. oświaty i wychowania Administrator 2018-08-24 16:36:15
Obwieszczenia Starosty Powiatu Wrocławskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu Administrator 2018-08-24 09:01:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach w wybor Administrator 2018-08-24 09:00:34
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-08-22 12:46:22
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmist Administrator 2018-08-17 08:42:59
Wybory Prezydenckie 2010 Administrator 2018-08-17 08:38:54
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-07-31 10:05:39
Protokół NR XL/2018 - z dnia 29 czerwca 2018 Administrator 2018-07-13 08:34:54
Protokół NR XXXVIII/2018 - z dnia 24 maja 2018 Administrator 2018-07-05 10:02:22
Protokół NR XXXVIII/2018 - z dnia 24 maja 2018 Administrator 2018-07-05 10:02:08
Protokół NR XXXVIII/2018 - z dnia 24 maja 2018 Administrator 2018-07-05 10:01:14
Protokół NR XXXIX/2018 - z dnia 08 czerwca 2018 Administrator 2018-07-05 10:00:40
Protokół NR XXXIX/2018 - z dnia 08 czerwca 2018 Administrator 2018-07-05 10:00:01
Konrad Żechałko Administrator 2018-07-03 12:22:01
Rok 2017. Administrator 2018-07-03 12:21:31
Marta Krzyśko Administrator 2018-07-03 12:20:18
Marta Krzyśko Administrator 2018-07-03 12:20:12
Sylwia Bajek Administrator 2018-07-03 12:19:00
Sylwia Bajek Administrator 2018-07-03 12:18:53
Ludwika Oszczyk Administrator 2018-07-03 12:18:14
Ludwika Oszczyk Administrator 2018-07-03 12:18:09
Rok 2017. Administrator 2018-07-03 12:17:29
Halina Waligórska Administrator 2018-07-03 12:16:36
Halina Waligórska Administrator 2018-07-03 12:16:26
Anna Kaszczuk Administrator 2018-07-03 12:15:56
Anna Kaszczuk Administrator 2018-07-03 12:15:51
Rok 2017. Administrator 2018-07-03 12:15:14
Beata Kuźmicz Administrator 2018-07-03 12:14:18
Beata Kuźmicz Administrator 2018-07-03 12:14:11
Beata Kuźmicz Administrator 2018-07-03 12:14:07
Halina Frodyma Administrator 2018-07-03 12:13:27
Halina Frodyma Administrator 2018-07-03 12:13:22
Grażyna Ciężka Administrator 2018-07-03 12:12:56
Grażyna Ciężka Administrator 2018-07-03 12:12:49
Iwona Antman Administrator 2018-07-03 12:12:20
Iwona Antman Administrator 2018-07-03 12:12:16
Beata Ćwiek Administrator 2018-07-03 12:11:45
Beata Ćwiek Administrator 2018-07-03 12:11:39
Zuzanna Moskal Administrator 2018-07-03 12:11:15
Rok 2017. Administrator 2018-07-03 12:09:58
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2018-07-03 12:06:44
Maria Irena Bokun Administrator 2018-07-03 12:05:24
Rok 2017. Administrator 2018-07-03 12:04:12
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2018-07-03 11:22:11
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2018-07-03 11:22:05
Rok 2017. Administrator 2018-07-03 11:21:22
Marek Kucharczyk Administrator 2018-07-03 11:19:51
Marek Kucharczyk Administrator 2018-07-03 11:14:25
Joanna Kunert Administrator 2018-07-03 11:13:10
Magdalena Łabęcka Administrator 2018-07-03 11:12:29
Jacek Skrzyniarz Administrator 2018-07-03 11:11:42
Jacek Skrzyniarz Administrator 2018-07-03 11:11:36
Agata Krajewska Administrator 2018-07-03 11:10:48
Marta Borkowska Administrator 2018-07-03 11:10:14
Marta Borkowska Administrator 2018-07-03 11:10:04
Marta Borkowska Administrator 2018-07-03 11:09:57
Marta Borkowska Administrator 2018-07-03 11:09:47
Joanna Najmrodzka Administrator 2018-07-03 11:08:05
Joanna Najmrodzka Administrator 2018-07-03 11:08:00
Rafał Krasicki Administrator 2018-07-03 11:05:52
Maria Prodeus Administrator 2018-07-03 11:04:15
Maria Wilk Administrator 2018-07-03 11:03:49
Piotr Kopeć Administrator 2018-07-03 11:03:24
Ryszard Pacholik Administrator 2018-07-03 11:02:57
Magdalena Bąk Administrator 2018-07-03 11:01:39
Rok 2017. Administrator 2018-07-03 10:59:16
29 czerwca 2018 godzina 9.00 Administrator 2018-06-21 12:55:11
Protokół NR XXXIX/2018 - z dnia 08 czerwca 2018 Administrator 2018-06-21 07:29:15
Bilans jednostki budżetowej Administrator 2018-06-19 14:59:05
Bilans z wykonania budżetu Administrator 2018-06-19 14:58:53
Bilans jednostki budżetowej Administrator 2018-06-19 14:55:53
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2018-06-11 07:25:59
Elżbieta Regulska Administrator 2018-06-05 11:30:05
Elżbieta Regulska Administrator 2018-06-05 11:29:55
Elżbieta Regulska Administrator 2018-06-05 11:29:49
Wiesław Szwed Administrator 2018-05-29 07:59:30
Wiesław Szwed Administrator 2018-05-29 07:59:26
Wiesław Szwed Administrator 2018-05-29 07:59:22
Mariusz Przeździęk Administrator 2018-05-29 07:58:42
Mariusz Przeździęk Administrator 2018-05-29 07:58:33
Robert Sala Administrator 2018-05-29 07:58:07
Robert Sala Administrator 2018-05-29 07:58:02
Adam Raś Administrator 2018-05-29 07:57:40
Adam Raś Administrator 2018-05-29 07:57:30
Iwona Rzepka Administrator 2018-05-29 07:57:00
Łukasz Orfin Administrator 2018-05-29 07:56:32
Łukasz Orfin Administrator 2018-05-29 07:56:25
Andrzej Krzesłowski Administrator 2018-05-29 07:55:55
Krzysztof Kmiecik Administrator 2018-05-29 07:55:29
Krzysztof Kmiecik Administrator 2018-05-29 07:53:40
