Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Wniosek o zmianę miejsca głosowania Administrator 2024-04-19 09:32:57
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA Administrator 2024-04-19 09:32:01
Oświadczenie o zamieszkaniu Administrator 2024-04-19 09:30:05
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2024-04-19 09:08:56
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2024-04-19 09:07:42
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2024-04-19 09:06:40
Rok 2019. Administrator 2024-04-16 08:08:43
Rok 2018. Administrator 2024-04-16 08:08:31
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2024-04-16 07:49:36
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 Administrator 2024-04-16 07:38:06
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 Administrator 2024-04-16 07:37:59
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Administrator 2024-04-16 07:37:51
Wybory do Izb Rolniczych 2019 Administrator 2024-04-16 07:37:43
Wybory Ławników 2019 Administrator 2024-04-16 07:37:36
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2024-04-16 07:32:41
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I Administrator 2024-04-16 07:23:53
Rok 2024 Administrator 2024-04-12 19:37:42
Rok 2024 Administrator 2024-04-12 19:37:05
Rok 2024 Administrator 2024-04-12 19:37:01
Rok 2024 Administrator 2024-04-12 19:36:57
Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2024-04-12 19:27:47
Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2024-04-12 19:27:14
Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2024-04-12 19:25:51
Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2024-04-12 19:24:11
Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2024-04-12 19:21:40
Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2024-04-12 19:20:28
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2024-04-12 19:15:00
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Administrator 2024-04-12 07:47:04
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Administrator 2024-04-12 07:46:58
Mirosław, Feliks Zięba Administrator 2024-04-11 08:39:42
Rok 2017. Administrator 2024-04-11 08:37:48
Rok 2018. Administrator 2024-04-11 08:36:51
Ludwika Oszczyk Administrator 2024-04-11 08:36:41
Ludwika Oszczyk Administrator 2024-04-11 08:36:13
Marta Krzyśko Administrator 2024-04-11 08:35:37
Karolina Kafka Administrator 2024-04-11 08:35:28
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2024-04-11 08:35:21
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2024-04-11 08:35:14
Rok 2023. Administrator 2024-04-11 08:34:49
Wykaz firm asenizacyjnych Administrator 2024-04-05 12:48:10
Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji Administrator 2024-04-04 08:03:36
Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji Administrator 2024-04-04 08:03:31
Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji Administrator 2024-04-04 08:03:25
Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji Administrator 2024-04-04 08:03:19
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce Administrator 2024-04-03 08:28:02
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce Administrator 2024-04-03 08:27:31
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji Administrator 2024-04-02 07:44:39
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji Administrator 2024-04-02 07:44:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2024-04-02 07:31:43
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2024-04-02 07:31:11
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2024-04-02 07:31:01
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-03-25 16:49:20
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-03-25 16:49:01
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-03-25 16:48:58
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-03-25 16:48:53
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-03-25 16:48:02
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-03-25 16:47:58
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2024-03-25 16:47:14
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2024-03-25 16:47:11
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2024-03-25 16:47:01
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2024-03-25 16:46:26
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2024-03-25 16:46:22
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2024-03-25 16:45:25
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2024-03-25 16:45:19
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2024-03-25 16:45:09
Komisja Rewizyjna Administrator 2024-03-25 16:44:43
Komisja Rewizyjna Administrator 2024-03-25 16:43:56
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2024-03-25 16:43:23
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2024-03-25 16:42:45
Joanna Dziubińska Administrator 2024-03-22 13:09:10
Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR Administrator 2024-03-22 11:44:14
Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR Administrator 2024-03-22 11:44:09
Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR Administrator 2024-03-22 11:44:05
Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR Administrator 2024-03-22 11:43:55
Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR Administrator 2024-03-22 10:22:37
Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR Administrator 2024-03-22 10:22:29
Informacja Administrator 2024-03-22 08:19:51
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-03-22 08:17:32
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-22 07:47:40
Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-22 07:47:07
Prezes KPWiK Administrator 2024-03-22 07:33:09
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-21 14:22:58
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-21 14:22:09
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-21 14:20:53
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-21 14:20:47
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-21 14:19:09
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-21 14:19:04
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-21 14:18:59
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-21 14:17:50
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2024-03-21 14:02:12
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2024-03-21 14:01:50
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2024-03-21 14:01:46
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2024-03-21 14:01:40
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2024-03-21 13:53:22
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2024-03-21 13:53:14
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2024-03-21 13:52:57
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2024-03-21 13:52:52
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2024-03-21 13:52:41
Oferta - "Współorganizacja XXXVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego - "Ślężański Mnich" Bruki & Szutry Administrator 2024-03-21 09:34:12
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIU WYBORÓW Administrator 2024-03-21 08:03:50
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIU WYBORÓW Administrator 2024-03-21 08:03:40
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIU WYBORÓW Administrator 2024-03-21 08:01:14
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIU WYBORÓW Administrator 2024-03-21 08:01:08
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-20 13:13:29
Oferta - "Uczestnictwo w imprezach kulturalnych promujących twórczość mieszkańców Gminy Kobierzyce" Administrator 2024-03-20 08:06:19
Oferta - "Uczestnictwo w imprezach kulturalnych promujących twórczość mieszkańców Gminy Kobierzyce" Administrator 2024-03-20 08:06:09
Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR Administrator 2024-03-20 07:59:52
21.03.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2024-03-19 12:54:11
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIU WYBORÓW Administrator 2024-03-19 07:20:35
INFORMACJA O NIEODPŁATNYM TRANSPORCIE Administrator 2024-03-19 07:18:44
POSTANOWIENIE NR 395/2024 Administrator 2024-03-19 07:17:37
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-03-18 14:12:08
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-03-18 14:12:03
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-03-18 14:11:47
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-03-15 12:47:11
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-03-15 12:46:32
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-03-15 10:26:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-03-15 07:15:24
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-03-14 12:51:58
21.03.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2024-03-14 12:05:54
21.03.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2024-03-14 12:05:45
21.03.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2024-03-14 12:03:55
21.03.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2024-03-14 12:02:08
21.03.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2024-03-14 12:00:13
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Administrator 2024-03-14 08:29:33
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Administrator 2024-03-14 08:29:25
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Administrator 2024-03-14 08:29:12
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Administrator 2024-03-13 11:16:53
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Administrator 2024-03-13 11:16:05
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Administrator 2024-03-13 11:15:50
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Administrator 2024-03-12 08:38:20
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Administrator 2024-03-12 08:38:14
Harmonogram zebrań wiejskich na 2024 Administrator 2024-03-11 10:22:42
Harmonogram zebrań wiejskich na 2024 Administrator 2024-03-11 10:22:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-08 13:54:13
21.03.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2024-03-07 07:45:55
Dyżury Urzędnika Wyborczego Administrator 2024-03-06 08:58:36
Dyżury Urzędnika Wyborczego Administrator 2024-03-06 08:58:32
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2024-03-06 08:09:25
Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym Administrator 2024-03-06 08:09:03
Pracownik ds. kadr Administrator 2024-03-06 08:08:51
Pracownik ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-06 08:08:32
Pracownik ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-06 08:08:18
Sekretarz Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-06 08:08:01
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach Administrator 2024-03-06 08:07:45
Pracownik ds. księgowości i płac Administrator 2024-03-06 08:07:35
Praconik ds. księgowości wydatków i opłat Administrator 2024-03-06 08:07:25
Pracownik ds. ewidencji ludności Administrator 2024-03-06 08:07:15
Pracownik ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2024-03-06 08:07:06
Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji Administrator 2024-03-06 08:06:55
Pracownik ds. księgowości organu Administrator 2024-03-06 08:06:44
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2024-03-06 08:06:34
Pracownik ds. oświaty i wychowania Administrator 2024-03-06 08:06:24
Pracownik ds. oświaty i wychowania Administrator 2024-03-06 08:06:15
Informatyk Administrator 2024-03-06 08:06:06
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2024-03-06 08:05:56
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2024-03-06 08:05:41
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2024-03-06 08:05:31
Zastępca Skarbnika Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-06 08:05:20
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii Administrator 2024-03-06 08:05:09
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2024-03-06 08:04:30
Pracownik ds. inwestycji drogowych w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2024-03-06 08:04:19
Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Administrator 2024-03-06 08:04:11
Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2024-03-06 08:04:01
Stanowisko ds. księgowości budżetowej w RWOJ Administrator 2024-03-06 08:03:53
Stanowisko ds. kontroli pasów drogowych Administrator 2024-03-06 08:03:44
Stanowisko ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi Administrator 2024-03-06 08:03:33
Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2024-03-06 08:03:24
Pracownik ds. księgowości i wynagrodzeń Administrator 2024-03-06 08:03:15
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2024-03-06 08:03:06
Pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek Administrator 2024-03-06 08:02:56
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2024-03-06 08:02:09
Dyrektor Żłobka w Wysokiej Administrator 2024-03-06 08:02:00
Pracownik ds. oświaty i organizacji pozarządowych Administrator 2024-03-06 08:01:52
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej Administrator 2024-03-06 08:01:44
Pracownik ds. księgowości i płac Administrator 2024-03-06 08:01:36
Pracownik ds. obsługi finansowo – księgowej świadczenia wychowawczego Administrator 2024-03-06 08:00:52
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2024-03-06 08:00:44
Pracownik ds. inwestycji Administrator 2024-03-06 08:00:35
Kierownik Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2024-03-06 08:00:27
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach Administrator 2024-03-06 08:00:19
Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2024-03-06 08:00:11
Pracownik ds. funduszu sołeckiego Administrator 2024-03-06 08:00:00
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2024-03-06 07:59:52
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2024-03-06 07:59:44
Pracownik ds. oświaty i wychowania. Administrator 2024-03-06 07:59:35
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i środowiska Administrator 2024-03-06 07:59:26
Pracownik ds. zamówień publicznych Administrator 2024-03-06 07:59:18
Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Administrator 2024-03-06 07:59:10
Pracownik ds. księgowości Administrator 2024-03-06 07:59:01
Pracownik ds. podatków Administrator 2024-03-06 07:58:53
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym Administrator 2024-03-06 07:58:43
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach - pracownik do pracy w księgowości Administrator 2024-03-06 07:58:35
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2024-03-06 07:58:26
Informacja o unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami Administrator 2024-03-06 07:58:14
Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2024-03-06 07:58:03
Informacja o unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami Administrator 2024-03-06 07:57:55
Unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-06 07:57:46
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim Administrator 2024-03-06 07:57:37
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach Administrator 2024-03-06 07:57:30
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr Administrator 2024-03-06 07:57:23
Pracownik ds. księgowości Administrator 2024-03-06 07:57:05
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim Administrator 2024-03-06 07:56:58
Ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Administrator 2024-03-06 07:56:50
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości Administrator 2024-03-06 07:56:42
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2024-03-06 07:56:32
STANOWISKO URZĘDNICZE Administrator 2024-03-06 07:56:26
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Administrator 2024-03-06 07:56:18
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora. Administrator 2024-03-06 07:56:10
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Administrator 2024-03-06 07:56:00
Rok 2024 Administrator 2024-03-04 14:20:16
Rok 2024 Administrator 2024-03-04 14:20:12
Oferta - "Organizacja Biegu z Konstytucją 2024" Administrator 2024-03-04 10:20:40
Oferta - "Organizacja Biegu z Konstytucją 2024" Administrator 2024-03-04 10:19:00
Oferta - "Organizacja Biegu z Konstytucją 2024" Administrator 2024-03-04 10:18:57
Uchwała Administrator 2024-03-01 09:41:59
Uchwała Administrator 2024-03-01 09:41:54
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2024-03-01 09:39:18
Oferta - "Oferta 13 turnieju Karate Shinkyokuskin Kobierzyce Cup 2024" Administrator 2024-03-01 09:17:37
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-01 09:12:36
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-01 09:12:31
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2024-03-01 09:10:52
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2024-02-29 10:34:55
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2024-02-29 10:26:29
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2024-02-29 10:26:02
Rok 2024 Administrator 2024-02-29 10:22:16
Dyżury Urzędnika Wyborczego Administrator 2024-02-29 07:38:07
Dyżury Urzędnika Wyborczego Administrator 2024-02-29 07:38:00
Rok 2018. Administrator 2024-02-28 08:50:44
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2024-02-27 13:24:13
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2024-02-27 13:24:08
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2024-02-27 08:27:56
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-02-27 07:56:37
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2024-02-27 07:40:51
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2024-02-26 15:41:29
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2024-02-26 08:13:18
Postanowienie Komisarza Wyborczego Administrator 2024-02-26 08:08:34
Postanowienie Komisarza Wyborczego Administrator 2024-02-26 08:07:34
Postanowienie Komisarza Wyborczego Administrator 2024-02-26 08:07:27
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego Administrator 2024-02-26 08:06:09
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-26 08:04:05
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-26 07:58:13
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-26 07:58:08
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-26 07:54:42
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) Administrator 2024-02-23 11:02:26
Schemat organizacyjny Administrator 2024-02-23 10:54:49
Schemat organizacyjny Administrator 2024-02-23 10:51:14
Schemat organizacyjny Administrator 2024-02-23 10:50:49
Schemat organizacyjny Administrator 2024-02-23 10:50:39
Schemat organizacyjny Administrator 2024-02-23 10:50:34
Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2024 roku. Administrator 2024-02-23 10:49:16
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2024-02-23 07:17:45
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2024-02-23 07:17:42
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tyńcu Małym Administrator 2024-02-22 08:41:45
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tyńcu Małym Administrator 2024-02-22 08:41:36
Kierownik Dziennego Domu Seniora Administrator 2024-02-22 08:37:56
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-22 08:35:10
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-22 08:29:30
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Administrator 2024-02-21 13:51:10
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Administrator 2024-02-21 13:51:05
Uchwała nr XLIX/963/2023 Administrator 2024-02-21 13:50:29
Uchwała Administrator 2024-02-21 11:12:06
Aglomeracja Kobierzyce Administrator 2024-02-21 11:07:53
Aglomeracja Wrocław Administrator 2024-02-21 11:06:35
Procedura udzielania zezwolenia Administrator 2024-02-21 11:02:35
Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie) Administrator 2024-02-21 10:50:37
Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie) Administrator 2024-02-21 10:50:33
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Administrator 2024-02-21 10:50:28
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Administrator 2024-02-21 10:47:41
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Administrator 2024-02-21 10:47:37
Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe Administrator 2024-02-21 10:38:53
Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe Administrator 2024-02-21 10:38:48
Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe Administrator 2024-02-21 10:38:44
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Administrator 2024-02-21 10:36:52
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2024-02-20 12:12:35
Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji Administrator 2024-02-20 09:36:13
Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji Administrator 2024-02-20 09:36:09
Wzorów wniosków w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Administrator 2024-02-20 07:17:13
Wzorów wniosków w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Administrator 2024-02-20 07:17:08
Postanowienie Komisarza Wyborczego Administrator 2024-02-20 07:11:52
Postanowienie Komisarza Wyborczego Administrator 2024-02-20 07:11:48
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-19 13:24:15
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-19 13:23:33
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-19 13:23:26
23.02.2024 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2024-02-19 13:02:45
23.02.2024 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2024-02-19 13:01:58
Interpelacja Radnego Gminy Kobierzyce Administrator 2024-02-16 11:11:29
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-02-15 21:26:40
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-02-15 21:26:34
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-02-15 21:26:19
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-02-15 21:26:12
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2024-02-15 12:33:48
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2024-02-15 12:33:44
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-02-15 12:32:14
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-02-15 12:28:59
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2024-02-15 12:28:55
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2024-02-15 12:27:09
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2024-02-15 12:27:04
Komisja Rewizyjna Administrator 2024-02-15 12:26:22
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2024-02-15 12:25:46
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2024-02-15 12:25:40
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2024-02-15 12:25:00
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2024-02-15 12:24:56
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2024-02-15 12:24:18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2024-02-15 12:24:13
Konsultacje społeczne - projekt GPR Administrator 2024-02-15 09:44:58
Konsultacje społeczne - projekt GPR Administrator 2024-02-15 09:44:52
Konsultacje społeczne - projekt GPR Administrator 2024-02-15 09:44:31
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-14 15:39:11
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2024-02-13 07:34:29
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2024-02-13 07:33:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2024-02-12 09:39:11
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-09 07:40:02
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-09 07:39:57
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-02-09 07:39:51
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2024-02-08 13:16:03
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2024-02-08 13:15:42
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2024-02-08 13:15:39
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2024-02-08 13:15:13
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2024-02-08 13:15:10
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2024-02-08 13:14:47
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2024-02-08 13:14:44
Komisja Rewizyjna Administrator 2024-02-08 13:14:11
Komisja Rewizyjna Administrator 2024-02-08 13:14:02
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2024-02-08 13:13:25