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2018-05-29 07:53:18
Jarosław Zawisza Administrator 2018-05-29 07:52:50
Czesław Stadnik Administrator 2018-05-29 07:52:24
Czesław Stadnik Administrator 2018-05-29 07:52:20
Wiesław Muraczewski Administrator 2018-05-29 07:51:52
Henryk Łoposzko Administrator 2018-05-29 07:40:38
Elżbieta Regulska Administrator 2018-05-29 07:38:42
Rok 2017 - kadencja 2014-2018 Administrator 2018-05-29 07:38:20
Protokół NR XXXVII/2018 - z dnia 23 marca 2018 Administrator 2018-05-29 07:33:37
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok Administrator 2018-05-22 17:03:27
Ustawa Administrator 2018-05-18 11:18:06
Korekta kosztorysu Administrator 2018-05-18 11:17:54
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Administrator 2018-05-18 11:06:07
Sprawozdanie z wykonania zadania zadania publicznego Administrator 2018-05-18 11:04:26
Opis faktury/rachunku Administrator 2018-05-18 11:02:38
Korekta kosztorysu Administrator 2018-05-18 11:01:07
Dokumenty do pobrania Administrator 2018-05-18 10:49:55
Dokumenty do pobrania Administrator 2018-05-18 10:48:07
24.05.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-05-16 15:05:00
24.05.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-05-16 15:04:44
Sołectwo Biskupice Podgórne Administrator 2018-05-11 13:53:53
Informatyk Administrator 2018-05-11 09:24:32
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2018-05-09 07:12:37
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2018-05-09 07:12:07
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2018-05-09 07:11:49
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2018-05-09 07:11:17
Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce. Administrator 2018-05-09 06:59:50
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2018-05-08 13:38:40
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2018-05-08 13:37:51
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2018-05-08 13:36:48
Kwiecień 2018 Administrator 2018-05-08 13:32:04
24.05.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-05-08 13:18:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-05-04 13:33:24
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-05-04 13:32:56
Kontrola doraźna "Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce 2015 r." Administrator 2018-04-24 11:44:26
Kontrola doraźna "Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce 2015 r." Administrator 2018-04-24 11:41:09
Kontrola doraźna "Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce 2015 r." Administrator 2018-04-24 11:40:58
Protokół Wyborów i Głosowania Administrator 2018-04-24 11:38:22
Program ochrony środowiska Administrator 2018-04-24 11:33:51
Program ochrony środowiska Administrator 2018-04-24 11:33:02
Pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek Administrator 2018-04-24 11:28:30
Pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek Administrator 2018-04-24 11:28:07
AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2018-2021 Administrator 2018-04-13 09:40:43
Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-04-13 09:33:01
Obwieszczenie Administrator 2018-04-12 07:34:29
Obwieszczenie Administrator 2018-04-12 07:34:19
Informacja o pełnieniu dyżuru Administrator 2018-04-06 11:51:10
Protokół NR XXXVII/2018 - z dnia 23 marca 2018 Administrator 2018-04-05 07:19:28
Informatyk Administrator 2018-03-28 15:00:49
Informatyk Administrator 2018-03-28 15:00:35
Oferta - organizacja warsztatów teatralnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce Administrator 2018-03-27 06:50:52
Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Biskupice Podgórne, zarządzonych na dzień Administrator 2018-03-27 06:48:00
Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie powołania Gminnego Biura Wyborczego w celu przeprowadzenia prac związanych z wyborami sołtysa wsi Biskupice Podgórne, zarządzonymi na dzień 22 kwietnia 201 Administrator 2018-03-27 06:47:38
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2018-03-23 14:54:57
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2018-03-23 14:54:37
Protokół NR XXXVI/2018 - z dnia 2 marca 2018 Administrator 2018-03-23 14:52:55
Protokół NR XXXVI/2018 - z dnia 2 marca 2018 Administrator 2018-03-23 14:52:41
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2018-03-22 13:33:39
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2018-03-22 13:33:29
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2018-03-22 13:32:51
Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-03-22 07:20:03
Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-03-22 07:19:58
Informacja o pełnieniu dyżuru Administrator 2018-03-22 07:19:52
Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji Administrator 2018-03-22 07:19:41
Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnego Biura Wyborczego Administrator 2018-03-22 07:19:33
Informacja Wójta o zarządzeniu wyborów Administrator 2018-03-22 07:19:25
Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Administrator 2018-03-22 07:19:14
Zarządzenie Wójta w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa wsi Biskupice Podgórne Administrator 2018-03-22 07:18:59
Beata Kuźmicz Administrator 2018-03-21 06:50:48
Beata Kuźmicz Administrator 2018-03-21 06:50:29
Beata Kuźmicz Administrator 2018-03-21 06:49:41
Beata Kuźmicz Administrator 2018-03-21 06:49:26
Beata Kuźmicz Administrator 2018-03-21 06:49:15
Referat Finansowy Administrator 2018-03-20 10:05:41
Konkurs - rozstrzygnięcie 20 kwietnia 2018 r. Administrator 2018-03-20 07:44:22
23.03.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-03-16 09:24:23
Instytucje kultury Administrator 2018-03-06 11:46:59
Instytucje kultury Administrator 2018-03-06 11:44:47
Protokół NR XXXV/2018 - z dnia 26 stycznia 2018 Administrator 2018-03-06 07:07:52
Protokół NR XXXIV/2017 - z dnia 21 grudnia 2017 Administrator 2018-03-06 07:06:21
Sołectwo Biskupice Podgórne Administrator 2018-03-02 06:58:31
Sołectwo Biskupice Podgórne Administrator 2018-03-02 06:54:40
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2018-02-28 07:23:15
02.03.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-02-22 14:24:38
Dzierżawa Nieruchomości Administrator 2018-02-20 09:37:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2018-02-13 13:12:22
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2018-02-06 13:50:38
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2018-02-06 13:49:13
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2018-02-06 13:47:25
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2018-02-05 14:01:47
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2018-02-05 14:00:08
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2018-02-05 13:59:51
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2018-02-05 08:35:40
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2018-02-05 08:35:31
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2018-02-05 08:34:45
Komisja Rewizyjna Administrator 2018-02-05 08:34:17
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2018-02-05 08:33:42
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2018-02-05 08:33:28
Informacja o pełnieniu dyżuru Administrator 2018-02-02 14:44:15
Protokół NR XXXIV/2017 - z dnia 21 grudnia 2017 Administrator 2018-01-26 14:15:48
Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji Administrator 2018-01-22 14:47:31
26.01.2018 godzina 9.00 Administrator 2018-01-18 14:07:58
Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnego Biura Wyborczego Administrator 2018-01-18 13:14:36
Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnego Biura Wyborczego Administrator 2018-01-18 13:14:28
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2018-01-18 13:10:45
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2018-01-18 13:10:31
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2018-01-18 13:02:27
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2018-01-18 13:02:07
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 10:26:20
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 10:03:06
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:56:58
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:54:37
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:51:48
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:49:58
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:47:56
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:45:06
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:41:38
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:25:55
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:22:13
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:19:29
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-18 09:14:22
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2018-01-15 15:39:02
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2018-01-15 15:37:25
Uchwały Administrator 2018-01-13 23:25:18
Uchwały Administrator 2018-01-13 23:19:13
Uchwały Administrator 2018-01-13 23:11:29
Uchwały Administrator 2018-01-13 23:09:14
Uchwały Administrator 2018-01-13 23:03:41
Uchwały Administrator 2018-01-13 23:00:10
Uchwały Administrator 2018-01-13 22:55:50
Uchwały Administrator 2018-01-13 22:51:25
Marcin Kałka Administrator 2018-01-04 09:38:40
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2018-01-03 15:21:21
26.01.2017 godzina 9.00 Administrator 2018-01-03 15:12:05
26.01.2017 godzina 9.00 Administrator 2018-01-03 15:10:59
ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-01-02 12:15:52
ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-01-02 12:15:42
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO Administrator 2018-01-02 12:12:20
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2018-01-02 12:12:00
Podatek od środków transportowych Administrator 2018-01-02 12:11:25
Podatki i opłaty na rok 2018 Administrator 2018-01-02 12:05:44
STAWKI PODATKU Administrator 2018-01-02 12:05:24
STAWKI PODATKU Administrator 2018-01-02 12:04:50
Podatki i opłaty na rok 2017 Administrator 2018-01-02 12:02:49