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2024-02-08 13:13:17
Konsultacje społeczne - projekt GPR Administrator 2024-02-08 08:37:41
Kadencja 2018 - 2023 Administrator 2024-02-07 13:23:26
23.02.2024 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2024-02-07 13:21:06
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2024-02-07 09:46:05
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2024-02-07 09:45:55
Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta Administrator 2024-02-07 08:35:14
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2024-02-07 08:35:00
Rok 2024 Administrator 2024-02-07 08:11:08
Rok 2024 Administrator 2024-02-07 08:10:15
Rok 2024 Administrator 2024-02-05 08:24:07
Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Administrator 2024-01-31 14:05:22
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Administrator 2024-01-31 14:05:15
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2024-01-30 08:21:02
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2024-01-30 08:20:54
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2024-01-23 09:43:01
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2024-01-23 09:41:40
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2024-01-23 09:41:19
Uchwała nr V/13/2024 Administrator 2024-01-22 08:39:43
Uchwała nr V/13/2024 Administrator 2024-01-22 08:39:18
Uchwała nr V/12/2024 Administrator 2024-01-22 08:39:11
Raport o Stanie Gminy Administrator 2024-01-22 08:31:43
Raport o Stanie Gminy Administrator 2024-01-22 08:30:38
Raport o Stanie Gminy Administrator 2024-01-22 08:30:30
Styczeń 2024 Administrator 2024-01-22 08:29:19
Styczeń 2024 Administrator 2024-01-22 08:29:12
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-01-19 10:32:58
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-01-19 10:24:01
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-01-19 10:23:02
ZGROMADZENIA PUBLICZNE Administrator 2024-01-19 08:43:29
Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta Administrator 2024-01-18 08:20:22
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2024-01-09 11:52:29
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2024-01-09 11:44:58
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2024-01-09 11:44:36
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.337.2023 Administrator 2024-01-03 13:31:35
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2024-01-03 10:30:45
Harmonogram zebrań wiejskich na 2024 Administrator 2024-01-03 10:30:37
Harmonogram zebrań wiejskich na 2024 Administrator 2024-01-03 10:29:56
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2024-01-03 10:28:11
Udzielenie Zamówienia w Trybie Przetargu Nieograniczonego o Świadczenie Usług w Zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego Administrator 2023-12-28 08:54:37
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-12-21 14:03:21
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-12-21 14:03:15
Protokół NR LI/2023 z dnia 21 grudnia 2023 Administrator 2023-12-21 14:02:15
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2023-12-21 12:18:41
Pracownik ds. ochrony środowiska Administrator 2023-12-21 12:18:29
Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 Administrator 2023-12-20 11:42:08
Powiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2023-12-20 11:13:07
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2023-12-20 11:07:49
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2023-12-20 11:06:55
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.324.2023 Administrator 2023-12-14 14:11:22
21.12.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-12-14 14:08:52
21.12.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-12-14 14:08:44
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 Administrator 2023-12-14 07:30:42
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2023-12-14 07:30:31
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach Administrator 2023-12-14 07:30:21
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa Administrator 2023-12-14 07:30:11
ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2023-12-14 07:30:02
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2023-12-14 07:29:46
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2023-12-14 07:29:11
KOMUNIKAT Administrator 2023-12-14 07:28:41
KOMUNIKAT Administrator 2023-12-14 07:28:37
KOMUNIKAT Administrator 2023-12-14 07:27:33
INFORMACJA O GRUNTACH Administrator 2023-12-14 07:27:20
INFORMACJA O LASACH Administrator 2023-12-14 07:27:09
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Administrator 2023-12-14 07:26:59
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2023-12-14 07:26:48
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2023-12-14 07:26:38
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2023-12-14 07:26:27
Podatki i opłaty na rok 2024 Administrator 2023-12-14 07:20:03
Podatki i opłaty na rok 2023 Administrator 2023-12-14 07:19:50
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2023-12-13 14:28:26
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2023-12-13 14:28:14
Uchwała nr V/112/2023 Administrator 2023-12-12 10:24:17
Uchwała nr V/113/2023 Administrator 2023-12-12 10:22:34
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-12-11 14:34:11
Kierownik Dziennego Domu Seniora Administrator 2023-12-11 14:33:43
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-12-08 12:02:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-12-08 12:01:45
Interpelacja Radnego Gminy Kobierzyce Administrator 2023-12-07 20:39:12
Interpelacja Radnego Gminy Kobierzyce Administrator 2023-12-07 20:39:06
Pracownik ds. ochrony środowiska Administrator 2023-11-29 08:01:06
Oferta - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" Administrator 2023-11-20 10:21:07
Oferta - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" Administrator 2023-11-20 10:12:23
Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji Administrator 2023-11-17 08:05:09
24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-11-17 06:52:04
24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-11-17 06:51:59
24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-11-17 06:51:54
24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-11-16 09:20:51
24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-11-16 09:20:44
24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-11-15 14:52:32
24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-11-15 14:52:27
24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-11-15 14:51:04
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2023-11-14 13:09:32
Tomasz Legodziński Administrator 2023-11-14 07:39:20
Tomasz Legodziński Administrator 2023-11-14 07:39:15
Tomasz Legodziński Administrator 2023-11-14 07:39:12
Krzysztof Nowak Administrator 2023-11-14 07:36:38
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2023-11-08 09:18:00
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2023-11-08 09:17:25
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2023-11-08 09:17:12
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2023-11-08 09:16:55
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2023-11-08 08:11:06
Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019 Administrator 2023-11-08 07:56:37
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator 2023-11-08 07:56:27
Wybory Sołtysów 2019 Administrator 2023-11-08 07:56:14
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych Administrator 2023-11-08 07:54:36
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych Administrator 2023-11-08 07:54:21
OŚWIADCZENIE Administrator 2023-11-08 07:53:09
Procedura Administrator 2023-11-08 07:51:36
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych Administrator 2023-11-08 07:46:23
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych Administrator 2023-11-08 07:45:40
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i/lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków Administrator 2023-11-08 07:45:18
Zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych Administrator 2023-11-08 07:44:12
Zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych Administrator 2023-11-08 07:43:20
UCHWAŁA NR XLII/516/10 Administrator 2023-11-07 09:58:17
UCHWAŁA NR XVIII/370/2020 Administrator 2023-11-07 09:57:58
Pracownik ds. ochrony środowiska Administrator 2023-11-03 10:05:13
Październik 2023 Administrator 2023-10-31 14:22:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Administrator 2023-10-31 14:17:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Administrator 2023-10-31 14:16:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Administrator 2023-10-31 14:09:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Grzegorz Kurek 2023-10-27 11:25:25
Aktualności Administrator 2023-10-25 09:09:18
Aktualności Administrator 2023-10-25 09:09:14
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2023-10-19 08:36:26
Pracownik ds. wojska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2023-10-19 08:35:51
Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta (Elektroniczny Obieg Dokumentów) Administrator 2023-10-19 08:35:42
Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta Administrator 2023-10-19 08:35:33
Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta (Elektroniczny Obieg Dokumentów) Administrator 2023-10-19 08:31:01
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-10-19 08:13:27
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-10-19 08:13:23
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:24:37
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:24:25
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:24:21
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:24:15
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:24:10
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:24:04
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:10:39
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:09:45
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:09:36
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-18 12:09:31
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-13 12:25:17
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-13 12:25:11
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-13 12:25:03
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-12 08:01:48
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-12 08:00:49
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-12 08:00:42
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-11 08:56:30
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-11 08:56:21
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-10 09:05:29
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-10 09:05:08
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-10 09:04:50
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-09 11:36:11
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-09 11:35:59
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-09 11:35:55
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-09 11:35:37
Monika Kamila Lunitz Administrator 2023-10-06 15:02:21
Zuzanna Moskal Administrator 2023-10-06 15:00:42
Zuzanna Moskal Administrator 2023-10-06 15:00:38
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Administrator 2023-10-06 07:29:27
Informacja o Transporcie do Lokali Wyborczych Administrator 2023-10-06 07:26:20
Informacja o Transporcie do Lokali Wyborczych Administrator 2023-10-06 07:26:16
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-05 13:59:23
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-05 13:59:19
Wybory Parlamentarne 2023 Administrator 2023-10-05 13:28:41
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-05 13:12:25
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-05 13:12:21
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-04 13:16:23
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-04 09:14:40
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-04 09:12:42
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-04 09:12:33
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-04 09:12:18
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-04 08:28:14
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-04 08:28:08
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-10-03 09:49:02
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2023-10-03 09:46:11
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2023-10-03 09:46:07
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-03 09:37:50
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-03 09:34:37
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-10-03 09:34:29
Pracownik ds. wojska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2023-09-29 12:31:25
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-29 12:28:56
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-29 12:28:52
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-29 12:28:48
29.09.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-09-29 10:38:28
Schemat organizacyjny Administrator 2023-09-29 08:37:22
Schemat organizacyjny Administrator 2023-09-29 08:36:32
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-09-29 06:44:47
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-09-29 06:44:42
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-09-29 06:44:38
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-27 11:32:05
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-27 11:31:13
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-27 11:30:37
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-09-27 08:17:56
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-09-27 08:15:19
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-09-26 09:02:27
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-09-26 09:02:23
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-26 09:01:16
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-26 08:45:27
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-26 08:45:22
29.09.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-09-22 09:32:48
29.09.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-09-22 09:32:14
Informacja Komisarza Wyborczego Administrator 2023-09-20 09:58:23
Informacja Komisarza Wyborczego Administrator 2023-09-20 09:58:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2023-09-15 09:50:15
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-09-13 10:30:27
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-13 10:27:11
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-13 10:27:08
Harmonogram zebrań wiejskich na 2023 Administrator 2023-09-13 10:25:24
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-09-13 10:19:29
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-09-13 10:19:22
Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta Administrator 2023-09-13 08:15:50
Dyżury Urzędnika Wyborczego Administrator 2023-09-11 13:01:44
Wybory do Izb Rolniczych 2023 Administrator 2023-09-11 10:50:47
Wybory do Izb Rolniczych 2023 Administrator 2023-09-11 10:50:40
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2023-09-08 09:45:49
Informacja o naborze wniosków na 2024 roku - I półrocze Administrator 2023-09-07 09:12:36
Zuzanna Moskal Administrator 2023-09-06 13:28:24
Zgłoszenie do gminnej ewidencji Administrator 2023-09-01 09:35:28
Zgłoszenie do gminnej ewidencji Administrator 2023-09-01 09:35:20
Zgłoszenie do gminnej ewidencji Administrator 2023-09-01 09:35:15
Wykaz dziennych opiekunów Administrator 2023-09-01 08:06:57
Wykaz dziennych opiekunów Administrator 2023-09-01 08:06:47
Wykaz dziennych opiekunów Administrator 2023-09-01 08:05:27
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2023-09-01 07:29:05
Pracownik ds. wojska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Administrator 2023-09-01 07:28:43
UCHWAŁA NR XXII/415/2020 Administrator 2023-08-31 14:25:04
UCHWAŁA NR XXII/415/2020 Administrator 2023-08-31 14:24:58
UCHWAŁA NR XVIII/370/2020 Administrator 2023-08-31 14:24:02
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2023-08-30 08:29:58
Tomasz Legodziński Administrator 2023-08-28 09:47:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Administrator 2023-08-18 13:05:35
Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną Administrator 2023-08-18 07:33:57
Pracownik ds. księgowości podatkowej Administrator 2023-08-18 07:33:43
Pracownik ds. księgowości wydatków i kosztów Administrator 2023-08-18 07:33:32
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2023-08-18 07:33:12
Pracownik ds. księgowości podatkowej Administrator 2023-08-18 07:30:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-08-17 12:38:30
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-08-17 12:38:25
Rok 2023 Administrator 2023-08-17 12:32:15
Rok 2023 Administrator 2023-08-17 12:32:08
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2023-08-17 09:22:22
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2023-08-17 09:20:28
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-08-17 09:16:28
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-08-17 09:07:04
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2023-08-16 09:45:23
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-08-03 08:47:04
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-08-03 08:02:51
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-08-03 08:02:03
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-08-03 07:58:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-08-01 21:24:19
Maja Elżbieta Rytelewska Administrator 2023-08-01 16:42:37
Rok 2023 - kadencja 2018-2023 Administrator 2023-07-26 08:12:42
Damian Wrona Administrator 2023-07-26 08:03:21
Damian Wrona Administrator 2023-07-26 08:03:16
Wiesław Szwed Administrator 2023-07-26 08:02:38
Adrian Łukowicz Administrator 2023-07-26 08:01:53
Robert Sala Administrator 2023-07-26 08:01:20
Adam Raś Administrator 2023-07-26 08:00:27
Adam Raś Administrator 2023-07-26 08:00:22
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2023-07-26 07:59:44
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2023-07-26 07:59:37
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2023-07-26 07:59:28
Andrzej Krzesłowski Administrator 2023-07-26 07:58:53
Andrzej Krzesłowski Administrator 2023-07-26 07:58:48
Krzysztof Kmiecik Administrator 2023-07-26 07:58:15
Krzysztof Kmiecik Administrator 2023-07-26 07:57:51
Krzysztof Kmiecik Administrator 2023-07-26 07:57:34
Krzysztof Kmiecik Administrator 2023-07-26 07:57:29
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2023-07-26 07:56:47
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2023-07-26 07:56:38
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2023-07-26 07:56:23
Jarosław Zawisza Administrator 2023-07-26 07:55:40
Jarosław Zawisza Administrator 2023-07-26 07:55:37
Wiesław Muraczewski Administrator 2023-07-26 07:54:51
Wiesław Muraczewski Administrator 2023-07-26 07:54:47
Radosław Jankiewicz Administrator 2023-07-26 07:54:11
Radosław Jankiewicz Administrator 2023-07-26 07:54:08
Elżbieta Regulska Administrator 2023-07-26 07:53:32
Elżbieta Regulska Administrator 2023-07-26 07:53:27
Czesław Stadnik Administrator 2023-07-26 07:52:43
Czesław Stadnik Administrator 2023-07-26 07:52:38
Henryk Łoposzko Administrator 2023-07-26 07:51:57
Henryk Łoposzko Administrator 2023-07-26 07:51:53
Henryk Łoposzko Administrator 2023-07-26 07:51:48
Rok 2022 - kadencja 2018-2023 Administrator 2023-07-26 07:50:42
Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną Administrator 2023-07-25 13:02:16
Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną Administrator 2023-07-25 13:01:55
Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną Administrator 2023-07-25 13:01:30
Pracownik ds. księgowości wydatków i kosztów Administrator 2023-07-25 12:01:10
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-07-25 11:59:39
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-07-25 11:59:19
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-07-25 11:59:14
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji Administrator 2023-07-24 09:31:51
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji Administrator 2023-07-24 09:31:43
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji Administrator 2023-07-24 09:31:29
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji Administrator 2023-07-24 09:31:22
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji Administrator 2023-07-22 08:28:46
Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji Administrator 2023-07-22 08:27:58
Zaświadczenie dotyczące uchwalenia gminnego programu rewitalizacji o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji i posiadaniem przez gminę prawa pierwokupu Administrator 2023-07-22 08:26:19
Zaświadczenie dotyczące uchwalenia gminnego programu rewitalizacji o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji i posiadaniem przez gminę prawa pierwokupu Administrator 2023-07-22 08:25:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Administrator 2023-07-18 07:37:48
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2023-07-14 08:27:47
Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną Administrator 2023-07-11 14:57:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Administrator 2023-07-10 14:01:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Administrator 2023-07-10 13:41:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Administrator 2023-07-10 13:35:12
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-07-07 12:12:49
Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-07-07 12:09:43
Nabór na Stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-07-07 12:07:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-07-06 13:02:04
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-07-06 13:02:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-07-06 13:01:41
Piotr Ligas Administrator 2023-07-04 07:26:18
Piotr Ligas Administrator 2023-07-04 07:26:10
Piotr Ligas Administrator 2023-07-04 07:26:04
Piotr Ligas Administrator 2023-07-04 07:25:51
Piotr Ligas Administrator 2023-07-04 07:25:46
Pracownik ds. księgowości podatkowej Administrator 2023-07-03 13:13:19
Pracownik ds. obsługi sołectw Administrator 2023-07-03 13:10:31
Oferta - "Impreza Sportowa Magnickie Lato 2023" Administrator 2023-06-30 07:38:21
Oferta - "Impreza Sportowa Magnickie Lato 2023" Administrator 2023-06-30 07:38:18
Oferta - "Impreza Sportowa Magnickie Lato 2023" Administrator 2023-06-30 07:38:14
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2023-06-28 14:24:34
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2023-06-28 14:24:17
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2023-06-28 14:24:07
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2023-06-28 14:22:20
Referat Edukacji Kultury i Sportu Administrator 2023-06-28 14:22:09
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2023-06-28 14:19:24
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2023-06-28 14:16:15
Postanowienie Komisarza Wyborczego Administrator 2023-06-28 14:00:59
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-06-28 07:14:47
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-06-28 07:14:38
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-06-28 07:14:21
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-06-27 08:10:01
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-06-27 08:09:57
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-06-27 08:09:47
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-06-27 08:06:54
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-06-27 08:01:09
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2023-06-27 08:00:26
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-06-23 06:54:13
Rok 2023 Administrator 2023-06-20 10:09:30
Rok 2023 Administrator 2023-06-20 10:09:21
Rok 2023 Administrator 2023-06-20 10:09:16
22.06.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-06-15 09:23:02
22.06.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-06-15 09:22:29
22.06.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-06-15 09:22:21