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2018-01-02 07:52:16
Zastępca Skarbnika Gminy Kobierzyce Administrator 2018-01-02 07:43:39
Pracownik ds. inwestycji drogowych w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2018-01-02 07:43:30
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2018-01-02 07:40:28
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2018-01-02 07:40:10
Komisja Rewizyjna Administrator 2018-01-02 07:39:53
Komisja Rewizyjna Administrator 2018-01-02 07:39:24
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2018-01-02 07:39:04
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2018-01-02 07:38:54
Protokół NR XXXIII/2017 - z dnia 27 listopada 2017 Administrator 2017-12-22 14:06:58
Protokół NR XXXIII/2017 - z dnia 27 listopada 2017 Administrator 2017-12-22 14:06:43
21.12.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-12-13 15:24:43
21.12.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-12-13 15:23:24
21.12.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-12-13 15:23:19
21.12.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-12-13 11:34:39
21.12.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-12-13 11:34:26
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2017-12-08 13:55:47
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2017-12-08 13:55:27
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Administrator 2017-12-08 13:40:30
Rok 2016 Administrator 2017-12-06 10:07:55
Rok 2016 Administrator 2017-12-06 10:07:39
Uchwała nr V/75/2017 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Administrator 2017-12-06 10:05:34
Rb-Z Administrator 2017-12-01 11:42:44
Rb-Z Administrator 2017-12-01 11:42:40
Rb-UZ Administrator 2017-12-01 11:42:14
Rb-UZ Administrator 2017-12-01 11:42:10
Rb-ST Administrator 2017-12-01 11:41:44
Rb-ST Administrator 2017-12-01 11:41:38
Rb-PDP Administrator 2017-12-01 11:41:11
Rb-NDS Administrator 2017-12-01 11:40:45
Rb-N Administrator 2017-12-01 11:40:14
Rb-28S Administrator 2017-12-01 11:39:41
Rb-27S Administrator 2017-12-01 11:38:59
Rb-27S Administrator 2017-12-01 11:37:47
Sprawozdanie z wykonania - STARE Administrator 2017-12-01 11:33:29
Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r. Administrator 2017-11-30 14:41:56
Protokół NR XXXII/2017 - z dnia 30 października 2017 Administrator 2017-11-29 07:33:04
Protokół NR XXXII/2017 - z dnia 30 października 2017 Administrator 2017-11-29 07:26:37
27.11.2017 godzina 16.00 Administrator 2017-11-17 07:19:13
Wiesław Muraczewski Administrator 2017-11-15 09:15:02
Wiesław Muraczewski Administrator 2017-11-15 09:14:58
Łukasz Orfin Administrator 2017-11-15 09:14:16
Łukasz Orfin Administrator 2017-11-15 09:14:10
Protokół NR XXXII/2017 - z dnia 30 października 2017 Administrator 2017-11-13 07:33:50
27.11.2017 godzina 16.00 Administrator 2017-11-06 07:27:11
Grażyna Ciężka Administrator 2017-10-31 11:47:21
Grażyna Ciężka Administrator 2017-10-31 11:46:24
Iwona Antman Administrator 2017-10-31 11:45:10
Iwona Antman Administrator 2017-10-31 11:45:00
Artur Antman Administrator 2017-10-31 11:44:37
Artur Antman Administrator 2017-10-31 11:44:31
Protokół NR XXXI/2017 - z dnia 29 września 2017 Administrator 2017-10-31 11:42:20
Protokół NR XXXI/2017 - z dnia 29 września 2017 Administrator 2017-10-31 11:42:13
Protokół NR XXXI/2017 - z dnia 29 września 2017 Administrator 2017-10-31 11:41:44
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kobierzyce na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gm. Administrator 2017-10-27 06:50:04
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kobierzyce na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gm. Administrator 2017-10-27 06:49:51
Pomniki przyrody Administrator 2017-10-27 06:48:46
Pomniki przyrody Administrator 2017-10-27 06:48:35
Joanna Najmrodzka Administrator 2017-10-27 06:46:41
Joanna Najmrodzka Administrator 2017-10-27 06:46:08
Marcin Kałka Administrator 2017-10-27 06:45:29
Marcin Kałka Administrator 2017-10-25 14:52:16
Marcin Kałka Administrator 2017-10-25 14:52:11
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2017-10-25 09:04:07
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2017-10-25 09:02:49
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2017-10-25 08:59:58
Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Administrator 2017-10-24 13:38:58
Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Administrator 2017-10-24 13:38:40
30.10.2017 godzina 16.00 Administrator 2017-10-20 12:33:02
Anna Kaszczuk Administrator 2017-10-17 14:59:25
Anna Kaszczuk Administrator 2017-10-17 14:59:11
Małgorzata Kunysz Administrator 2017-10-17 14:58:01
Zastępca Skarbnika Gminy Kobierzyce Administrator 2017-10-12 11:13:22
Marcin Kałka Administrator 2017-10-11 15:22:05
Marcin Kałka Administrator 2017-10-11 15:22:01
Punkty zbiórki zużytego sprzętu Administrator 2017-10-11 15:19:16
Punkty zbiórki zużytego sprzętu Administrator 2017-10-11 15:18:52
Aktualności Administrator 2017-10-09 15:43:53
Pracownik ds. inwestycji drogowych w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2017-10-09 15:40:11
Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Administrator 2017-10-09 15:36:44
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2017-10-09 15:36:28
Oferta - edycja Kids Battle - Mini Bitwy Taneczne Administrator 2017-10-05 14:56:55
Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2017-10-02 10:55:50
Stanowisko ds. księgowości budżetowej w RWOJ Administrator 2017-10-02 10:55:36
Protokół NR XXX/2017 - z dnia 11 września 2017 Administrator 2017-09-29 15:11:02
Protokół NR XXX/2017 - z dnia 11 września 2017 Administrator 2017-09-29 15:10:53
Protokół NR XXIX/2017 - z dnia 01 września 2017 Administrator 2017-09-29 15:10:22
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2017-09-26 09:02:03
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Administrator 2017-09-26 09:01:58
Żłobki / Kluby dziecięce Administrator 2017-09-26 08:56:24
Elżbieta Poprawa Administrator 2017-09-26 08:27:52
Elżbieta Poprawa Administrator 2017-09-26 08:27:44
Karolina Kafka Administrator 2017-09-26 08:27:17
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2017-09-22 10:39:48
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2017-09-22 10:36:05
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2017-09-22 10:35:59
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2017-09-22 10:35:20
29.09.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-09-21 08:00:21
Wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowo – Widowiskowej Administrator 2017-09-19 07:51:10
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2017-09-15 09:05:49
Pracownik ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2017-09-15 09:02:44
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2017-09-15 09:02:33
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2017-09-14 08:31:52
Referat Finansowy Administrator 2017-09-13 08:27:48
Danuta Pietraszewska Administrator 2017-09-08 08:46:17
Artur Antman Administrator 2017-09-08 08:45:56
Protokół NR XXVIII/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 Administrator 2017-09-01 15:27:36
Protokół NR XXVIII/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 Administrator 2017-09-01 15:27:31
Protokół NR XXVII/2017 - z dnia 06 czerwca 2017 Administrator 2017-09-01 15:27:03
Agata Krajewska Administrator 2017-08-31 09:17:25
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2017-08-22 13:37:32
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2017-08-22 13:37:13
Pracownik ds. kontroli pasów drogowych Administrator 2017-08-22 13:15:13
Pracownik ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi Administrator 2017-08-22 13:14:55
01.09.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-08-18 09:07:00
01.09.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-08-18 09:06:55
Oferta - Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce Administrator 2017-07-25 12:53:17
Kontrola USC Administrator 2017-07-14 16:07:24
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2017-07-14 16:04:10
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2017-07-14 16:03:28
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2017-07-14 16:02:46
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2017-07-14 15:57:50
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2017-07-14 15:57:17
Protokół NR XXVIII/2017 - z dnia 22 czerwca 2017 Administrator 2017-07-06 10:07:59
Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017 Administrator 2017-07-06 10:07:51
Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017 Administrator 2017-07-06 10:06:16
Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017 Administrator 2017-06-28 07:37:02
Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017 Administrator 2017-06-28 07:36:18
Protokół NR XXVII/2017 - z dnia 06 czerwca 2017 Administrator 2017-06-20 08:36:06
Pracownik ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi Administrator 2017-06-19 07:37:44
22.06.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-06-14 13:42:05
Maria Irena Bokun Administrator 2017-06-13 10:50:32
22.06.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-06-13 10:35:11
Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017 Administrator 2017-06-08 12:49:45
Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017 Administrator 2017-06-08 12:49:33
Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017 Administrator 2017-06-08 12:49:11
Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017 Administrator 2017-06-08 12:48:09
Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2017-06-06 14:39:18
Pracownik ds. księgowości i wynagrodzeń Administrator 2017-06-06 12:45:59
Pracownik ds. księgowości i wynagrodzeń Administrator 2017-06-06 12:43:03
Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r. Administrator 2017-06-02 14:32:07
Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r. Administrator 2017-06-02 14:31:58
Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r. Administrator 2017-06-02 14:31:44