Schemat organizacyjny Administrator 2023-06-15 07:51:58
Schemat organizacyjny Administrator 2023-06-15 07:51:54
Nabór na Stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-06-15 07:50:36
Nabór na Stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-06-15 07:50:33
Nabór na Stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-06-15 07:50:29
Nabór na Stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Administrator 2023-06-15 07:50:25
Konkurs na Stanowisko Dyrektora ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2023-06-15 07:45:40
Klauzula Informacyjna - RODO Administrator 2023-06-01 13:47:04
Ustawa Administrator 2023-06-01 13:46:07
Rozporządzenie Administrator 2023-06-01 13:45:20
Rozporządzenie Administrator 2023-06-01 13:45:16
Lista Poparcia Administrator 2023-06-01 13:44:29
Lista Poparcia Administrator 2023-06-01 13:44:22
Zapytanie o Udzielenie Informacji Administrator 2023-06-01 13:43:34
Zapytanie o Udzielenie Informacji Administrator 2023-06-01 13:43:30
Karta Zgłoszenia Administrator 2023-06-01 13:42:31
Karta Zgłoszenia Administrator 2023-06-01 13:42:27
Kalendarz Wyborczy Administrator 2023-06-01 13:41:24
Kalendarz Wyborczy Administrator 2023-06-01 13:41:20
Informacja Administrator 2023-06-01 13:40:21
Informacja Administrator 2023-06-01 13:40:18
Wybory Ławników 2023 Administrator 2023-06-01 13:39:07
Wybory Ławników 2019 Administrator 2023-06-01 13:38:59
Sołectwo Tyniec Mały Administrator 2023-06-01 10:15:34
Sołectwo Tyniec Mały Administrator 2023-06-01 10:15:29
Protokół z kontroli archiwum USC Administrator 2023-06-01 07:42:39
Protokół z kontroli archiwum USC Administrator 2023-06-01 07:42:27
Protokół z kontroli archiwum USC Administrator 2023-06-01 07:42:19
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-05-22 10:32:11
Informacja pokontrolna - projektu pn. "Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej" Administrator 2023-05-18 07:53:54
Informacja pokontrolna projektu pn. "Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej" Administrator 2023-05-18 07:53:39
Informacja pokontrolna projektu pn.: Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej Administrator 2023-05-18 07:53:22
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Grzegorz Kurek 2023-05-17 10:25:07
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Grzegorz Kurek 2023-05-17 10:09:54
Informacja o naborze wniosków na 2023 roku - II półrocze Administrator 2023-05-17 09:09:35
Dystrybucja Węgla Administrator 2023-05-16 11:16:23
Dystrybucja Węgla Administrator 2023-05-16 11:07:48
Dystrybucja Węgla Administrator 2023-05-16 11:07:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Grzegorz Kurek 2023-05-15 10:45:23
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Grzegorz Kurek 2023-05-15 10:43:30
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-05-11 08:11:52
Agata Krajewska Administrator 2023-05-09 09:12:50
Agata Krajewska Administrator 2023-05-09 09:12:17
Beata Kuźmicz Administrator 2023-05-09 09:10:22
Anna Kaszczuk Administrator 2023-05-09 09:08:56
Halina Frodyma Administrator 2023-05-09 09:04:22
ZSP w Wysokiej Administrator 2023-05-09 09:01:07
ZSP w Wysokiej Administrator 2023-05-09 09:01:01
ZSP w Wysokiej Administrator 2023-05-09 09:00:57
ZSP w Wysokiej Administrator 2023-05-09 09:00:52
ZSP w Wysokiej Administrator 2023-05-09 09:00:46
ZSP w Wysokiej Administrator 2023-05-09 09:00:42
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2023-05-09 08:59:42
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2023-05-09 08:59:38
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2023-05-09 08:58:33
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2023-05-09 08:58:29
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2023-05-09 08:57:35
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2023-05-09 08:57:30
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Administrator 2023-05-09 08:56:42
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2023-05-09 08:55:39
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2023-05-09 08:54:46
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach Administrator 2023-05-09 08:53:59
KOSiR Administrator 2023-05-09 08:53:15
KOSiR Administrator 2023-05-09 08:53:10
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2023-05-09 08:52:20
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2023-05-09 08:52:16
GOPS Administrator 2023-05-09 08:51:02
GOPS Administrator 2023-05-09 08:50:56
Bilans z Wykonania Budżetu Administrator 2023-05-09 08:49:08
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2023-05-09 08:48:29
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2023-05-09 08:47:59
Rok 2021 Administrator 2023-05-09 08:45:09
Konsultacje społeczne Administrator 2023-05-08 12:53:16
Konsultacje społeczne Administrator 2023-05-08 12:53:12
Maja Elżbieta Rytelewska Administrator 2023-05-05 08:49:16
Maja Elżbieta Rytelewska Administrator 2023-05-05 08:47:56
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2023-05-05 08:31:36
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2023-05-05 08:29:47
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2023-05-05 08:29:41
Rok 2022 Administrator 2023-05-05 08:28:47
Konrad Żechałko Administrator 2023-05-05 08:27:05
Rok 2022. Administrator 2023-05-05 08:25:28
Kwiecień 2023 Administrator 2023-04-28 10:32:49
Kwiecień 2023 Administrator 2023-04-28 10:31:22
Rok 2023 Administrator 2023-04-28 10:29:07
Rok 2023 Administrator 2023-04-28 10:29:00
Oferta - "Organizacja integracyjnego festynu dla mieszkańców Kobierzyc i Gminy Kobierzyce w kobierzyckim parku oraz zawodów wędkarskich" Administrator 2023-04-27 07:25:27
Agnieszka Joanna Miza Administrator 2023-04-27 07:22:57
Agnieszka Joanna Miza Administrator 2023-04-27 07:22:47
Agnieszka Joanna Miza Administrator 2023-04-27 07:22:41
Maja Elżbieta Rytelewska Administrator 2023-04-27 07:21:30
Rok 2022 Administrator 2023-04-27 07:21:15
Beata Ćwiek Administrator 2023-04-27 07:17:39
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2023-04-26 07:59:51
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2023-04-26 07:59:28
Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym Administrator 2023-04-26 07:56:37
Halina Frodyma Administrator 2023-04-26 07:53:13
Beata Ćwiek Administrator 2023-04-26 07:52:50
Grażyna Ciężka Administrator 2023-04-26 07:52:28
Beata Kuźmicz Administrator 2023-04-26 07:52:01
Beata Kuźmicz Administrator 2023-04-26 07:51:50
Iwona Antman Administrator 2023-04-26 07:51:24
Zuzanna Moskal Administrator 2023-04-26 07:51:04
Zuzanna Moskal Administrator 2023-04-26 07:50:59
Zuzanna Moskal Administrator 2023-04-26 07:50:49
Rok 2022 Administrator 2023-04-26 07:49:50
Oświadczenia majątkowe pracowników Administrator 2023-04-26 07:36:03
Rok 2022 Administrator 2023-04-26 07:31:32
Rok 2022 Administrator 2023-04-26 07:31:24
Rok 2022 Administrator 2023-04-26 07:31:11
Magdalena Dominika Łabęcka Administrator 2023-04-26 07:25:53
Magdalena Dominika Łabęcka Administrator 2023-04-26 07:25:15
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-21 13:06:01
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-21 13:05:53
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-04-20 15:08:26
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-04-20 15:08:22
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-04-20 15:08:15
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-04-20 15:04:00
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2023-04-20 08:54:17
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2023-04-20 08:54:11
Ludwika Oszczyk Administrator 2023-04-20 08:52:08
Ludwika Oszczyk Administrator 2023-04-20 08:52:03
Ludwika Oszczyk Administrator 2023-04-20 08:51:59
Maria Wilk Administrator 2023-04-20 08:51:18
Rok 2023 Administrator 2023-04-19 07:55:35
Rok 2023 Administrator 2023-04-19 07:55:01
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-04-18 08:14:41
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-04-17 09:44:45
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2023-04-17 09:44:16
Marek Kucharczyk Administrator 2023-04-17 07:40:59
Jacek Skrzyniarz Administrator 2023-04-17 07:39:18
Konkurs na Stanowisko Dyrektora ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2023-04-14 14:11:41
Konkurs na Stanowisko Dyrektora ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2023-04-14 14:10:06
20.04.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-04-13 11:20:02
20.04.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-04-13 11:10:23
20.04.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-04-13 11:10:18
20.04.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-04-13 11:10:14
20.04.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-04-13 11:08:44
20.04.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-04-13 11:06:32
Kwestionariusz osobowy Administrator 2023-04-13 08:36:53
Kwestionariusz osobowy Administrator 2023-04-13 08:36:47
Kwestionariusz osobowy Administrator 2023-04-13 08:36:38
Pracownik ds. obsługi sołectw Administrator 2023-04-12 07:07:17
Rok 2023 Administrator 2023-04-06 11:21:46
Rok 2023 Administrator 2023-04-06 11:21:26
Rok 2022 Administrator 2023-04-06 11:20:27
Halina Waligórska Administrator 2023-04-06 11:20:01
Anna Kaszczuk Administrator 2023-04-06 11:19:17
Rok 2022. Administrator 2023-04-06 11:17:28
Ludwika Oszczyk Administrator 2023-04-06 11:17:13
Marta Krzyśko Administrator 2023-04-06 11:16:30
Karolina Kafka Administrator 2023-04-06 11:16:12
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2023-04-06 11:15:48
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2023-04-06 11:15:25
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-06 10:52:08
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-06 10:52:00
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-06 10:51:53
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-06 10:51:45
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-06 10:50:28
Rok 2023 Administrator 2023-04-06 10:47:34
Rok 2023 Administrator 2023-04-06 10:47:30
Wyniki konsultacji społecznych Administrator 2023-04-05 07:38:49
Rok 2023 Administrator 2023-04-05 07:19:51
Rok 2023 Administrator 2023-04-05 07:19:41
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-04 07:23:49
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-04-04 07:23:46
20.04.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2023-04-03 07:29:25
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2023-03-31 08:23:22
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2023-03-31 08:23:08
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2023-03-31 08:23:01
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2023-03-28 17:39:36
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce Administrator 2023-03-23 09:28:57
Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce Administrator 2023-03-23 09:27:15
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce Administrator 2023-03-23 09:26:09
Pisemne podsumowanie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce Administrator 2023-03-23 09:24:39
Masterplan dla obszarów pilotażowych Administrator 2023-03-23 09:23:42
Adaptacja do zmian klimatu Administrator 2023-03-23 09:16:09
Instytucje kultury Administrator 2023-03-23 08:00:03
Instytucje kultury Administrator 2023-03-23 07:59:58
Instytucje kultury Administrator 2023-03-23 07:59:50
Stanowiska Samodzielne Administrator 2023-03-23 07:39:35
Stanowiska Samodzielne Administrator 2023-03-23 07:39:31
Stanowiska Samodzielne Administrator 2023-03-23 07:37:55
Stanowiska Samodzielne Administrator 2023-03-23 07:37:49
Koordynator Ds. Dostępności Administrator 2023-03-23 07:32:17
Koordynator Ds. Dostępności Administrator 2023-03-23 07:32:13
Stanowiska Samodzielne Administrator 2023-03-23 07:32:00
Stanowiska Samodzielne Administrator 2023-03-23 07:31:46
Deklaracja Dostępności Administrator 2023-03-22 15:20:33
Deklaracja Dostępności Administrator 2023-03-22 15:20:28
Konkurs na Stanowisko Dyrektora ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2023-03-21 13:49:14
DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚLĘZIE Administrator 2023-03-21 13:46:45
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUSTKOWIE WILCZKOWSKIM Administrator 2023-03-21 13:46:36
DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOBIERZYCACH Administrator 2023-03-21 13:46:28
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2023-03-21 13:44:26
Pracownik ds. obsługi sołectw Administrator 2023-03-21 13:43:21
Konsultacje społeczne Administrator 2023-03-17 09:30:27
Konsultacje społeczne Administrator 2023-03-17 09:28:31
Konsultacje społeczne Administrator 2023-03-17 09:24:40
Konsultacje społeczne Administrator 2023-03-17 09:24:09
Konsultacje społeczne Administrator 2023-03-17 09:15:29
Materiały informacyjne Administrator 2023-03-16 15:02:01
Materiały informacyjne Administrator 2023-03-16 15:01:06
Materiały informacyjne Administrator 2023-03-16 13:57:31
Materiały informacyjne Administrator 2023-03-16 13:57:27
LPR Administrator 2023-03-16 13:54:25
LPR Administrator 2023-03-16 13:54:21
Materiały informacyjne Administrator 2023-03-16 13:51:22
Rok 2023 Administrator 2023-03-16 10:31:03
Rok 2023 Administrator 2023-03-16 10:30:55
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.62.2023 Administrator 2023-03-14 11:16:04
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.62.2023 Administrator 2023-03-14 11:15:32
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2023-03-07 12:20:43
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2023-03-07 12:19:58
Sołectwo Domasław Administrator 2023-03-03 13:50:46
Sołectwo Domasław Administrator 2023-03-03 13:50:42
Sołectwo Domasław Administrator 2023-03-03 13:50:38
Sołectwo Domasław Administrator 2023-03-03 13:50:26
Rok 2023 Administrator 2023-03-02 09:34:03
Rok 2023 Administrator 2023-03-02 09:33:58
Styczeń 2023 Administrator 2023-02-28 07:43:05
Styczeń 2023 Administrator 2023-02-28 07:39:31
Styczeń 2023 Administrator 2023-02-28 07:39:25
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-02-24 14:07:15
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-02-24 14:06:56
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-02-24 14:06:48
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-02-24 14:06:44
Asystent osobisty osoby pełnosprawnej - edycja 2023 Administrator 2023-02-23 08:18:31
Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Administrator 2023-02-23 08:16:11
Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Administrator 2023-02-23 08:15:37
Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Administrator 2023-02-23 08:15:06
Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Administrator 2023-02-23 08:13:30
Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Administrator 2023-02-23 08:13:26
Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Administrator 2023-02-23 08:13:23
Rok 2023 Administrator 2023-02-23 08:03:02
Rok 2023 Administrator 2023-02-23 08:02:52
Rok 2023 Administrator 2023-02-23 08:02:47
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-02-23 07:59:48
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-02-23 07:59:44
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-02-23 07:59:40
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-02-23 07:59:36
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-02-23 07:59:31
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-02-23 07:59:23
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2023-02-23 07:59:19
Uchwała nr V/31/2023 Administrator 2023-02-21 18:14:45
Uchwała nr V/31/2023 Administrator 2023-02-21 18:13:55
Uchwała nr V/32/2023 Administrator 2023-02-21 18:12:04
Uchwała nr V/32/2023 Administrator 2023-02-21 18:11:57
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2023-02-17 11:17:56
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2023-02-17 11:17:42
24.02.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-02-17 10:44:25
24.02.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-02-17 10:44:18
24.02.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-02-16 10:59:09
24.02.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-02-16 10:59:00
24.02.2023 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2023-02-16 10:58:50
Konkurs - rozstrzygnięcie do 15 marca 2023 r. Administrator 2023-02-16 08:35:19
Konkurs - rozstrzygnięcie do 15 marca 2023 r. Administrator 2023-02-16 08:34:59
Konkurs - rozstrzygnięcie do 15 marca 2023 r. Administrator 2023-02-16 08:34:54
Konkurs - rozstrzygnięcie do 15 marca 2023 r. Administrator 2023-02-16 08:34:51
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-02-14 08:36:47
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-02-14 08:36:12
Zawiadomienie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-02-14 08:35:53
Zawiadomienie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-02-14 08:15:09
Zawiadomienie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2023-02-14 08:15:04
Rok 2022 Administrator 2023-02-13 08:07:55
Rok 2023 Administrator 2023-02-10 13:26:03
Styczeń 2023 Administrator 2023-02-01 07:11:43
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2023-02-01 07:07:39
Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji Administrator 2023-02-01 07:07:34
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 09:05:56
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 09:04:37
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 09:04:32
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 09:04:26
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 09:04:20
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2023-01-27 09:03:19
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2023-01-27 09:03:09
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2023-01-27 09:02:20
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2023-01-27 09:02:08
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2023-01-27 09:01:21
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 09:00:55
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 09:00:31
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2023-01-27 09:00:08
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2023-01-27 09:00:02
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2023-01-27 08:59:48
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 08:58:56
Komisja Rewizyjna Administrator 2023-01-27 08:58:25
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2023-01-27 08:57:16
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2023-01-27 08:57:02
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2023-01-27 08:56:58
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2023-01-27 08:56:53
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2023-01-27 08:56:34
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2023-01-27 08:55:37
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2023-01-27 08:52:54
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2023-01-27 08:52:49
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2023-01-27 08:52:44
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2023-01-27 08:48:59
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2023-01-27 08:48:45
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2023-01-27 08:46:22
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2023-01-27 08:46:15
11.01.2022 r. /środa/ godz. 9:00 Administrator 2023-01-25 12:40:30
Schemat organizacyjny Administrator 2023-01-20 08:26:15
Schemat organizacyjny Administrator 2023-01-20 08:26:07
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-01-11 15:43:04
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-01-11 15:42:11
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-01-11 15:42:05
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-01-11 15:41:54
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-01-11 15:41:15
Protokół NR XLV/2023 z dnia 11 stycznia 2023 Administrator 2023-01-11 15:40:49
Rok 2022 Administrator 2023-01-10 13:41:44
Rok 2022 Administrator 2023-01-10 13:40:51
Budżet 2022 Administrator 2023-01-10 13:38:10
Budżet 2022 Administrator 2023-01-10 13:38:05
Budżet 2021 Administrator 2023-01-10 13:35:38
Uchwała nr V/137/2022 Administrator 2023-01-10 13:34:06
Uchwała nr V/137/2022 Administrator 2023-01-10 13:34:01
Uchwała nr V/137/2022 Administrator 2023-01-10 13:33:57
Uchwała nr V/136/2022 Administrator 2023-01-10 13:32:04
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2023-01-05 07:02:09
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.1.2023 Administrator 2023-01-04 08:39:24
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.1.2023 Administrator 2023-01-04 08:38:51
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-01-03 09:14:27
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2023-01-03 09:13:24
Rok 2022 Administrator 2023-01-03 09:10:48
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2023-01-03 08:59:35
Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2023 r. Administrator 2022-12-28 08:54:41
Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2023 r. Administrator 2022-12-28 08:54:16
Dystrybucja Węgla Administrator 2022-12-23 12:42:45
Dystrybucja Węgla Administrator 2022-12-23 12:42:40
Dystrybucja Węgla Administrator 2022-12-23 12:42:35
Dystrybucja Węgla Administrator 2022-12-23 12:03:36
Dystrybucja Węgla Administrator 2022-12-23 12:03:33
Dystrybucja Węgla Administrator 2022-12-23 12:03:29
Dystrybucja Węgla Administrator 2022-12-23 12:03:00
29.12.2022 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2022-12-22 07:33:13
29.12.2022 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2022-12-22 07:33:09
29.12.2022 r. /czwartek/ godz. 9:00 Administrator 2022-12-22 07:33:05
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2022-12-21 07:39:06
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2022-12-21 07:39:03
Interpretacje indywidualne Administrator 2022-12-21 07:37:53
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 Administrator 2022-12-21 07:37:42
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2022-12-21 07:37:31
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach Administrator 2022-12-21 07:37:18
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa Administrator 2022-12-21 07:37:08
ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2022-12-21 07:36:43
INFORMACJA O GRUNTACH Administrator 2022-12-21 07:36:19
INFORMACJA O LASACH Administrator 2022-12-21 07:36:07
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Administrator 2022-12-21 07:35:56
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2022-12-21 07:35:40
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2022-12-21 07:35:20
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2022-12-21 07:34:56
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2022-12-21 07:34:31
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2022-12-21 07:34:15
KOMUNIKAT Administrator 2022-12-21 07:33:34
KOMUNIKAT Administrator 2022-12-21 07:33:28
KOMUNIKAT Administrator 2022-12-21 07:32:57
Podatki i opłaty na rok 2023 Administrator 2022-12-21 07:28:31
Podatki i opłaty na rok 2022 Administrator 2022-12-21 07:28:22
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2022-12-15 07:06:09
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2022-12-15 07:02:43
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-12-13 12:40:28
Wystąpienie pokontrolne - Archiwum UGK. Administrator 2022-12-09 10:31:21
Wystąpienie pokontrolne - Archiwum UGK. Administrator 2022-12-09 10:31:17
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2022-12-05 07:34:04
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2022-12-05 07:34:00
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2022-12-05 07:33:56
Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2023 r. Administrator 2022-12-05 07:11:27
Rok 2017. Administrator 2022-11-29 07:28:40
Rok 2017. Administrator 2022-11-29 07:26:49
Rok 2017. Administrator 2022-11-29 07:26:36
Rok 2017. Administrator 2022-11-29 07:26:27
Rok 2017. Administrator 2022-11-29 07:26:17
Rok 2017. Administrator 2022-11-29 07:26:06
Anna Kaszczuk Administrator 2022-11-29 07:24:41
Anna Kaszczuk Administrator 2022-11-29 07:24:34