Mariusz Przeździęk Administrator 2017-06-02 13:55:37
Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r. Administrator 2017-06-02 13:47:52
Protokół NR XXV/2017 - z dnia 28 kwietnia 2017 Administrator 2017-06-01 08:59:47
Protokół NR XXV/2017 - z dnia 28 kwietnia 2017 Administrator 2017-06-01 08:59:11
Protokół NR XXV/2017 - z dnia 28 kwietnia 2017 Administrator 2017-06-01 08:58:47
Konrad Żechałko Administrator 2017-05-30 09:39:01
Rok 2016. Administrator 2017-05-30 09:38:20
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2017-05-30 09:37:22
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2017-05-30 09:37:18
Rok 2016. Administrator 2017-05-30 09:36:38
Halina Waligórska Administrator 2017-05-30 09:35:33
Anna Kaszczuk Administrator 2017-05-30 09:35:12
Anna Kaszczuk Administrator 2017-05-30 09:35:05
Rok 2016. Administrator 2017-05-30 09:34:31
Halina Frodyma Administrator 2017-05-30 09:28:46
Halina Frodyma Administrator 2017-05-30 09:28:42
Grażyna Ciężka Administrator 2017-05-30 09:28:16
Grażyna Ciężka Administrator 2017-05-30 09:28:12
Iwona Antman Administrator 2017-05-30 09:27:49
Artur Antman Administrator 2017-05-30 09:27:21
Artur Antman Administrator 2017-05-30 09:27:14
Danuta Pietraszewska Administrator 2017-05-30 09:26:42
Beata Ćwiek Administrator 2017-05-30 09:26:17
Zuzanna Moskal Administrator 2017-05-30 09:25:49
Rok 2016. Administrator 2017-05-30 09:25:34
Joanna Kunert Administrator 2017-05-30 09:11:49
Marcin Kałka Administrator 2017-05-30 09:11:23
Marcin Kałka Administrator 2017-05-30 09:11:19
Magdalena Bąk Administrator 2017-05-30 09:10:57
Magdalena Bąk Administrator 2017-05-30 09:10:43
Małgorzata Kunysz Administrator 2017-05-30 09:10:20
Małgorzata Biesiada Administrator 2017-05-30 09:10:16
Jacek Skrzyniarz Administrator 2017-05-30 09:09:29
Jacek Skrzyniarz Administrator 2017-05-30 09:09:25
Agata Krajewska Administrator 2017-05-30 09:08:52
Agata Krajewska Administrator 2017-05-30 09:08:49
Marek Wilk Administrator 2017-05-30 09:08:23
Joanna Szymczak Administrator 2017-05-30 09:08:03
Marta Borkowska Administrator 2017-05-30 09:07:43
Joanna Najmrodzka Administrator 2017-05-30 09:07:17
Joanna Najmrodzka Administrator 2017-05-30 09:07:12
Piotr Ligas Administrator 2017-05-30 09:06:44
Rafał Krasicki Administrator 2017-05-30 09:06:32
Rafał Krasicki Administrator 2017-05-30 09:05:38
Maria Prodeus Administrator 2017-05-30 09:05:05
Maria Wilk Administrator 2017-05-30 09:04:37
Piotr Kopeć Administrator 2017-05-30 09:04:10
Piotr Kopeć Administrator 2017-05-30 09:04:05
Ryszard Pacholik Administrator 2017-05-30 09:03:34
Rok 2016. Administrator 2017-05-30 09:02:56
Marta Krzyśko Administrator 2017-05-30 08:12:59
Marta Krzyśko Administrator 2017-05-30 08:12:55
Sylwia Bajek Administrator 2017-05-30 08:12:15
Ludwika Oszczyk Administrator 2017-05-30 08:11:41
Ludwika Oszczyk Administrator 2017-05-30 08:11:35
Rok 2016. Administrator 2017-05-30 08:10:55
Artur Cierczek Administrator 2017-05-30 08:00:40
Artur Cierczek Administrator 2017-05-30 08:00:33
Rok 2016. Administrator 2017-05-30 08:00:00
Wiesław Szwed Administrator 2017-05-29 08:16:45
Robert Sala Administrator 2017-05-29 08:15:53
Robert Sala Administrator 2017-05-29 08:15:48
Adam Raś Administrator 2017-05-29 08:15:31
Iwona Rzepka Administrator 2017-05-29 08:15:11
Iwona Rzepka Administrator 2017-05-29 08:15:08
Łukasz Orfin Administrator 2017-05-29 08:14:46
Łukasz Orfin Administrator 2017-05-29 08:14:43
Andrzej Krzesłowski Administrator 2017-05-29 08:14:20
Andrzej Krzesłowski Administrator 2017-05-29 08:14:10
Krzysztof Kmiecik Administrator 2017-05-29 08:13:46
Krzysztof Kmiecik Administrator 2017-05-29 08:13:41
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2017-05-29 08:13:16
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2017-05-29 08:13:08
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2017-05-29 08:13:02
Jarosław Zawisza Administrator 2017-05-29 08:12:30
Jarosław Zawisza Administrator 2017-05-29 08:12:22
Czesław Stadnik Administrator 2017-05-29 08:11:56
Wiesław Muraczewski Administrator 2017-05-29 08:11:30
Wiesław Muraczewski Administrator 2017-05-29 08:11:11
Dariusz Matuszewski Administrator 2017-05-29 08:10:12
Dariusz Matuszewski Administrator 2017-05-29 08:10:07
Henryk Łoposzko Administrator 2017-05-29 08:09:28
Elżbieta Regulska Administrator 2017-05-29 08:09:05
Wiesław Szwed Administrator 2017-05-29 08:07:13
Mariusz Przeździęk Administrator 2017-05-29 08:06:59
Robert Sala Administrator 2017-05-29 08:06:44
Adam Raś Administrator 2017-05-29 08:06:25
Iwona Rzepka Administrator 2017-05-29 08:06:13
Łukasz Orfin Administrator 2017-05-29 08:05:57
Andrzej Krzesłowski Administrator 2017-05-29 08:05:41
Krzysztof Kmiecik Administrator 2017-05-29 08:05:31
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2017-05-29 08:05:20
Jarosław Zawisza Administrator 2017-05-29 08:05:08
Czesław Stadnik Administrator 2017-05-29 08:04:56
Wiesław Muraczewski Administrator 2017-05-29 08:04:39
Dariusz Matuszewski Administrator 2017-05-29 08:04:27
Henryk Łoposzko Administrator 2017-05-29 08:04:14