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-11-25 14:29:11
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-11-25 14:28:35
Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce Administrator 2022-11-25 08:38:59
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-11-23 15:19:48
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-11-23 15:19:43
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-11-23 15:19:34
25.11.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-11-17 13:30:46
25.11.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-11-17 13:30:31
25.11.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-11-17 13:30:27
25.11.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-11-17 13:30:22
Iwona Antman Administrator 2022-11-17 07:27:43
Iwona Antman Administrator 2022-11-17 07:27:39
Iwona Antman Administrator 2022-11-17 07:26:03
Zdzisław Skrzyniarz Administrator 2022-11-17 07:24:45
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-11-17 07:12:58
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2022-11-14 10:35:59
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2022-11-14 10:35:49
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2022-11-14 10:35:37
25.11.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-11-14 10:31:45
25.11.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-11-14 10:16:54
Dystrybucja Węgla Administrator 2022-11-10 10:59:35
Karolina Kafka Administrator 2022-11-07 08:05:21
Karolina Kafka Administrator 2022-11-07 08:05:14
Karolina Kafka Administrator 2022-11-07 08:05:06
Halina Frodyma Administrator 2022-11-07 08:04:14
Halina Frodyma Administrator 2022-11-07 08:04:06
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-11-07 08:03:09
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-11-07 08:03:05
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-11-07 08:03:00
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Administrator 2022-11-03 14:50:23
„Opieka Wytchnieniowa” Administrator 2022-11-03 14:48:57
Rok 2022 Administrator 2022-11-02 12:58:11
Rok 2022 Administrator 2022-11-02 12:58:01
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2022-11-02 07:36:53
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2022-11-02 07:36:43
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2022-11-02 07:35:45
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2022-11-02 07:33:05
Wystąpienie pokontrolne Administrator 2022-11-02 07:32:51
Protokół NR XLI/2022 z dnia 28 października 2022 Administrator 2022-10-28 14:11:03
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-28 13:31:11
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-28 13:30:51
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-28 13:30:45
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-28 13:30:34
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-10-28 07:40:50
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-10-28 07:40:47
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-27 13:29:08
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-27 13:29:03
Obwieszczenie o terminie polowań Administrator 2022-10-26 07:35:26
Obwieszczenie Administrator 2022-10-26 07:35:15
28.10.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-10-20 07:55:10
28.10.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-10-20 07:35:55
28.10.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-10-20 07:35:38
28.10.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-10-20 07:35:33
28.10.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-10-20 07:34:59
28.10.2022 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2022-10-20 07:31:15
Aktualności Administrator 2022-10-19 14:26:42
Aktualności Administrator 2022-10-19 14:26:36
Aktualności Administrator 2022-10-19 14:25:13
Sołectwo Pełczyce Administrator 2022-10-18 07:40:33
Sołectwo Pełczyce Administrator 2022-10-18 07:40:30
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-18 07:30:19
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-18 07:30:15
Sołectwo Pełczyce Administrator 2022-10-18 07:25:24
Sołectwo Pełczyce Administrator 2022-10-18 07:25:16
Sołectwo Pełczyce Administrator 2022-10-18 07:25:01
Sołectwo Owsianka Administrator 2022-10-18 07:23:39
Sołectwo Owsianka Administrator 2022-10-18 07:23:33
Sołectwo Biskupice Podgórne Administrator 2022-10-18 07:22:39
Sołectwo Biskupice Podgórne Administrator 2022-10-18 07:22:32
Anna Kaszczuk Administrator 2022-10-13 10:03:43
Anna Kaszczuk Administrator 2022-10-13 10:03:38
Halina Waligórska Administrator 2022-10-13 10:03:03
Halina Waligórska Administrator 2022-10-13 10:02:59
Beata Kuźmicz Administrator 2022-10-13 10:02:29
Beata Kuźmicz Administrator 2022-10-13 10:02:24
Rok 2022 Administrator 2022-10-13 07:24:10
Rok 2022 Administrator 2022-10-13 07:23:45
Rok 2022 Administrator 2022-10-13 07:23:29
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-10-13 07:19:05
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-10-13 07:19:02
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-13 07:15:13
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-13 07:14:20
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-13 07:14:15
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-13 07:14:10
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-06 10:16:48
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-06 10:16:42
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-05 08:24:03
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-05 08:23:54
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-05 08:23:42
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-03 08:25:48
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-10-03 08:24:50
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-09-29 07:47:16
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-09-29 07:46:32
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-09-29 07:46:08
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-09-29 07:45:50
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-09-29 07:45:31
Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 Administrator 2022-09-29 07:45:06
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-09-28 16:20:01
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-09-28 16:19:49
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-09-28 16:19:39
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-09-28 16:19:22
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-09-27 11:22:31
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-09-27 11:22:24
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-09-27 11:21:41
Protokół z kontroli archiwum USC Administrator 2022-09-27 07:40:29
28.09.2022 r. /środa/ godz.15:00 Administrator 2022-09-23 12:14:53
Beata Kuźmicz Administrator 2022-09-22 07:44:35
Beata Kuźmicz Administrator 2022-09-22 07:44:11
Beata Kuźmicz Administrator 2022-09-22 07:44:04
Beata Kuźmicz Administrator 2022-09-22 07:43:56
Anna Kaszczuk Administrator 2022-09-22 07:42:54
Anna Kaszczuk Administrator 2022-09-22 07:42:48
Anna Kaszczuk Administrator 2022-09-22 07:42:45
Halina Waligórska Administrator 2022-09-22 07:42:16
Halina Waligórska Administrator 2022-09-22 07:42:06
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-09-19 09:21:03
Polska-Kobierzyce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 179-505402 Administrator 2022-09-16 11:52:42
Polska-Kobierzyce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 179-505399 Administrator 2022-09-16 11:52:34
Polska-Kobierzyce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 179-505399 Administrator 2022-09-16 11:52:19
Polska-Kobierzyce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 179-505402 Administrator 2022-09-16 11:51:53
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie Administrator 2022-09-12 10:32:08
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie Administrator 2022-09-12 09:55:12
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie Administrator 2022-09-12 09:55:01
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-09-12 09:49:52
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-09-12 09:49:40
Protokół NR XL/2022 z dnia 09 września 2022 Administrator 2022-09-12 09:48:47
09.09.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-09-01 11:13:36
09.09.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-09-01 11:13:32
09.09.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-09-01 07:54:38
09.09.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-09-01 07:54:15
Informacja pokontrolna Administrator 2022-08-24 07:43:35
Informacja pokontrolna Administrator 2022-08-24 07:43:23
Ogłoszenie o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania Administrator 2022-08-23 10:53:53
Udzielenie Zamówienia w Trybie Przetargu Nieograniczonego o Świadczenie Usług w Zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego Administrator 2022-08-23 10:53:21
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-08-18 07:33:00
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-08-17 07:35:58
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2022-08-17 07:31:42
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2022-08-17 07:31:33
Rok 2022 Administrator 2022-08-17 07:29:02
Rok 2022 Administrator 2022-08-17 07:28:53
Rok 2022 Administrator 2022-08-17 07:28:48
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2022-08-08 10:52:56
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2022-08-08 10:51:59
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2022-08-04 17:09:51
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Kobierzyce Administrator 2022-08-04 15:00:41
Informacja pokontrolna Administrator 2022-08-04 10:55:21
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-08-02 18:07:42
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-08-02 17:47:57
Zmiany do Regulaminu wynagradzania - 31.01.2022 Administrator 2022-08-02 11:19:20
Zmiany do Regulaminu wynagradzania - 16.09.2021 Administrator 2022-08-02 11:15:47
Protokół z Kontroli Archiwum Administrator 2022-07-27 11:32:42
Protokół z Kontroli Archiwum Administrator 2022-07-27 11:32:24
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-07-27 11:29:30
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-07-27 07:43:23
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-07-27 07:40:55
Oferta - "Organizacja integracyjnego festynu dla mieszkańców Kobierzyc i Gminy Kobierzyce w kobierzyckim parku oraz zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce" Administrator 2022-07-20 07:56:45
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-07-13 08:08:23
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.208.2022 Administrator 2022-07-13 08:04:36
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-07-06 07:29:27
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-07-06 07:27:12
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2022-06-30 11:13:39
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2022-06-30 11:13:35
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie Administrator 2022-06-30 11:07:47
Raport o Stanie Gminy Administrator 2022-06-30 11:04:08
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-06-29 16:13:56
29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-29 07:45:31
29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-29 07:45:26
29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-29 07:45:17
29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-29 07:45:02
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2022-06-28 12:34:53
Ogłoszenie Administrator 2022-06-27 09:17:48
Ogłoszenie Administrator 2022-06-27 09:12:13
29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-22 09:00:28
29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-22 09:00:21
29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-22 09:00:07
Informacja o Wczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-06-22 08:40:33
Informacja o Wczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-06-22 08:40:28
Informacja o Wczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-06-22 08:40:23
Rok 2022 Administrator 2022-06-22 08:36:03
Rok 2022 Administrator 2022-06-22 08:35:57
29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-22 07:44:36
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2022-06-20 09:48:51
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2022-06-07 08:26:32
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2022-06-07 08:26:11
30.06.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-07 08:23:44
30.06.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-06 08:04:25
30.06.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00 Administrator 2022-06-06 08:03:29
ZSP w Wysokiej Administrator 2022-06-03 09:00:43
ZSP w Wysokiej Administrator 2022-06-03 09:00:29
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2022-06-03 08:58:44
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2022-06-03 08:58:34
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2022-06-03 08:57:31
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2022-06-03 08:57:24
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Administrator 2022-06-03 08:56:31
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2022-06-03 08:55:43
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2022-06-03 08:55:38
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2022-06-03 08:54:43
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2022-06-03 08:54:38
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2022-06-03 08:54:33
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2022-06-03 08:53:36
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2022-06-03 08:53:30
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach Administrator 2022-06-03 08:52:29
KOSiR Administrator 2022-06-03 08:51:31
GOPS Administrator 2022-06-03 08:50:36
GOPS Administrator 2022-06-03 08:50:30
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2022-06-03 08:49:36
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2022-06-03 08:49:30
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2022-06-03 08:48:33
Rok 2020 Administrator 2022-06-03 08:44:30
Rok 2021 Administrator 2022-06-02 08:13:33
Rok 2021 Administrator 2022-06-02 08:13:23
Rok 2018 - kadencja 2014-2018 Administrator 2022-06-01 12:58:15
Damian Wrona Administrator 2022-05-31 10:33:11
Damian Wrona Administrator 2022-05-31 10:32:31
Damian Wrona Administrator 2022-05-31 10:32:27
Damian Wrona Administrator 2022-05-31 10:32:23
Wiesław Szwed Administrator 2022-05-31 10:31:41
Wiesław Szwed Administrator 2022-05-31 10:31:06
Adrian Łukowicz Administrator 2022-05-31 10:30:39
Adrian Łukowicz Administrator 2022-05-31 10:30:33
Robert Sala Administrator 2022-05-31 10:29:57
Robert Sala Administrator 2022-05-31 10:29:51
Robert Sala Administrator 2022-05-31 10:29:40
Adam Raś Administrator 2022-05-31 10:29:08
Adam Raś Administrator 2022-05-31 10:29:00
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2022-05-31 10:28:23
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2022-05-31 10:28:20
Andrzej Krzesłowski Administrator 2022-05-31 10:27:42
Andrzej Krzesłowski Administrator 2022-05-31 10:27:38
Krzysztof Kmiecik Administrator 2022-05-31 10:27:09
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2022-05-31 10:26:24
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2022-05-31 10:26:19
Jarosław Zawisza Administrator 2022-05-31 10:25:51
Jarosław Zawisza Administrator 2022-05-31 10:25:48
Czesław Stadnik Administrator 2022-05-31 10:25:18
Czesław Stadnik Administrator 2022-05-31 10:25:15
Wiesław Muraczewski Administrator 2022-05-31 10:24:45
Wiesław Muraczewski Administrator 2022-05-31 10:24:40
Radosław Jankiewicz Administrator 2022-05-31 10:24:08
Henryk Łoposzko Administrator 2022-05-31 10:23:44
Henryk Łoposzko Administrator 2022-05-31 10:23:41
Henryk Łoposzko Administrator 2022-05-31 10:23:37
Elżbieta Regulska Administrator 2022-05-31 10:23:18
Elżbieta Regulska Administrator 2022-05-31 10:23:14
Damian Wrona Administrator 2022-05-31 10:20:09
Damian Wrona Administrator 2022-05-31 10:20:04
Wiesław Szwed Administrator 2022-05-31 10:19:45
Adrian Łukowicz Administrator 2022-05-31 10:19:28
Robert Sala Administrator 2022-05-31 10:19:14
Adam Raś Administrator 2022-05-31 10:18:56
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2022-05-31 10:18:41
Andrzej Krzesłowski Administrator 2022-05-31 10:18:21
Krzysztof Kmiecik Administrator 2022-05-31 10:18:05
Krzysztof Kmiecik Administrator 2022-05-31 10:18:01
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2022-05-31 10:17:40
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2022-05-31 10:17:36
Jarosław Zawisza Administrator 2022-05-31 10:17:22
Czesław Stadnik Administrator 2022-05-31 10:17:05
Wiesław Muraczewski Administrator 2022-05-31 10:16:50
Wiesław Muraczewski Administrator 2022-05-31 10:16:46
Radosław Jankiewicz Administrator 2022-05-31 10:16:29
Henryk Łoposzko Administrator 2022-05-31 10:16:03
Elżbieta Regulska Administrator 2022-05-31 10:15:43
Rok 2021 - kadencja 2018-2023 Administrator 2022-05-31 10:14:57
Rok 2021 - kadencja 2018-2023 Administrator 2022-05-31 10:10:04
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-05-30 14:33:07
Rok 2022 Administrator 2022-05-27 14:08:07
Rok 2022 Administrator 2022-05-27 14:07:56
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2022-05-27 14:05:25
Pracownik ds. księgowości budżetowej, Referat Finansowy Administrator 2022-05-27 08:50:02
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2022-05-24 09:11:20
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2022-05-24 09:10:19
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2022-05-24 09:10:11
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-05-23 15:02:56
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-05-23 15:02:49
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2022-05-23 07:31:52
Informacja o naborze wniosków na 2022 roku - II półrocze Administrator 2022-05-19 08:18:26
Ryszard Pacholik Administrator 2022-05-12 08:44:00
Ryszard Pacholik Administrator 2022-05-12 08:43:56
Ryszard Pacholik Administrator 2022-05-12 08:43:50
Ryszard Pacholik Administrator 2022-05-12 08:42:04
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie Administrator 2022-05-10 09:00:36
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie Administrator 2022-05-10 08:52:04
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2022-05-10 08:42:55
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2022-05-10 08:42:01
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2022-05-10 08:41:53
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2022-05-10 08:41:23
Schemat organizacyjny Administrator 2022-05-05 09:07:44
RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2022-05-05 08:53:49
RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2022-05-05 08:53:44
AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2022 - 2025 Administrator 2022-05-05 08:52:23
AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2022 - 2055 Administrator 2022-05-05 08:51:37
Beata Kuźmicz Administrator 2022-05-05 08:47:22
Agnieszka Joanna Miza Administrator 2022-05-05 08:46:02
Agnieszka Joanna Miza Administrator 2022-05-05 08:45:51
Maja Elżbieta Rytelewska Administrator 2022-05-05 08:44:55
Maja Elżbieta Rytelewska Administrator 2022-05-05 08:44:35
Maria Irena Bokun Administrator 2022-05-05 08:44:10
Rok 2022 Administrator 2022-05-05 08:43:48
Rok 2021. Administrator 2022-05-05 08:43:17
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2022-05-05 08:41:33
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2022-05-05 08:41:29
Rok 2021 Administrator 2022-05-05 08:40:49
Halina Frodyma Administrator 2022-05-05 08:39:08
Konrad Żechałko Administrator 2022-04-28 11:12:25
Konrad Żechałko Administrator 2022-04-28 11:12:11
Konrad Żechałko Administrator 2022-04-28 11:11:37
Rok 2022. Administrator 2022-04-28 11:11:00
Rok 2021. Administrator 2022-04-28 11:10:28
Grażyna Ciężka Administrator 2022-04-28 11:09:06
Halina Waligórska Administrator 2022-04-28 11:07:07
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2022-04-28 11:05:34
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2022-04-28 11:05:22
Rafał Krasicki Administrator 2022-04-28 11:03:44
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-04-27 15:37:26
Pracownik ds. księgowości (Referat Wspólnej Obsługi Jednostek) Administrator 2022-04-27 15:37:17
Pracownik ds. komunikacji społecznej Administrator 2022-04-27 15:37:07
Pracownik ds. księgowości budżetowej, Referat Finansowy Administrator 2022-04-27 15:36:30
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie Administrator 2022-04-27 15:14:13
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie Administrator 2022-04-27 15:12:02
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie Administrator 2022-04-27 15:11:58
Sołectwo Pustków Żurawski Administrator 2022-04-27 14:39:46
Sołectwo Pustków Żurawski Administrator 2022-04-27 14:39:40
Sołectwo Pustków Żurawski Administrator 2022-04-27 14:39:32
28.04.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00 Administrator 2022-04-27 14:36:10
28.04.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00 Administrator 2022-04-27 14:35:45
Anna Kaszczuk Administrator 2022-04-26 14:18:48
Anna Kaszczuk Administrator 2022-04-26 14:18:41
Halina Waligórska Administrator 2022-04-26 14:17:12
Rok 2022 Administrator 2022-04-26 14:16:53
Rok 2021 Administrator 2022-04-26 14:16:42
Iwona Antman Administrator 2022-04-26 14:11:56
Jacek Skrzyniarz Administrator 2022-04-26 14:10:03
Magdalena Łabęcka Administrator 2022-04-25 12:33:50
Magdalena Łabęcka Administrator 2022-04-25 12:26:13
Magdalena Łabęcka Administrator 2022-04-25 12:26:07
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2022-04-25 11:15:41
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2022-04-25 11:15:37
28.04.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00 Administrator 2022-04-25 10:01:21
28.04.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00 Administrator 2022-04-25 10:01:16
28.04.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00 Administrator 2022-04-25 09:51:18
Zawiadomienie Administrator 2022-04-19 13:13:15
Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022 Administrator 2022-04-19 12:10:54
DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚLĘZI Administrator 2022-04-15 08:42:23
DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚLĘZI Administrator 2022-04-15 08:42:07
DYREKTORO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚLĘZIE Administrator 2022-04-15 08:41:52
DYREKTORO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚLĘZIE. Administrator 2022-04-15 08:38:56
DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOBIERZYCACH Administrator 2022-04-15 08:36:13
Pracownik Socjalny Administrator 2022-04-15 08:34:47
Zastępca Dyrektora Administrator 2022-04-15 08:34:38
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-04-14 08:46:09
Karolina Kafka Administrator 2022-04-14 08:43:58
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2022-04-14 08:40:12
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2022-04-14 08:40:08
Informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Kobierzyce, które odbyły się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gmi Administrator 2022-04-13 10:40:15
Informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Kobierzyce, które odbyły się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gmin Administrator 2022-04-13 10:40:11
Zuzanna Moskal Administrator 2022-04-12 09:30:38
Iwona Antman Administrator 2022-04-12 09:29:50
Beata Kuźmicz Administrator 2022-04-12 09:29:29
Grażyna Ciężka Administrator 2022-04-12 09:29:13
Beata Ćwiek Administrator 2022-04-12 09:28:47
Halina Frodyma Administrator 2022-04-12 09:28:30
Rok 2021 Administrator 2022-04-12 09:27:15
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-04-08 09:02:08
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-04-08 08:49:09
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 09:04:45
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 09:04:03
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 09:03:26