Elżbieta Regulska Administrator 2017-05-29 08:03:58
Rok 2016 - kadencja 2014-2018 Administrator 2017-05-29 08:03:13
26.05.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-05-23 07:37:56
26.05.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-05-23 07:37:50
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Administrator 2017-05-19 13:15:39
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Administrator 2017-05-19 13:14:46
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2017-05-19 08:29:02
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2017-05-19 08:28:55
28.04.2017 godzina 9. 00 Administrator 2017-05-16 12:09:09
28.04.2017 godzina 9. 00 Administrator 2017-05-16 12:07:08
28.04.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-05-16 11:59:37
28.04.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-05-16 11:58:19
28.04.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-05-16 11:57:36
28.04.2017 godzina 9. 00 Administrator 2017-05-16 11:44:34
28.04.2017 godzina 9. 00 Administrator 2017-05-16 11:44:06
28.04.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-05-16 11:38:40
Protokół NR XXIV/2017 - z dnia 24 marca 2017 Administrator 2017-05-10 14:20:33
Protokół NR XXIV/2017 - z dnia 24 marca 2017 Administrator 2017-05-10 14:18:11
Protokół NR XXIV/2017 - z dnia 24 marca 2017 Administrator 2017-05-10 14:18:06
Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2017-05-10 14:17:08
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2017-05-08 14:35:10
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2017-05-08 14:35:04
ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0103.2017 Administrator 2017-05-05 14:25:03
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2017-05-05 12:06:07
Kierownik Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2017-05-05 12:05:37
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2017-04-28 09:57:47
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2017-04-28 09:54:34
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2017-04-26 10:24:24
Raport z czynności kontrolnych Administrator 2017-04-25 11:17:12
Kierownik Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2017-04-21 14:03:20
Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce Administrator 2017-04-21 09:57:10
Interpretacja indywidualna Administrator 2017-04-20 10:52:43
28.04.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-04-20 10:39:25
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2017-04-20 09:51:54
Stanowiska Samodzielne Administrator 2017-04-20 09:51:26
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2017-04-20 09:50:58
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2017-04-20 09:50:31
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2017-04-20 09:50:01
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2017-04-20 09:49:45
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2017-04-20 09:49:20
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2017-04-20 09:48:52
Referat Finansowy Administrator 2017-04-20 09:48:15
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach Administrator 2017-04-19 13:53:57
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2017-04-19 11:22:47
Referat Finansowy Administrator 2017-04-19 07:26:11
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2017-04-19 07:25:46
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2017-04-19 07:25:16
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2017-04-13 13:07:43
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2017-04-11 15:09:04
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach Administrator 2017-04-10 13:33:06
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2017-04-10 08:00:40
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2017-04-10 07:56:18
Stanowiska Samodzielne Administrator 2017-04-10 07:53:37
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2017-04-10 07:46:04
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2017-04-10 07:43:51
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2017-04-10 07:38:45
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2017-04-10 07:38:26
Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego i Zasobów Naturalnych Administrator 2017-04-10 07:35:09
Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego i Zasobów Naturalnych Administrator 2017-04-10 07:34:33
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2017-04-10 07:34:02
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2017-04-10 07:33:53
Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego i Zasobów Naturalnych Administrator 2017-04-10 07:30:39
Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego i Zasobów Naturalnych Administrator 2017-04-10 07:29:36
Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego i Zasobów Naturalnych Administrator 2017-04-10 07:29:23
Referat Finansowy Administrator 2017-04-10 07:21:36
Referat Finansowy Administrator 2017-04-10 07:21:14
Referat Finansowy Administrator 2017-04-10 07:20:56
Sekretarz Gminy Administrator 2017-04-05 14:51:04
Wójt Gminy Administrator 2017-04-05 14:50:23
Zastępca Wójta Gminy Administrator 2017-04-05 14:48:51
Skarbnik Gminy Administrator 2017-04-05 14:48:04
Sekretarz Gminy Administrator 2017-04-05 14:46:49
Sekretarz Gminy Administrator 2017-04-05 14:40:41
Skarbnik Gminy Administrator 2017-04-05 14:39:53
Kwiecień 2017 Administrator 2017-04-04 08:48:52
Kwiecień 2017 Administrator 2017-04-04 08:45:38
Kwiecień 2017 Administrator 2017-04-04 08:45:20
Kwiecień 2017 Administrator 2017-04-04 08:45:08
Komisja Rewizyjna Administrator 2017-03-31 15:17:12
Komisja Rewizyjna Administrator 2017-03-31 15:17:08
Protokół NR XXIII/2017 - z dnia 27 stycznia 2017 Administrator 2017-03-29 14:53:24
Protokół NR XXIII/2017 - z dnia 27 stycznia 2017 Administrator 2017-03-29 14:53:19
Kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej Administrator 2017-03-29 13:19:24
Kandydat na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Wysokiej Administrator 2017-03-29 13:19:17
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach zatrudni pracownika na stanowisko kucharki Administrator 2017-03-29 13:19:07
Pracownik ds. inwestycji Administrator 2017-03-29 13:15:51
Pomoc administracyjna Administrator 2017-03-29 13:15:40
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kobierzyce na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gm. Administrator 2017-03-27 07:26:42
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kobierzyce na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gm. Administrator 2017-03-27 07:25:55
Protokół NR VIII/2015 - z dnia 15 maja 2015 Administrator 2017-03-21 08:18:32
24.03.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-03-16 14:54:07
24.03.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-03-16 14:53:58
24.03.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-03-16 14:52:01
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2017-02-16 10:34:07
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2017-02-16 10:29:57
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2017-02-16 10:28:17
Komisja Rewizyjna Administrator 2017-02-16 10:27:14
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2017-02-16 10:26:25
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2017-02-16 10:26:13
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2017-02-16 10:20:47
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2017-02-16 10:20:19
Komisja Rewizyjna Administrator 2017-02-16 10:19:57
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2017-02-16 10:19:34
Informacje ogólne Administrator 2017-02-10 14:49:28
Styczeń 2017 Administrator 2017-02-09 12:57:40
Protokół NR XXIII/2017 - z dnia 27 stycznia 2017 Administrator 2017-02-09 12:52:36
Budżet 2016 Administrator 2017-02-09 12:48:09
Budżet 2015 Administrator 2017-02-09 12:47:25
Budżet 2016 Administrator 2017-02-09 12:43:22
Budżet 2015 Administrator 2017-02-09 12:43:14
Rok 2015 Administrator 2017-02-09 12:42:08
Rok 2014 Administrator 2017-02-09 12:41:44
Rok 2015 Administrator 2017-02-09 12:38:53
Rok 2012 Administrator 2017-02-09 12:37:01
Rok 2016 Administrator 2017-02-09 12:35:43
Rok 2016 Administrator 2017-02-09 12:34:35
Rok 2015 Administrator 2017-02-09 12:31:40
Rok 2014 Administrator 2017-02-09 12:24:42
Rok 2013 Administrator 2017-02-09 12:21:56
Korekty kosztorysu Administrator 2017-02-03 14:44:35
Korekty kosztorysu Administrator 2017-02-03 14:44:03
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2017-02-02 07:18:14
Przewidywana kalkulacja kosztów Administrator 2017-01-25 14:19:15
27.01.2017 godzina 9.00 Administrator 2017-01-18 15:15:43
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2017-01-18 08:50:14
Opis faktury Administrator 2017-01-09 14:43:45
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - NOWE WZORY Administrator 2017-01-05 14:38:49
Pracownik ds. inwestycji Administrator 2017-01-04 10:00:19
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2016-12-29 15:34:38
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2016-12-29 15:34:02
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2016-12-29 10:21:24
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2016-12-29 10:21:18
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2016-12-29 10:20:57
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2016-12-29 10:20:47
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2016-12-29 10:20:09
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2016-12-29 10:20:00
Komisja Rewizyjna Administrator 2016-12-29 10:19:22
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2016-12-29 10:17:52
Uchwała Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/400/16 Administrator 2016-12-29 10:10:34
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2016-12-29 10:08:17
Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016 Administrator 2016-12-29 10:06:31
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2016-12-29 10:03:52
Uchwała w sprawie stawek w podatku od nieruchomości Administrator