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 09:02:51
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie Administrator 2022-04-07 09:01:59
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 09:01:43
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 09:00:56
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 09:00:04
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:59:39
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:59:04
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:58:40
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:58:19
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:57:49
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie Administrator 2022-04-07 08:57:13
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:56:55
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:56:34
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:56:07
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:54:58
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:54:35
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:54:02
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie Administrator 2022-04-07 08:53:42
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:53:37
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:53:11
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:52:41
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2022-04-07 08:52:20
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2022-04-07 08:50:56
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2022-04-07 08:50:37
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2022-04-07 08:50:09
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2022-04-07 08:49:49
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2022-04-07 08:49:00
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2022-04-07 08:48:37
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2022-04-07 08:48:14
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie Administrator 2022-04-07 08:47:38
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:47:32
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-04-07 08:47:08
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-04-07 07:31:34
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-04-07 07:29:53
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022 - 2055 Administrator 2022-04-06 08:14:01
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022 - 2055 Administrator 2022-04-06 08:13:32
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022 - 2055 Administrator 2022-04-06 08:05:29
Zawiadomienie Administrator 2022-04-05 09:59:55
Zawiadomienie Administrator 2022-04-05 09:59:51
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2022-04-05 09:55:09
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2022-04-05 09:55:02
Marta Borkowska Administrator 2022-04-05 09:52:22
Marta Borkowska Administrator 2022-04-05 09:52:17
Informacja o zarządzonych wyborach Administrator 2022-04-01 09:14:12
Ludwika Oszczyk Administrator 2022-03-31 09:53:16
Ludwika Oszczyk Administrator 2022-03-31 09:46:09
Sylwia Bajek Administrator 2022-03-31 09:45:19
Marta Krzyśko Administrator 2022-03-31 09:44:54
Karolina Kafka Administrator 2022-03-31 09:44:32
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2022-03-31 09:44:16
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2022-03-31 09:43:52
Rok 2021. Administrator 2022-03-31 09:43:28
Pracownik ds. komunikacji społecznej Administrator 2022-03-30 07:35:02
Pracownik ds. komunikacji społecznej Administrator 2022-03-30 07:34:58
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-03-25 13:16:30
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-03-25 13:15:49
Pracownik ds. księgowości (Referat Wspólnej Obsługi Jednostek) Administrator 2022-03-25 13:13:36
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-03-24 13:56:57
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-03-24 13:54:28
Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa Administrator 2022-03-24 13:54:13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-03-24 13:31:14
Rok 2022 Administrator 2022-03-24 08:29:57
Rok 2022 Administrator 2022-03-24 08:29:53
Rok 2022 Administrator 2022-03-24 08:29:44
Interpretacje indywidualne Administrator 2022-03-23 08:00:14
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-03-23 07:48:19
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-03-23 07:42:58
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-03-23 07:42:52
Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa Administrator 2022-03-23 07:40:37
Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa Administrator 2022-03-23 07:40:33
25.03.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-03-17 13:47:58
25.03.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-03-17 13:46:48
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-03-15 10:00:28
25.03.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-03-09 07:43:26
25.03.2022 r. /piątek/ godz. 10.00 Administrator 2022-03-09 07:43:21
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.313.2018 Administrator 2022-03-08 10:07:15
Piotr Ligas Administrator 2022-03-08 09:19:25
Piotr Ligas Administrator 2022-03-08 09:19:10
Rafał Krasicki Administrator 2022-03-08 09:18:35
Maria Wilk Administrator 2022-03-08 09:18:19
Piotr Kopeć Administrator 2022-03-08 09:18:03
Marta Borkowska Administrator 2022-03-08 09:17:43
Anna Szymańska Administrator 2022-03-08 09:17:26
Agata Krajewska Administrator 2022-03-08 09:17:06
Joanna Kunert Administrator 2022-03-08 09:16:51
Jacek Skrzyniarz Administrator 2022-03-08 09:16:12
Marek Kucharczyk Administrator 2022-03-08 09:15:56
Piotr Ligas Administrator 2022-03-08 09:15:36
Piotr Ligas Administrator 2022-03-08 09:15:30
Magdalena Łabęcka Administrator 2022-03-08 09:14:52
Maria Prodeus Administrator 2022-03-08 09:14:12
Ryszard Pacholik Administrator 2022-03-08 09:13:59
Rok 2021 Administrator 2022-03-08 09:13:40
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2022-03-08 09:07:00
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2022-03-08 09:06:54
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2022-03-08 09:06:35
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2022-03-08 09:05:09
Informacje ogólne Administrator 2022-03-08 09:01:11
Informacje ogólne Administrator 2022-03-08 09:01:02
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-03-08 08:49:09
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.313.2018 Administrator 2022-03-08 08:17:34
Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce do roku 2030 Administrator 2022-03-03 11:06:36
Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce do roku 2030 Administrator 2022-03-03 11:06:12
Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce do roku 2030 Administrator 2022-03-03 11:06:05
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-03-03 09:08:24
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2022-03-03 09:02:52
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2022-03-03 09:02:46
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-03-02 15:00:49
Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa Administrator 2022-03-02 14:58:00
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2022-03-02 14:54:49
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2022-03-02 14:54:36
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2022-03-02 14:54:25
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2022-03-02 14:54:11
Informacje ogólne Administrator 2022-03-02 14:39:01
Informacje ogólne Administrator 2022-03-02 14:38:54
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-02-25 15:36:32
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-02-23 07:59:10
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-02-23 07:58:58
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-02-23 07:58:46
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-02-23 07:56:03
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-02-23 07:54:10
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2022-02-23 07:52:11
25.02.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-02-22 14:40:28
25.02.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-02-22 14:40:03
25.02.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-02-17 15:29:40
25.02.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-02-17 15:29:34
25.02.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-02-17 15:29:27
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-02-16 11:34:56
Obwieszczenie Administrator 2022-02-11 08:49:00
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2022-02-11 07:38:22
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2022-02-11 07:38:17
Zawiadomienie Administrator 2022-02-10 08:13:52
Zawiadomienie Administrator 2022-02-10 08:13:36
Zawiadomienie Administrator 2022-02-10 08:13:31
Zawiadomienie Administrator 2022-02-10 08:13:26
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-02-08 09:26:53
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-02-08 09:26:47
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-02-08 09:26:39
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-02-08 09:24:09
25.02.2022 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2022-02-08 09:04:04
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2022-02-08 08:56:32
Rok 2021 Administrator 2022-02-08 08:50:49
Rok 2021 Administrator 2022-02-08 08:50:44
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 Administrator 2022-02-03 07:21:59
Plan Zamówień Administrator 2022-02-01 14:08:41
Rok 2020 Administrator 2022-02-01 14:08:09
Rok 2022 Administrator 2022-02-01 14:06:30
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-02-01 09:30:35
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2022-02-01 09:30:20
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2022-02-01 09:27:21
Plan Zamówień Administrator 2022-01-31 12:03:52
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2022-01-20 15:05:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-01-19 08:15:52
Izabela Tylewska-Smuda Administrator 2022-01-18 10:09:42
Sylwia Bajek Administrator 2022-01-18 10:05:19
Sylwia Bajek Administrator 2022-01-18 10:05:10
Anna Kaszczuk Administrator 2022-01-18 10:04:17
Anna Kaszczuk Administrator 2022-01-18 10:03:21
Iwona Antman Administrator 2022-01-18 10:02:46
Iwona Antman Administrator 2022-01-18 10:02:41
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2022-01-18 09:47:22
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2022-01-18 09:47:19
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2022-01-18 09:47:15
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2022-01-18 09:46:02
Styczeń 2022 Administrator 2022-01-14 07:25:38
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2022-01-05 14:24:41
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2022-01-05 14:24:36
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2022-01-05 14:24:29
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2022-01-05 14:24:24
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2022-01-05 14:23:40
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2022-01-05 14:23:33
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-01-05 09:10:26
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-01-05 09:10:20
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2022-01-05 09:10:12
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2022-01-03 07:23:20
Wystąpienie Pokontrolne Administrator 2021-12-31 07:24:31
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-29 10:08:13
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-12-28 07:52:30
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-12-28 07:52:27
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-12-28 07:51:40
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-12-28 07:51:28
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-12-28 07:51:03
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-12-28 07:50:05
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-12-28 07:49:59
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2021-12-23 11:10:24
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2021-12-23 11:10:15
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2021-12-23 11:08:03
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.274.2021 Administrator 2021-12-23 11:05:15
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-22 09:21:19
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-22 09:21:16
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-22 09:21:13
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-22 09:21:09
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-12-22 09:20:02
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-12-22 09:19:49
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-12-22 09:19:38
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-12-22 09:19:27
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-12-22 09:18:43
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-12-22 09:18:31
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-12-22 09:18:28
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-12-22 09:18:04
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-12-22 09:17:39
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-12-22 09:17:16
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-12-22 09:17:10
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-12-22 09:16:32
KOMUNIKAT Administrator 2021-12-22 09:01:16
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-22 08:57:47
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-22 08:57:03
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-22 08:54:10
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-22 08:51:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-12-21 13:59:18
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-12-21 13:58:40
Pracownik ds. inwestycji drogowych Administrator 2021-12-20 14:38:30
KOMUNIKAT Administrator 2021-12-17 11:25:21
KOMUNIKAT Administrator 2021-12-17 11:25:15
Uchwała nr V/137/2021 Administrator 2021-12-17 08:54:41
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.265.2021 Administrator 2021-12-17 07:51:01
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-16 09:17:52
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-16 09:17:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Administrator 2021-12-15 10:07:10
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2021-12-15 09:49:03
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2021-12-15 09:48:31
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2021-12-15 09:48:25
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2021-12-15 09:48:19
KOMUNIKAT Administrator 2021-12-15 09:47:38
KOMUNIKAT Administrator 2021-12-15 09:47:32
KOMUNIKAT Administrator 2021-12-15 09:47:27
Podatki i opłaty na rok 2022 Administrator 2021-12-15 09:27:54
Podatki i opłaty na rok 2021 Administrator 2021-12-15 09:27:45
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-15 09:22:00
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-15 09:21:57
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-15 09:20:43
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-15 09:19:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-12-15 09:00:29
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-12-13 13:08:18
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-12-13 13:06:45
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-13 09:59:13
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-13 09:54:14
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-13 09:54:07
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-13 09:54:02
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-13 09:52:26
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-13 09:52:16
Protokół NR XXXIV/2021 z dnia 26 listopada 2021 Administrator 2021-12-10 14:24:46
Protokół NR XXXIV/2021 z dnia 26 listopada 2021 Administrator 2021-12-10 14:24:42
Protokół NR XXXIV/2021 z dnia 26 listopada 2021 Administrator 2021-12-10 14:24:36
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-12-07 08:47:40
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-12-07 08:47:36
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-12-07 08:47:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-12-07 08:41:56
28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00 Administrator 2021-12-07 08:36:17
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2021-12-06 14:04:59
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2021-12-06 14:04:34
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2021-12-06 14:03:20
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Administrator 2021-12-06 14:01:45
Ruch Miasta w Twoich Rękach - III etap konsultacji społecznych Administrator 2021-12-06 11:27:09
Ruch Miasta w Twoich Rękach - III etap konsultacji społecznych Administrator 2021-12-06 11:24:04
II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - Pustków Żurawski Administrator 2021-12-01 08:46:12
II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - Pustków Żurawski Administrator 2021-12-01 08:46:07
V Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż Administrator 2021-12-01 08:41:48
II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż Administrator 2021-12-01 08:41:39
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2021-12-01 08:41:30
Konkurs - rozstrzygnięcie do 31 grudnia 2021 r. Administrator 2021-12-01 08:35:42
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-01 08:06:26
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-01 08:02:37
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-01 07:58:14
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-12-01 07:56:44
Konsultacje Społeczne Dotyczące Opracowania Administrator 2021-11-29 15:27:12
Konsultacje Społeczne Dotyczące Opracowania Administrator 2021-11-29 15:27:04
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2021-11-29 09:14:27
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2021-11-29 09:14:20
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2021-11-29 09:07:52
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2021-11-29 09:05:26
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2021-11-29 09:04:59
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2021-11-29 09:03:54
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Administrator 2021-11-29 09:01:25
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-11-26 15:17:45
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-11-26 15:17:07
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-11-26 15:17:03
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-11-26 15:16:33
Budżet 2021 Administrator 2021-11-26 13:56:10
Budżet 2020 Administrator 2021-11-26 13:55:58
Budżet 2019 Administrator 2021-11-26 13:55:45
Budżet 2018 Administrator 2021-11-26 13:55:35
Budżet 2017 Administrator 2021-11-26 13:55:25
Budżet 2019 Administrator 2021-11-26 13:53:29
Budżet 2018 Administrator 2021-11-26 13:53:20
Budżet 2017 Administrator 2021-11-26 13:53:10
Budżet 2019 Administrator 2021-11-26 13:51:31
Rok 2019 Administrator 2021-11-26 13:51:25
Rok 2018 Administrator 2021-11-26 13:51:12
Rok 2017 Administrator 2021-11-26 13:50:56
26.11.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-11-26 07:42:22
26.11.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-11-26 07:42:17
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-11-19 09:35:10
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-11-19 08:54:51
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-11-19 08:54:34
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-11-19 08:54:27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-11-19 08:54:19
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-11-19 08:54:14
26.11.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-11-18 13:56:35
26.11.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-11-18 13:56:15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2021-11-17 07:54:54
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2021-11-17 07:54:11
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2021-11-17 07:51:28
Protokół NR XXXIII/2021 z dnia 29 października 2021 Administrator 2021-11-10 15:23:23
Protokół NR XXXIII/2021 z dnia 29 października 2021 Administrator 2021-11-10 15:23:16
26.11.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-11-10 11:11:35
Uchwała nr XXXII/595/2021 Administrator 2021-11-10 08:04:40
Uchwała nr XXXII/595/2021 Administrator 2021-11-10 08:04:36
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Administrator 2021-11-10 08:00:27
Anna Kaszczuk Administrator 2021-11-05 12:44:29
Anna Kaszczuk Administrator 2021-11-05 12:44:24
Halina Frodyma Administrator 2021-11-05 12:43:57
Halina Frodyma Administrator 2021-11-05 12:43:52
Iwona Antman Administrator 2021-11-05 12:43:27
Iwona Antman Administrator 2021-11-05 12:43:23
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-11-05 12:42:38
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego Administrator 2021-11-05 07:49:47
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-11-05 07:49:27
Halina Frodyma Administrator 2021-11-04 13:59:32
Halina Frodyma Administrator 2021-11-04 13:59:25
Halina Frodyma Administrator 2021-11-04 13:59:14
Pracownik Socjalny Administrator 2021-11-04 13:48:23
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-11-04 13:46:02
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-11-04 13:45:09
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-11-04 13:44:46
Zastępca Dyrektora Administrator 2021-11-03 08:48:30
Zastępca Dyrektora Administrator 2021-11-03 08:48:22
Zastępca Dyrektora Administrator 2021-11-03 08:48:12
Zastępca Dyrektora Administrator 2021-11-03 08:47:58
Zastępca Dyrektora Administrator 2021-11-03 08:46:33
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego Administrator 2021-10-28 13:19:06
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego Administrator 2021-10-28 13:18:14
Kierownik DDP Senior+ (II nabór) Administrator 2021-10-28 08:14:47
Fizjoterapeuta DDP Senior+ Administrator 2021-10-28 08:14:35
Opiekun DDP Senior+ Administrator 2021-10-28 08:14:21
Pomoc kuchenna DDP Senior+ Administrator 2021-10-28 08:14:10
Pracownik socjalny DDP Senior+ Administrator 2021-10-28 08:13:55
Sprzątaczka DDP Senior+ Administrator 2021-10-28 08:13:41
Terapeuta zajęciowy DDP Senior+ Administrator 2021-10-28 08:13:20
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-10-25 13:28:59
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 10:34:18
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 10:34:14
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 10:34:10
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:40:13
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:39:59
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:39:55
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:39:51
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 08:39:44
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2021-10-21 07:19:20
Monika Korkuś, Orfin Administrator 2021-10-21 07:18:53
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 07:16:46
29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00 Administrator 2021-10-21 07:16:21
Aktualności Administrator 2021-10-15 08:57:14
Aktualności Administrator 2021-10-15 08:56:45
Aktualności Administrator 2021-10-15 08:56:37
Wystąpienie Pokontrolne Administrator 2021-10-15 08:55:03
Informacja pokontrolna Administrator 2021-10-15 08:54:53
Wystąpienie Pokontrolne Administrator 2021-10-15 08:51:57
Sylwia Bajek Administrator 2021-10-13 09:18:39
Sylwia Bajek Administrator 2021-10-13 09:18:02
Grażyna Ciężka Administrator 2021-10-13 09:17:40
Halina Frodyma Administrator 2021-10-13 09:17:15
Halina Frodyma Administrator 2021-10-13 09:17:10
Pracownik na stanowisko ds. podatków Administrator 2021-10-12 14:56:51
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-10-12 14:56:31
Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego Administrator 2021-10-12 14:56:01
Obwieszczenie o terminie polowań Administrator 2021-10-12 12:17:31
Obwieszczenie o terminie polowań Administrator 2021-10-12 12:10:34
Obwieszczenie o terminie polowań Administrator 2021-10-12 12:08:47
Protokół NR XXXII/2021 z dnia 24 września 2021 Administrator 2021-10-08 09:26:43
Protokół NR XXXII/2021 z dnia 24 września 2021 Administrator 2021-10-08 09:20:26
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-10-06 09:50:28
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-10-06 09:37:03
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-09-29 11:20:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-09-29 11:18:42
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-09-29 09:40:40
Interpelacja Radnego Gminy Kobierzyce Administrator 2021-09-28 12:13:01
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-09-24 15:21:59
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-09-24 15:21:55
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-09-24 15:21:40
Pracownik ds. podatków Administrator 2021-09-24 08:00:53
Pracownik ds. podatków Administrator 2021-09-24 08:00:34
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-09-24 07:56:35
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-09-24 07:56:30
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-09-22 14:47:39
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-09-22 14:46:52
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-09-22 14:46:19
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2021-09-22 10:06:26
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-09-16 14:55:39
Grażyna Ciężka Administrator 2021-09-16 08:34:24
Grażyna Ciężka Administrator 2021-09-16 08:31:12
Grażyna Ciężka Administrator 2021-09-16 08:31:01
Halina Frodyma Administrator 2021-09-16 08:30:31
Halina Frodyma Administrator 2021-09-16 08:30:25
24.09.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-09-16 08:23:16
Terapeuta zajęciowy DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:46:16
Sprzątaczka DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:46:02
Pracownik socjalny DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:45:47
Pomoc kuchenna DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:45:31
Opiekun DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:45:20
Fizjoterapeuta DDP Senior+ Administrator 2021-09-14 08:45:01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-09-10 14:07:39
Pracownik ds. gospodarki odpadami Administrator 2021-09-10 14:06:13
Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych Administrator 2021-09-09 08:00:36
Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych Administrator 2021-09-09 08:00:30
24.09.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-09-09 07:43:33
Informacja o naborze wniosków na 2022 roku - I półrocze Administrator 2021-09-08 09:33:46
Anna Szymańska Administrator 2021-09-07 11:26:52
Anna Szymańska Administrator 2021-09-07 11:26:09
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.170.2021 Administrator 2021-09-07 11:08:03
Protokół NR XXXI/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 Administrator 2021-09-07 10:40:16
Protokół NR XXXI/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 Administrator 2021-09-07 10:40:06
Protokół NR XXXI/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 Administrator 2021-09-07 10:38:55
Protokół NR XXXI/2021 z dnia 28 sierpnia 2021 Administrator 2021-09-07 10:38:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2021-09-07 10:29:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Administrator 2021-09-07 10:29:10
Terapeuta zajęciowy DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 13:03:35
Terapeuta zajęciowy DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 13:03:16
Sprzątaczka DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 12:59:50
Pracownik socjalny DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 12:56:28
Pracownik socjalny DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 12:55:43
Pomoc kuchenna DDP Senior+ Administrator 2021-09-03 12:50:46
Pracownik na stanowisko ds. podatków Administrator 2021-09-03 12:23:22
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-08-31 07:40:36
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-08-31 07:40:32
Łowiectwo Administrator 2021-08-26 13:35:02
Łowiectwo Administrator 2021-08-26 13:34:57
Łowiectwo Administrator 2021-08-26 13:32:54
Damian Wrona Administrator 2021-08-25 12:04:11
Damian Wrona Administrator 2021-08-25 12:03:02
Damian Wrona Administrator 2021-08-25 12:02:59
27.08.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-08-18 15:54:43
27.08.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-08-18 15:54:38
27.08.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-08-18 15:52:08
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-08-17 09:31:08
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-08-17 09:21:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-08-17 09:17:19
Obwieszczenie Administrator 2021-08-16 15:25:16
Obwieszczenie Administrator 2021-08-16 15:05:31
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-08-16 14:27:55
Informacja pokontrolna Administrator 2021-08-10 09:07:57
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-08-04 11:28:02
Oferta - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Administrator 2021-08-03 07:44:13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2021-08-03 07:41:00
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-07-30 14:56:54
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-07-29 09:34:29
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-07-29 09:34:24
Maria Irena Bokun Administrator 2021-07-29 09:17:51
Maria Irena Bokun Administrator 2021-07-29 09:17:40
Maria Irena Bokun Administrator 2021-07-29 09:17:33
Joanna Kunert Administrator 2021-07-29 09:16:36
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-07-27 07:49:25
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-07-27 07:45:54
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:22:57
Rok 2015. Administrator 2021-07-23 14:22:35
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:22:15
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:21:48
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:21:29
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:21:10
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:20:58
Rok 2016. Administrator 2021-07-23 14:19:35
Henryk Łoposzko Administrator 2021-07-23 14:19:01
Ryszard Pacholik Administrator 2021-07-23 14:16:09
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-07-20 08:42:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-07-20 08:41:36
Nie bój się spisu Administrator 2021-07-14 08:43:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-07-13 14:55:09
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-07-13 14:52:40
Kierownik DDP Senior+ (II nabór) Administrator 2021-07-09 09:36:05
Kierownik DDP Senior+ (II nabór) Administrator 2021-07-09 09:36:00
Kierownik DDP Senior+ (II nabór) Administrator 2021-07-09 09:35:27
Kierownik DDP Senior+ Administrator 2021-07-09 09:35:23
Kierownik DDP Senior+ Administrator 2021-07-09 09:34:55
Kierownik DDP Senior+ Administrator 2021-07-09 09:34:44
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-07-06 14:46:28
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-07-06 14:45:58
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-07-06 14:45:42
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-07-06 14:42:58
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2021-07-01 21:34:29
Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Administrator 2021-07-01 21:34:25
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-07-01 21:03:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-07-01 21:02:20
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2021-07-01 20:58:19
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Administrator 2021-07-01 20:58:14
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-07-01 20:55:33
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-07-01 20:54:27
Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021 Administrator 2021-07-01 20:54:20
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-30 08:26:24
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-30 08:24:46
Raport o Stanie Gminy Administrator 2021-06-29 08:47:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:13:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-24 15:12:55
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:12:45
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:12:36
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:12:08
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:11:58
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:11:49
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-24 15:11:38
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-24 14:36:44
Komisje Rady Administrator 2021-06-24 10:11:39
Komisje Rady Administrator 2021-06-24 10:11:26
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-23 09:41:54
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-23 09:39:35
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-23 09:39:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:40
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:23
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:26:12
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:25:28
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:25:18
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-23 08:25:10
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 21 maja 2021 Administrator 2021-06-23 07:39:58
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 21 maja 2021 Administrator 2021-06-23 07:38:27
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 25 maja 2021 Administrator 2021-06-23 07:37:46
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-22 09:38:15
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-22 09:38:07
Czym jest spis powszechny? Administrator 2021-06-22 09:34:25
Czym jest spis powszechny Administrator 2021-06-22 09:34:19
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-06-18 15:02:30
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 09:12:22
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 09:12:15
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 09:12:04
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 08:41:08
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 08:40:37
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 08:40:00
Referat Finansowy Administrator 2021-06-18 08:39:18
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-06-16 08:21:02
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-06-16 08:17:07
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-06-16 08:16:52
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach Administrator 2021-06-14 10:18:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-06-14 08:11:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-06-14 08:09:58
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Administrator 2021-06-14 07:54:06
18.06.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-06-10 15:37:55
18.06.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-06-10 15:37:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-08 08:38:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-08 08:38:10
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-08 08:19:38
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-08 08:12:06
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-08 08:11:59
ZSP w Wysokiej Administrator 2021-06-08 08:08:59
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2021-06-08 08:08:15
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2021-06-08 08:07:55
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2021-06-08 08:07:07
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Administrator 2021-06-08 08:06:08
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Administrator 2021-06-08 08:06:01
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2021-06-08 08:05:12
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2021-06-08 08:05:08
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2021-06-08 08:04:19
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2021-06-08 08:04:15
Rok 2019 Administrator 2021-06-08 08:03:25
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2021-06-08 08:03:09
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2021-06-08 08:03:05
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach Administrator 2021-06-08 08:02:18
KOSiR Administrator 2021-06-08 08:01:05
KOSiR Administrator 2021-06-08 08:01:01
GOPS Administrator 2021-06-08 08:00:17
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2021-06-08 07:59:22
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2021-06-08 07:59:18
Rok 2019 Administrator 2021-06-08 07:57:57
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 25 maja 2021 Administrator 2021-06-02 14:48:57
Protokół NR XXIX/2021 z dnia 25 maja 2021 Administrator 2021-06-02 14:48:52
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:39:38
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-06-02 11:37:32
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:32:50
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:32:47
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:32:36
Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Administrator 2021-06-02 11:29:22
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-06-02 08:38:31
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-06-02 08:29:25
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:44:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:44:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:43:46
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:43:42
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:43:27
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:43:10
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:40:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-06-01 12:38:31
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-06-01 09:59:29
Deklaracja Dostępności Administrator 2021-05-31 08:17:32
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2021-05-28 13:51:55
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2021-05-28 13:50:33
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2021-05-28 13:49:37
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:46:14
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:46:05
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:59
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:55
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:52
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:48
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:45
Wiesław Szwed Administrator 2021-05-28 13:45:42
Adrian Łukowicz Administrator 2021-05-28 13:44:24
Adrian Łukowicz Administrator 2021-05-28 13:43:56
Robert Sala Administrator 2021-05-28 13:43:26
Adam Raś Administrator 2021-05-28 13:42:04
Adam Raś Administrator 2021-05-28 13:41:59
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2021-05-28 13:40:37
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2021-05-28 13:38:56
Andrzej Krzesłowski Administrator 2021-05-28 13:38:07
Krzysztof Kmiecik Administrator 2021-05-28 13:37:23
Krzysztof Kmiecik Administrator 2021-05-28 13:37:17
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2021-05-28 13:35:54
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2021-05-28 13:35:49
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2021-05-28 13:35:25
Jarosław Zawisza Administrator 2021-05-28 13:34:52
Jarosław Zawisza Administrator 2021-05-28 13:34:42
Jarosław Zawisza Administrator 2021-05-28 13:34:37
Jarosław Zawisza Administrator 2021-05-28 13:34:33
Czesław Stadnik Administrator 2021-05-28 13:33:44
Czesław Stadnik Administrator 2021-05-28 13:33:36
Czesław Stadnik Administrator 2021-05-28 13:33:33
Czesław Stadnik Administrator 2021-05-28 13:33:28
Wiesław Muraczewski Administrator 2021-05-28 13:32:37
Radosław Jankiewicz Administrator 2021-05-28 13:30:59
Radosław Jankiewicz Administrator 2021-05-28 13:30:52
Henryk Łoposzko Administrator 2021-05-28 13:29:54
Henryk Łoposzko Administrator 2021-05-28 13:29:49
Elżbieta Regulska Administrator 2021-05-28 13:28:48
Rok 2020 - kadencja 2018-2023 Administrator 2021-05-28 13:11:00
Rok 2017 - kadencja 2014-2018 Administrator 2021-05-28 13:09:05
Rok 2016 - kadencja 2014-2018 Administrator 2021-05-28 13:08:37
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2021-05-28 13:07:17
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach Administrator 2021-05-28 13:06:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 14:58:53
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 12:19:21
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 11:55:40
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 11:54:23
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-27 10:49:39
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-27 10:47:22
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 10:44:22
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 10:41:15
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-27 10:41:10
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-25 07:40:01
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-25 07:32:53
V Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż Administrator 2021-05-21 14:02:42
V Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż Administrator 2021-05-21 14:02:09
Informacja o naborze wniosków na 2021 roku - II półrocze Administrator 2021-05-21 13:50:33
Informacja o naborze wniosków na 2021 roku - II półrocze Administrator 2021-05-21 13:50:22
Informacja o naborze wniosków na 2021 roku - II półrocze Administrator 2021-05-21 13:50:17
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-21 13:41:11
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-21 13:28:37
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-21 13:22:44
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-21 13:22:39
Maja Elżbieta Rytelewska Administrator 2021-05-19 12:16:55
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2021-05-19 12:16:49
Maria Irena Bokun Administrator 2021-05-19 12:15:51
Maria Irena Bokun Administrator 2021-05-19 12:15:44
Rok 2020. Administrator 2021-05-19 12:15:09
Jacek Skrzyniarz Administrator 2021-05-19 12:12:10
Anna Szymańska Administrator 2021-05-19 12:11:06
Marta Borkowska Administrator 2021-05-19 12:10:21
Marta Krzyśko Administrator 2021-05-19 12:09:29
Beata Kuźmicz Administrator 2021-05-19 12:00:14
Konrad Żechałko Administrator 2021-05-19 11:59:16
Konrad Żechałko Administrator 2021-05-19 11:59:07
Rok 2020. Administrator 2021-05-19 11:58:28
Agata Krajewska Administrator 2021-05-19 11:56:20
Marek Kucharczyk Administrator 2021-05-19 11:55:47
Joanna Kunert Administrator 2021-05-19 11:55:09
Rafał Krasicki Administrator 2021-05-19 11:54:30
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2021-05-19 11:45:12
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2021-05-19 11:45:07
Ważna Informacj Administrator 2021-05-19 11:36:04
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-19 11:02:24
Odpowiedź na Interpelację Administrator 2021-05-19 10:57:56
Rok 2020 Administrator 2021-05-19 10:53:29
Badania Ankietowe Administrator 2021-05-14 11:24:25
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:23
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:18
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:12
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:07
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-05-14 10:58:02
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-14 10:36:26
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-14 10:35:26
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-14 09:59:07
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-05-14 09:59:01
Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora” Administrator 2021-05-14 09:57:37
Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora” Administrator 2021-05-14 09:56:54
Magdalena Łabęcka Administrator 2021-05-13 15:22:46
Magdalena Łabęcka Administrator 2021-05-13 15:22:30
Maria Prodeus Administrator 2021-05-13 15:21:47
Piotr Kopeć Administrator 2021-05-13 15:20:43
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2021-05-13 15:18:35
Rok 2020 Administrator 2021-05-13 15:17:03
Iwona Antman Administrator 2021-05-13 15:15:40
Beata Ćwiek Administrator 2021-05-13 15:14:38
Beata Ćwiek Administrator 2021-05-13 15:14:26
Beata Ćwiek Administrator 2021-05-13 15:14:17
Halina Waligórska Administrator 2021-05-13 15:12:18
Halina Waligórska Administrator 2021-05-13 15:11:54
Halina Waligórska Administrator 2021-05-13 15:11:44
Anna Kaszczuk Administrator 2021-05-13 14:52:54
21.05.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-05-12 12:07:17
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-12 11:59:56
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-12 11:59:10
Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce Administrator 2021-05-12 11:57:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Administrator 2021-05-11 07:51:34
II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż Administrator 2021-05-11 07:50:26
Losowanie Nagród w Ramach Loterii Spisowej Administrator 2021-05-07 11:07:16
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-05-07 10:38:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-05-07 10:38:19
Ludwika Oszczyk Administrator 2021-05-06 08:46:15
Ludwika Oszczyk Administrator 2021-05-06 08:46:11
Sylwia Bajek Administrator 2021-05-06 08:45:23
Marta Krzyśko Administrator 2021-05-06 08:44:44
Rok 2020. Administrator 2021-05-06 08:44:05
Rok 2020 Administrator 2021-05-06 08:42:08
Zuzanna Moskal Administrator 2021-05-06 08:41:17
Zuzanna Moskal Administrator 2021-05-06 08:41:02
Iwona Antman Administrator 2021-05-06 08:39:36
Beata Kuźmicz Administrator 2021-05-06 08:39:15
Grażyna Ciężka Administrator 2021-05-06 08:39:01
Beata Ćwiek Administrator 2021-05-06 08:38:42
Halina Frodyma Administrator 2021-05-06 08:38:30
Rok 2020 Administrator 2021-05-06 08:38:15
Rafał Krasicki Administrator 2021-05-06 08:36:53
Maria Wilk Administrator 2021-05-06 08:36:39
Piotr Kopeć Administrator 2021-05-06 08:35:36
Marta Borkowska Administrator 2021-05-06 08:35:11
Anna Szymańska Administrator 2021-05-06 08:34:50
Agata Krajewska Administrator 2021-05-06 08:34:35
Joanna Kunert Administrator 2021-05-06 08:34:16
Jacek Skrzyniarz Administrator 2021-05-06 08:33:59
Marek Kucharczyk Administrator 2021-05-06 08:33:43
Piotr Ligas Administrator 2021-05-06 08:33:26
Piotr Ligas Administrator 2021-05-06 08:33:22
Magdalena Łabęcka Administrator 2021-05-06 08:31:52
Joanna Najmrodzka Administrator 2021-05-06 08:31:38
Maria Prodeus Administrator 2021-05-06 08:31:08
Maria Prodeus Administrator 2021-05-06 08:31:02
Ryszard Pacholik Administrator 2021-05-06 08:30:48
Rok 2020 Administrator 2021-05-06 08:30:22
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-05 15:21:59
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-05-05 15:21:47
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2021-05-05 07:28:45
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2021-05-05 07:28:39
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-05-04 08:54:43
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-05-04 08:54:35
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-05-04 08:54:30
21.05.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-04-29 11:40:25
21.05.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-04-29 11:37:35
ZARZĄDZENIE NR 176 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Administrator 2021-04-29 07:38:03
ZARZĄDZENIE NR 176 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Administrator 2021-04-29 07:37:05
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Administrator 2021-04-29 07:35:25
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY Administrator 2021-04-29 07:34:47
II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY Administrator 2021-04-29 07:33:57
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2021-04-29 07:33:48
Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego Administrator 2021-04-29 07:30:14
Pomóż Seniorowi Spisać Się Bezpiecznie Administrator 2021-04-27 11:43:12
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-04-27 11:29:45
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-22 07:40:58
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-22 07:40:52
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-22 07:40:47
Oszustwa Na Spis Powszechny Administrator 2021-04-21 12:43:20
Referat Finansowy Administrator 2021-04-15 13:26:00
Referat Finansowy Administrator 2021-04-15 13:25:48
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-14 12:28:32
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-14 12:28:28
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-14 12:28:23
Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021 Administrator 2021-04-14 12:28:08
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-04-14 09:55:37
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-04-14 09:55:27
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-04-14 09:55:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-04-08 11:07:30
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Administrator 2021-04-02 08:02:16
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Administrator 2021-04-02 08:01:43
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Administrator 2021-04-02 08:01:39
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Administrator 2021-04-01 07:51:48
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-03-30 12:52:50
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-03-30 12:52:44
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-03-30 08:07:44
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-03-30 07:49:40
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-03-30 07:49:34
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Administrator 2021-03-29 14:44:29
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-03-24 23:08:51
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-03-24 23:08:25
Ulotka Informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 Administrator 2021-03-24 22:56:31
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-03-19 20:23:07
Informacje ogólne Administrator 2021-03-19 07:35:38
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-18 15:16:28
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-18 15:15:45
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-18 15:10:04
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-18 14:58:35
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-03-16 13:07:54
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach Administrator 2021-03-12 10:51:14
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2021-03-12 10:46:41
II Przetarg ustny nieograniczony Administrator 2021-03-12 10:46:32
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - Bielany Wrocławskie Administrator 2021-03-12 10:46:24
II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY Administrator 2021-03-12 10:40:06
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-03-11 08:40:45
Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021 Administrator 2021-03-11 08:40:39
Obwieszczenie Administrator 2021-03-10 14:32:16
Obwieszczenie Administrator 2021-03-10 14:21:12
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-10 14:11:33
26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-03-10 14:11:21
Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021 Administrator 2021-03-10 07:40:20
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-03-09 15:24:56
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2021-03-05 09:23:36
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-03-05 09:23:13
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-03-05 09:23:10
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-03-05 09:22:49
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-03-05 09:22:46
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-03-05 09:22:42
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-03-05 09:22:25
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-03-05 09:22:16
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-03-05 09:22:13
Komisja Rewizyjna Administrator 2021-03-05 09:21:51
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-03-05 09:21:35
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-03-05 09:21:14
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-03-05 09:21:06
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2021-03-05 09:18:09
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2021-03-05 09:17:42
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2021-03-05 09:12:39
Urząd Stanu Cywilnego Administrator 2021-03-05 09:12:36
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2021-03-05 09:11:46
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich Administrator 2021-03-05 09:11:41
Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Administrator 2021-03-05 09:10:14
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-03-05 09:03:16
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-03-04 06:57:46
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-03-04 06:57:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-03-04 06:56:13
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-03-01 10:57:43
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-03-01 10:53:09
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-03-01 10:50:42
Obwieszczenie o Wszczęciu i Zakończeniu Postępowania Administrator 2021-02-28 20:35:02
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:42:55
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:42:50
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:38:40
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:38:36
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:38:33
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-02-26 14:38:30
Informacje ogólne Administrator 2021-02-18 13:50:01
Informacje ogólne Administrator 2021-02-18 13:49:43
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 09:00:10
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 09:00:02
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2021-02-18 07:49:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-02-18 07:47:29
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 07:35:56
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 07:35:26
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-18 07:35:12
Wykaz nieruchomości Administrator 2021-02-15 15:37:49
Wykaz nieruchomości Administrator 2021-02-15 15:23:25
Wykaz nieruchomości Administrator 2021-02-15 15:23:17
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2021-02-11 08:09:20
26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-02-10 14:20:35
Koordynator Ds. Dostępności Administrator 2021-02-10 10:43:52
Informacje ogólne Administrator 2021-02-07 21:25:07
Informacje ogólne Administrator 2021-02-07 21:24:45
Nabór Na Rachmistrzów Administrator 2021-02-04 14:14:15
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Administrator 2021-02-04 14:12:28
Obwieszczenie o Wszczęciu i Zakończeniu Postępowania Administrator 2021-02-03 15:32:09
Obwieszczenie o Wszczęciu i Zakończeniu Postępowania Administrator 2021-02-03 14:56:02
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-29 15:03:55
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-29 15:03:28
Styczeń 2021 Administrator 2021-01-29 13:01:07
Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021 Administrator 2021-01-29 12:58:56
Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021 Administrator 2021-01-29 12:58:47
Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021 Administrator 2021-01-29 12:57:48
Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2021-01-29 09:52:25
Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2021-01-29 09:42:56
Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2021-01-29 09:42:44
Maria Wilk Administrator 2021-01-28 08:52:47
Maria Wilk Administrator 2021-01-28 08:52:43
Maria Wilk Administrator 2021-01-28 08:52:19
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2021-01-27 12:03:59
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2021-01-26 12:14:18
Uchwała nr V/4/2021 Administrator 2021-01-25 13:33:29
Uchwała nr V/3/2021 Administrator 2021-01-25 13:30:53
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Administrator 2021-01-22 09:06:18
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Administrator 2021-01-22 09:06:12
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Administrator 2021-01-22 09:04:20
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Administrator 2021-01-22 09:04:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-01-22 09:01:38
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Administrator 2021-01-22 09:01:20
Informacje ogólne Administrator 2021-01-19 14:26:23
Informacje ogólne Administrator 2021-01-19 14:26:19
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-19 13:42:52
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-19 13:42:49
Komisje Rady Administrator 2021-01-19 13:41:30
Komisje Rady Administrator 2021-01-19 13:40:24
Komisje Rady Administrator 2021-01-19 13:40:18
Informacje ogólne Administrator 2021-01-19 13:34:48
Informacje ogólne Administrator 2021-01-19 13:34:21
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2021-01-19 13:32:15
Radni Gminy Kobierzyce Administrator 2021-01-19 13:32:09
Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce Administrator 2021-01-19 13:29:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Bielany Wrocławskie dz. nr 294/2, 294/6, 294/7, 294/4, 294/8, 294/9 Administrator 2021-01-18 15:17:01
Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę Administrator 2021-01-18 15:16:22
II Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę Administrator 2021-01-18 15:16:04
Wykaz nieruchomość przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-01-18 15:15:28
Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - Bielany Wrocławskie Administrator 2021-01-18 15:14:27
ZARZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Administrator 2021-01-18 15:11:53
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-15 15:14:38
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-15 15:14:29
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-15 15:14:24
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2021-01-15 15:14:19
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2021-01-15 15:03:32
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2021-01-11 15:30:04
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach Administrator 2021-01-11 15:29:59
Sołectwo Budziszów Administrator 2021-01-11 11:19:58
Protokół NR XXIV/2020 - z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2021-01-11 09:43:26
Protokół NR XXIV/2020 - z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2021-01-11 09:43:02
15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-01-08 11:37:15
15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-01-08 11:34:56
15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-01-08 11:31:13
15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2021-01-08 11:24:58
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:28:32
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:27:10
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:27:03
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:26:49
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:26:34
Informacje ogólne Administrator 2021-01-07 13:25:53
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 12:53:19
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 11:18:12
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 11:15:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 11:13:02
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 11:09:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2021-01-05 10:57:21
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 20:10:11
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 20:09:59
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-01-04 20:07:38
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Administrator 2021-01-04 20:07:31
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-01-04 20:06:37
Komisja Użyteczności Publicznej Administrator 2021-01-04 20:06:33
Komisja Rewizyjna Administrator 2021-01-04 20:05:20
Komisja Rewizyjna Administrator 2021-01-04 20:05:15
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-01-04 20:04:42
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Administrator 2021-01-04 20:04:36
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2021-01-04 20:02:23
Plan pracy Rady Gminy Administrator 2021-01-04 20:02:08
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.257.2020 Administrator 2021-01-04 08:48:10
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 08:38:38
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 08:38:27
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 08:38:24
Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2021-01-04 08:38:20
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2021-01-04 07:49:33
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2020-12-31 10:51:15
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2020-12-31 10:49:18
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2020-12-31 10:47:31
Pracownik na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne Administrator 2020-12-31 10:44:22
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2020-12-22 12:29:47
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2020-12-22 12:29:44
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2020-12-22 12:29:41
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2020-12-22 11:40:53
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2020-12-22 11:40:49
Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia Administrator 2020-12-22 11:40:42
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.249.2020 Administrator 2020-12-22 11:37:25
Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.249.2020 Administrator 2020-12-22 11:33:07
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-12-22 11:31:08
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-12-22 11:29:48
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-12-22 11:29:44
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-12-22 11:29:23
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOBIERZYCACH Administrator 2020-12-18 14:05:05
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOBIERZYCACH Administrator 2020-12-18 14:04:55
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOBIERZYCACH Administrator 2020-12-18 14:04:45
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-12-18 13:32:22
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-12-18 13:31:25
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-12-18 13:08:33
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-12-18 13:07:56
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-18 13:07:44
Protokół NR XXV/2020 z dnia 18 grudnia 2020 Administrator 2020-12-18 13:07:32
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-12-18 09:48:35
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-12-18 09:48:32
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-12-18 09:48:29
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-12-18 09:48:25
Robert Sala Administrator 2020-12-18 09:47:46
Robert Sala Administrator 2020-12-18 09:47:41
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-12-18 09:47:21
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-12-18 09:47:16
Henryk Łoposzko Administrator 2020-12-18 09:46:56
Henryk Łoposzko Administrator 2020-12-18 09:46:53
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-12-18 09:46:29
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-12-18 09:46:26
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2020-12-18 09:45:56
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2020-12-18 09:45:44
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2020-12-17 15:19:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Administrator 2020-12-17 15:16:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-12-17 15:16:25
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-17 15:15:15
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-17 15:14:46
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-17 15:14:42
Uchwała nr V/103/2020 Administrator 2020-12-17 15:13:25
Uchwała nr V/103/2020 Administrator 2020-12-17 15:13:19
Uchwała nr V/102/2020 Administrator 2020-12-17 15:11:54
Uchwała nr V/102/2020 Administrator 2020-12-17 15:11:43
Uchwała nr V/102/2020 Administrator 2020-12-17 15:11:39
Uchwała nr V/104/2020 Administrator 2020-12-17 15:09:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Bielany Wrocławskie dz. nr 294/2, 294/6, 294/7, 294/4, 294/8, 294/9 Administrator 2020-12-14 11:17:43
Sprawozdanie z wykonania zadania zadania publicznego Administrator 2020-12-14 11:16:33
Sprawozdanie z wykonania zadania zadania publicznego Administrator 2020-12-14 11:16:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-12-11 14:52:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-12-11 14:51:17
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-12-11 09:47:57
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-12-11 09:45:02
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-12-11 09:44:05
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-08 07:45:15
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Administrator 2020-12-08 07:45:00
ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2020-12-08 07:44:18
ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2020-12-08 07:44:10
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2020-12-08 07:41:15
KOMUNIKAT Administrator 2020-12-08 07:40:30
KOMUNIKAT Administrator 2020-12-08 07:40:24
INFORMACJA O GRUNTACH Administrator 2020-12-08 07:37:48
INFORMACJA O LASACH Administrator 2020-12-08 07:37:36
INFORMACJA O LASACH Administrator 2020-12-08 07:37:32
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Administrator 2020-12-08 07:37:20
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Administrator 2020-12-08 07:37:09
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator 2020-12-08 07:36:58
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Administrator 2020-12-08 07:36:47
Podatki i opłaty na rok 2020 Administrator 2020-12-08 07:36:27
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-12-08 07:32:22
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-08 07:30:59
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-08 07:30:41
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-04 07:35:17
Protokół NR XXIV/2020 z dnia 20 listopada 2020 Administrator 2020-12-04 07:34:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-12-02 15:35:51
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-12-02 15:34:37
Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę Administrator 2020-12-02 07:13:39
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-12-01 13:11:17
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-12-01 13:11:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-12-01 12:04:19
Referat Finansowy Administrator 2020-11-27 14:40:39
Referat Finansowy Administrator 2020-11-27 14:39:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-11-26 08:17:06
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-11-26 08:16:40
Informacja o terminie i miejscu Administrator 2020-11-26 08:13:36
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-24 09:45:08
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-24 09:34:11
18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-24 09:34:07
Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-11-24 09:32:38
Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-11-24 09:25:18
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-11-20 13:03:48
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-11-20 13:03:43
ZARZĄDZENIE Administrator 2020-11-18 07:39:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość rolna, dz. nr 6/37, obręb Biskupice Podgórne. Administrator 2020-11-17 13:32:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 282/62, 282/68, 283/28, 283/31, 293/3, 294/3 obręb Bielany Wrocławskie Administrator 2020-11-17 13:31:15
Anna Kaszczuk Administrator 2020-11-16 11:03:28
Anna Kaszczuk Administrator 2020-11-16 11:01:21
Anna Kaszczuk Administrator 2020-11-16 11:01:16
Anna Kaszczuk Administrator 2020-11-16 10:59:58
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-11-13 13:48:14
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-11-13 13:48:09
Halina Waligórska Administrator 2020-11-12 14:27:45
Halina Waligórska Administrator 2020-11-12 14:27:41
Iwona Antman Administrator 2020-11-12 14:27:02
Sylwia Bajek Administrator 2020-11-12 14:26:34
Sylwia Bajek Administrator 2020-11-12 14:26:30
Joanna Najmrodzka Administrator 2020-11-12 14:26:04
Joanna Najmrodzka Administrator 2020-11-12 14:25:59
Piotr Kopeć Administrator 2020-11-12 14:25:36
Piotr Kopeć Administrator 2020-11-12 14:25:28
20.11.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-12 14:22:38
20.11.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-11-12 14:21:57
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-11-10 14:49:57
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-11-10 14:48:42
Starosta Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-11-02 11:09:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-11-02 11:08:46
Obwieszczenie Administrator 2020-10-30 09:29:57
Protokół NR XXIII/2020 z dnia 23 października 2020 Administrator 2020-10-30 08:30:08
Październik 2020 Administrator 2020-10-30 08:27:48
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Administrator 2020-10-29 09:55:48
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:27:11
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:26:59
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:26:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość rolna, dz. nr 6/37, obręb Biskupice Podgórne. Administrator 2020-10-27 08:20:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość rolna, dz. nr 6/37, obręb Biskupice Podgórne. Administrator 2020-10-27 08:19:45
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:06:38
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 08:03:37
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 07:55:17
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-27 07:55:04
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-10-27 07:51:03
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-10-27 07:50:59
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-10-23 12:14:34
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-10-22 13:40:26
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-10-22 13:36:04
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-10-22 13:23:34
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-10-22 13:15:17
Aktualności Administrator 2020-10-15 13:05:09
Aktualności Administrator 2020-10-15 13:01:35
Aktualności Administrator 2020-10-15 13:01:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 282/62, 282/68, 283/28, 283/31, 293/3, 294/3 obręb Bielany Wrocławskie Administrator 2020-10-15 08:28:47
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:53
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:48
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:44
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-14 09:21:14
23.10.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-10-14 09:18:04
23.10.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-10-14 09:17:55
Starosta Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-10-09 13:57:39
Schemat organizacyjny Administrator 2020-10-09 13:55:29
Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym Administrator 2020-10-09 09:17:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 6/37, obręb Biskupice Podgórne Administrator 2020-10-09 09:13:17
Grażyna Ciężka Administrator 2020-10-08 07:35:40
Grażyna Ciężka Administrator 2020-10-08 07:34:41
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-10-06 09:30:56
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-10-06 09:30:42
Piotr Kopeć Administrator 2020-10-02 09:41:53
Piotr Kopeć Administrator 2020-10-02 09:41:45
Piotr Kopeć Administrator 2020-10-02 09:41:07
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-01 09:47:43
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-10-01 09:35:43
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2020-09-30 13:19:31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Administrator 2020-09-30 13:14:04
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-22 09:09:56
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-22 09:09:52
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-09-18 15:24:13
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-09-18 15:23:57
Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020 Administrator 2020-09-18 15:23:36
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-09-18 15:22:54
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-18 15:21:36
Ludwika Oszczyk Administrator 2020-09-17 14:44:43
Ludwika Oszczyk Administrator 2020-09-17 14:44:00
Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym Administrator 2020-09-15 08:55:27
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-09-15 08:53:04
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2020-09-15 08:52:53
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-09-15 08:52:01
18.09.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-09-09 09:52:31
18.09.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-09-09 09:52:11
Przetarg ustny - nieograniczony na dzierżawę - nieruchomość nierolna, niezabudowana - Damianowice dz. 122/2 oraz 123 Administrator 2020-09-08 09:16:40
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-09-03 14:50:05
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-09-03 14:49:15
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-02 13:27:24
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-09-02 13:26:23
Obwieszczenie Administrator 2020-08-27 08:59:30
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-27 07:44:10
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-27 07:43:15
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-08-26 09:00:46
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:37:20
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:36:48
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:35:35
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:35:18
Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami Administrator 2020-08-25 15:33:58
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-08-24 12:53:26
Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020 Administrator 2020-08-24 12:52:55
Protokół NR XX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-08-24 12:46:57
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-08-21 15:15:12
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-08-21 15:07:30
Sołectwo Chrzanów Administrator 2020-08-19 14:07:48
Sołectwo Chrzanów Administrator 2020-08-19 14:07:29
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-08-19 14:04:13
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE Administrator 2020-08-18 14:32:48
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2020-08-14 09:02:50
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-08-12 08:50:50
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-08-12 08:50:46
Łowiectwo Administrator 2020-08-12 08:36:51
21.08.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-08-12 08:34:51
21.08.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-08-12 08:34:36
Raport o Stanie Gminy Administrator 2020-08-06 13:13:36
Obwieszczenie Administrator 2020-08-04 12:35:42
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-08-04 08:07:56
Przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę - nieruchomość rolna, niezabudowana, obręb Pełczyce działka nr 104/3 Administrator 2020-08-04 07:58:23
21.08.2020 r. /piątek/ godz. 9.00 Administrator 2020-08-04 07:54:23
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-07-31 13:07:46
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-07-31 13:07:35
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-07-31 13:07:32
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-07-31 13:07:28
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-07-31 13:04:29
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-07-31 13:02:30
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2020-07-28 07:53:20
Łukasz Orfin Administrator 2020-07-23 13:23:06
Wiesław Szwed Administrator 2020-07-23 13:15:10
Wiesław Szwed Administrator 2020-07-23 13:15:06
Adrian Łukowicz Administrator 2020-07-23 13:14:43
Adrian Łukowicz Administrator 2020-07-23 13:14:39
Robert Sala Administrator 2020-07-23 13:14:17
Robert Sala Administrator 2020-07-23 13:14:13
Adam Raś Administrator 2020-07-23 13:13:48
Adam Raś Administrator 2020-07-23 13:13:45
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2020-07-23 13:13:18
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-07-23 13:12:53
Krzysztof Kmiecik Administrator 2020-07-23 13:12:27
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2020-07-23 13:12:00
Jarosław Zawisza Administrator 2020-07-23 13:11:33
Jarosław Zawisza Administrator 2020-07-23 13:11:29
Czesław Stadnik Administrator 2020-07-23 13:11:05
Czesław Stadnik Administrator 2020-07-23 13:11:00
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-07-23 13:10:35
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-07-23 13:09:48
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-07-23 13:09:43
Henryk Łoposzko Administrator 2020-07-23 13:09:03
Pracownik ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Administrator 2020-07-21 14:20:44
Pracownik ds. dowodów osobistych Administrator 2020-07-21 14:19:54
Pracownik ds. księgowości budżetowej Administrator 2020-07-21 14:19:10
Wyniki wyborów II tura Administrator 2020-07-15 07:27:48
Postanowienie NR 357, 358, 359/2020 Administrator 2020-07-08 07:43:18
Postanowienie NR 357, 358, 359/2020 Administrator 2020-07-08 07:43:13
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-07-07 12:12:55
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-07-07 12:12:51
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-07-07 12:12:36
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020 Administrator 2020-07-07 12:11:29
ZSP w Wysokiej Administrator 2020-07-02 13:18:27
ZSP w Wysokiej Administrator 2020-07-02 13:18:23
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2020-07-02 13:17:43
Kobierzycki Zespół Żłobków Administrator 2020-07-02 13:17:41
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2020-07-02 13:16:59
ZSP w Tyńcu Małym Administrator 2020-07-02 13:16:56
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Administrator 2020-07-02 13:16:18
ZSP w Pustkowie Żurawskim Administrator 2020-07-02 13:15:37
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2020-07-02 13:14:54
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Administrator 2020-07-02 13:14:50
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2020-07-02 13:14:07
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie Administrator 2020-07-02 13:14:02
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach Administrator 2020-07-02 13:13:14
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach Administrator 2020-07-02 13:13:11
KOSiR Administrator 2020-07-02 13:12:30
KOSiR Administrator 2020-07-02 13:12:20
KOSiR Administrator 2020-07-02 13:12:13
GOPS Administrator 2020-07-02 13:11:35
GOPS Administrator 2020-07-02 13:11:17
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2020-07-02 13:10:48
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2020-07-02 13:10:23
ZSP w Bielanach Wrocławskich Administrator 2020-07-02 13:10:13
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2020-07-02 13:09:36
Urząd Gminy Kobierzyce Administrator 2020-07-02 13:07:34
Rok 2018 Administrator 2020-07-02 13:05:39
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE  ORAZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Administrator 2020-07-01 09:10:24
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE  ORAZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Administrator 2020-07-01 09:10:17
Wyniki wyborów w gminie Administrator 2020-06-30 12:04:02
Wyniki wyborów w gminie Administrator 2020-06-30 12:03:51
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-30 11:56:10
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-30 11:56:00
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-30 11:55:34
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-06-30 11:55:00
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej II Tura Administrator 2020-06-30 11:54:06
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-30 11:52:28
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-30 11:52:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość nierolna, niezabudowana, obręb Damianowice działka nr 122/2 oraz 123 Administrator 2020-06-30 11:50:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość nierolna, niezabudowana, obręb Damianowice działka nr 122/2 oraz 123 Administrator 2020-06-30 11:50:52
Ogłoszenie Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do Dzierżawy Administrator 2020-06-30 11:46:35
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-29 10:04:16
Postanowienie NR 269, 272/2020 Administrator 2020-06-26 15:28:21
Postanowienie NR 269, 272/2020 Administrator 2020-06-26 15:28:17
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:41
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:36
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:32
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:28
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-25 13:31:25
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-25 13:30:14
Postanowienie NR 218/2020 Administrator 2020-06-25 13:23:53
Postanowienie NR 218 Administrator 2020-06-25 13:23:48
Postanowienie NR 218 Administrator 2020-06-25 13:23:37
Postanowienie NR 218 Administrator 2020-06-25 13:23:29
Postanowienie NR 121, 122, 123/2020 Administrator 2020-06-22 14:27:18
Postanowienie NR 123/2020 Administrator 2020-06-22 14:26:36
Postanowienie NR 123/2020 Administrator 2020-06-22 14:23:14
Postanowienie NR 123/2020 Administrator 2020-06-22 14:14:45
Informacja o składach i pełnionych funkcjach Administrator 2020-06-22 14:10:39
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-22 07:36:31
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-22 07:34:52
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Administrator 2020-06-19 14:16:37
Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2020-06-19 14:11:17
25.06.2020 /czwartek/ godzina 9.00 Administrator 2020-06-17 15:16:03
25 czerwca 2020 /czwartek/ godzina 9.00 Administrator 2020-06-17 15:15:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-06-16 12:44:19
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-16 12:24:22
Powszechny Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-16 12:22:41
Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-16 12:21:35
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2020-06-16 12:20:39
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2020-06-16 12:20:34
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Administrator 2020-06-16 12:20:30
II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - działki nr 282/62, 282/68, 283/28, 283/31, 293/3, 294/3 obręb Bielany Wrocławskie Administrator 2020-06-16 12:19:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-06-16 12:18:54
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-06-15 10:48:32
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-06-15 10:48:29
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-06-15 10:48:26
Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-15 09:54:32
Spis Rolny 2020 Administrator 2020-06-15 09:54:26
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej Administrator 2020-06-15 09:47:30
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej Administrator 2020-06-15 09:47:22
Informacja Komisarza Wyborczego ws dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów Administrator 2020-06-12 18:45:30
Informacja Komisarza Wyborczego ws dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów Administrator 2020-06-12 18:45:14
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-12 13:28:22
Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020 Administrator 2020-06-12 13:28:16
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Monika Pilichowska 2020-06-09 15:17:37
25 czerwca 2020 /czwartek/ godzina 9.00 Administrator 2020-06-08 14:04:17
25 czerwca 2020 /czwartek/ godzina 9.00 Administrator 2020-06-08 14:02:53
Informacja w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Administrator 2020-06-08 14:01:04
Informacja w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Administrator 2020-06-08 14:00:15
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:30:34
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:30:30
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:28:09
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:06:26
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 15:06:15
Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego Administrator 2020-06-05 12:58:22
Głosowanie Korespondencyjne Administrator 2020-06-04 13:52:53
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:07:12
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:05:19
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:05:16
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:04:29
Rok 2019 Administrator 2020-06-02 11:04:13
Konrad Żechałko Administrator 2020-06-02 07:39:54
Konrad Żechałko Administrator 2020-06-02 07:39:51
Rok 2018. Administrator 2020-06-02 07:39:15
Maria Wilk Administrator 2020-06-02 07:35:02
Piotr Kopeć Administrator 2020-06-01 11:55:44
Piotr Kopeć Administrator 2020-06-01 11:55:01
Piotr Kopeć Administrator 2020-06-01 11:53:57
Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Administrator 2020-06-01 11:44:40
Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Administrator 2020-06-01 11:44:26
Punkty zbiórki zużytego sprzętu Administrator 2020-06-01 11:41:42
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-01 07:45:50
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-06-01 07:36:56
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-06-01 07:34:37
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-06-01 07:34:19
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-06-01 07:33:42
Narodowe Zasoby Archiwlane i Archiwa Administrator 2020-05-27 11:45:45
Narodowe Zasoby Archiwlane i Archiwa Administrator 2020-05-27 11:45:28
Narodowe Zasoby Archiwlane i Archiwa Administrator 2020-05-27 11:45:20
Marta Borkowska Administrator 2020-05-27 11:41:35
Informacja o naborze wniosków na 2020 roku - II półrocze Administrator 2020-05-26 14:04:47
Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Administrator 2020-05-25 20:12:41
Przetarg ustny - nieograniczony Administrator 2020-05-25 20:07:42
Administrator 2020-05-22 14:54:15
Ogłoszenie Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do Dzierżawy Administrator 2020-05-22 14:48:09
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-05-21 13:04:51
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-05-21 13:04:41
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-05-21 13:03:44
Przetarg ustny - ograniczony Administrator 2020-05-21 12:59:26
Obwieszczenie o ponownym przedstawieniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Administrator 2020-05-21 10:38:03
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-20 22:20:06
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-20 22:20:01
Anna Szymańska Administrator 2020-05-20 21:32:40
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-19 21:40:58
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-19 21:40:52
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-19 21:40:34
Beata Ćwiek Administrator 2020-05-14 12:16:00
Grażyna Ciężka Administrator 2020-05-14 12:14:42
Grażyna Ciężka Administrator 2020-05-14 12:14:35
Grażyna Ciężka Administrator 2020-05-14 12:14:31
Grażyna Ciężka Administrator 2020-05-14 12:14:27
Beata Kuźmicz Administrator 2020-05-14 12:13:41
Marta Krzyśko Administrator 2020-05-14 11:54:04
Marta Krzyśko Administrator 2020-05-14 11:53:59
Marta Krzyśko Administrator 2020-05-14 11:53:55
Sylwia Bajek Administrator 2020-05-14 11:53:14
Sylwia Bajek Administrator 2020-05-14 11:53:11
Ludwika Oszczyk Administrator 2020-05-14 11:52:10
Ludwika Oszczyk Administrator 2020-05-14 11:52:05
Rok 2019. Administrator 2020-05-14 11:51:46
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2020-05-14 11:49:59
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2020-05-14 11:49:44
Maja Elżbieta Muszyńska Administrator 2020-05-14 11:49:41
Maria Irena Bokun Administrator 2020-05-14 11:48:42
Maria Irena Bokun Administrator 2020-05-14 11:48:39
Rok 2019. Administrator 2020-05-14 11:48:09
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2020-05-14 11:46:44
Malwina Maria Adamska-Juszczyk Administrator 2020-05-14 11:46:41
Rok 2019 Administrator 2020-05-14 11:44:26
Piotr Ligas Administrator 2020-05-14 11:32:46
Piotr Ligas Administrator 2020-05-14 11:32:42
Ryszard Pacholik Administrator 2020-05-14 11:31:25
Rok 2020 - kadencja 2018-2023 Administrator 2020-05-14 10:50:06
Elżbieta Regulska Administrator 2020-05-14 10:49:42
Wiesław Szwed Administrator 2020-05-14 10:49:30
Adrian Łukowicz Administrator 2020-05-14 10:49:17
Adrian Łukowicz Administrator 2020-05-14 10:48:56
Robert Sala Administrator 2020-05-14 10:48:42
Robert Sala Administrator 2020-05-14 10:48:38
Adam Raś Administrator 2020-05-14 10:48:16
Adam Raś Administrator 2020-05-14 10:48:12
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2020-05-14 10:47:58
Anna Trojanowska-Zochniak Administrator 2020-05-14 10:47:55
Łukasz Orfin Administrator 2020-05-14 10:47:34
Łukasz Orfin Administrator 2020-05-14 10:47:28
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-05-14 10:47:15
Andrzej Krzesłowski Administrator 2020-05-14 10:47:09
Krzysztof Kmiecik Administrator 2020-05-14 10:46:59
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda Administrator 2020-05-14 10:46:46
Jarosław Zawisza Administrator 2020-05-14 10:46:35
Czesław Stadnik Administrator 2020-05-14 10:46:23
Wiesław Muraczewski Administrator 2020-05-14 10:46:13
Radosław Jankiewicz Administrator 2020-05-14 10:45:45
Henryk Łoposzko Administrator 2020-05-14 10:45:33
Henryk Łoposzko Administrator 2020-05-14 10:45:28
Elżbieta Regulska Administrator 2020-05-14 10:45:17
Rok 2020 - kadencja 2018-2023 Administrator 2020-05-14 10:44:36
Rok 2019 - kadencja 2018-2023 Administrator 2020-05-14 10:44:17
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-05-14 10:41:56
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-05-14 10:39:48
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-05-14 10:39:40
Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 Administrator 2020-05-14 10:38:56
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-05-14 09:25:55
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2020-05-11 08:06:07
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2020-05-11 08:05:25
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Administrator 2020-05-11 07:53:03
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Administrator 2020-05-11 07:41:50
Przetarg ustny - nieograniczony Administrator 2020-05-06 08:14:15
Przetarg ustny - nieograniczony Administrator 2020-05-06 07:50:10
Aktualności Administrator 2020-05-05 20:31:53
Aktualności Administrator 2020-05-05 20:31:24
Aktualności Administrator 2020-05-05 20:31:10
Aktualności Administrator 2020-05-05 20:31:03
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2020-05-05 20:25:01
Wykaz stowarzyszeń Administrator 2020-05-05 20:24:48
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-05 20:17:42
29.05.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-05-05 20:17:34
Iwona Antman Administrator 2020-05-05 20:15:58
Iwona Antman Administrator 2020-05-05 20:15:10
Sołectwo Cieszyce Administrator 2020-05-05 11:09:59
Sołectwo Cieszyce Administrator 2020-05-05 10:59:35
Sołectwo Cieszyce Administrator 2020-05-05 10:59:29
Sołectwo Cieszyce Administrator 2020-05-05 10:59:19
Halina Waligórska Administrator 2020-05-05 08:14:47
Rok 2015. Administrator 2020-05-05 08:11:57
Rok 2014. Administrator 2020-05-05 08:11:49
Rok 2015. Administrator 2020-05-05 08:11:40
Rok 2014. Administrator 2020-05-05 08:11:33
Rok 2015. Administrator 2020-05-05 08:11:22
Rok 2014. Administrator 2020-05-05 08:11:14
Rok 2015. Administrator 2020-05-05 08:09:00
Rok 2014. Administrator 2020-05-05 08:08:49
Magdalena Łabęcka Administrator 2020-05-05 08:07:48
Joanna Najmrodzka Administrator 2020-05-05 08:06:39
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-05-05 08:04:49
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-05-05 08:04:35
Wyniki głosowania - imienne/ogólne Administrator 2020-04-30 14:36:56
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu Administrator 2020-04-29 08:18:04
Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce do roku 2030 Administrator 2020-04-24 22:08:56
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-22 13:21:30
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-22 13:20:46
POSTANOWIENIE NR 33/2020 Administrator 2020-04-20 14:48:10
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-20 13:20:24
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-20 13:20:18
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-20 13:19:57
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-20 13:19:28
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II Administrator 2020-04-17 13:48:21
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej Administrator 2020-04-16 09:00:27
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Administrator 2020-04-15 08:12:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-04-10 18:01:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-04-10 18:01:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-04-10 18:01:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-04-10 18:01:10
Ekoportal Administrator 2020-04-10 09:29:27
Ekoportal Administrator 2020-04-10 09:29:09
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-04-09 15:27:16
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-04-09 15:27:13
Oferta - "Edukacyjne warsztaty z szycia dla seniorów z Gminy Kobierzyce" Administrator 2020-04-09 14:49:27
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-04-08 12:12:37
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-04-08 12:12:34
Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020 Administrator 2020-04-08 12:12:30
30.04.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-04-08 12:10:38
Informacja Administrator 2020-04-08 11:01:16
Wyniki głosowania - ogólne Administrator 2020-03-27 15:25:01
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-03-27 15:20:37
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce Administrator 2020-03-27 15:20:24
Informacja Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kobierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Administrator 2020-03-27 15:20:19
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej Administrator 2020-03-27 15:18:40
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego Administrator 2020-03-24 11:20:01
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 15:03:19
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 15:03:01
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 14:51:47
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 14:47:55
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce Administrator 2020-03-21 14:47:41
Zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich Administrator 2020-03-21 14:47:15
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator 2020-03-20 14:03:04
27.03.2020 godzina 9:00 Administrator