Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
minus Informacje o wynikach naboru
   plus Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.
   minus Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
   minus STANOWISKO URZĘDNICZE
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości
   minus Ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim
   minus Pracownik ds. księgowości
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach
   minus Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim
   minus Unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Informacja o unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami
   minus Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach - pracownik do pracy w księgowości
   minus Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
   minus Pracownik ds. funduszu sołeckiego
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania.
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i środowiska
   minus Pracownik ds. zamówień publicznych
   minus Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Pracownik ds. księgowości
   minus Pracownik ds. podatków
   minus Pracownik ds. obsługi finansowo – księgowej świadczenia wychowawczego
   minus Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej
   minus Pracownik ds. oświaty i organizacji pozarządowych
   minus Dyrektor Żłobka w Wysokiej
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i płac
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. inwestycji
   minus Kierownik Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach
   minus Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i wynagrodzeń
   minus Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Stanowisko ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi
   minus Stanowisko ds. kontroli pasów drogowych
   minus Stanowisko ds. księgowości budżetowej w RWOJ
   minus Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
   minus Pracownik ds. zamówień publicznych
   minus Zastępca Skarbnika Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek
   minus Informatyk
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Pracownik ds. księgowości organu
   minus Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji
   minus Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
   minus Sekretarz Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. kadr
   minus Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i płac
   minus Praconik ds. księgowości wydatków i opłat
   minus Pracownik ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. ewidencji ludności
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
   minus Pracownik ds. ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. dowodach osobistych
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
   minus Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym
   minus Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
   minus Pracownik ds. podatków
   minus Pracownik ds. gospodarki odpadami
   minus Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego
   minus Pracownik ds. gospodarki odpadami
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. komunikacji społecznej
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Pracownik ds. obsługi sołectw
   minus Dyrektor ZSP w Bielanach Wrocławskich
   minus Dyrektor ZSP w Pustkowie Żurawskim
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. księgowości wydatków i kosztów
   minus Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. księgowości podatkowej
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. wojska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
   minus Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta (Elektroniczny Obieg Dokumentów)
   minus Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. ochrony środowiska
   minus Kierownik Dziennego Domu Seniora
   minus Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.
Gimnazjum w Kobierzycach
2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Gimnazjum w Kobierzycach
3. STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. gospodarki komunalnej i energii
4. Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
5. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości
6. Ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
7. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim
8. Pracownik ds. księgowości
9. Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr
w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wr.
10. Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach
11. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim
12. Unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kobierzyce
13. Informacja o unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami
14. Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
Informacja o unieważnieniu naboru
15. Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
16. Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach - pracownik do pracy w księgowości
17. Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
18. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
19. Pracownik ds. funduszu sołeckiego
20. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. zarządzania nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kobierzyce
21. Pracownik ds. oświaty i wychowania.
22. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i środowiska
23. Pracownik ds. zamówień publicznych
24. Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
25. Pracownik ds. księgowości
26. Pracownik ds. podatków
27. Pracownik ds. obsługi finansowo – księgowej świadczenia wychowawczego
28. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej
29. Pracownik ds. oświaty i organizacji pozarządowych
30. Dyrektor Żłobka w Wysokiej
31. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
32. Pracownik ds. księgowości i płac
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
33. Pracownik ds. księgowości budżetowej
34. Pracownik ds. inwestycji
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
35. Kierownik Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
36. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach
37. Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
38. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
39. Pracownik ds. księgowości i wynagrodzeń
40. Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
41. Stanowisko ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi
42. Stanowisko ds. kontroli pasów drogowych
43. Stanowisko ds. księgowości budżetowej w RWOJ
44. Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
45. Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
w Referacie Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
46. Pracownik ds. inwestycji drogowych w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
47. Pracownik ds. zamówień publicznych
w Referacie Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
48. Zastępca Skarbnika Gminy Kobierzyce
49. Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
50. Pracownik ds. inwestycji drogowych
w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Kobierzyce
51. Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Kobierzyce
52. Pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
53. Informatyk
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
54. Pracownik ds. oświaty i wychowania
w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kobierzyce
55. Pracownik ds. oświaty i wychowania
w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kobierzyce
56. Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
w Referacie Nieruchomości, Inwestycji i Środowiska w Urzędzie Gminy Kobierzyce
57. Pracownik ds. księgowości organu
Referat Finansowy w Urzędzie Gminy Kobierzyce
58. Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji
Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska
59. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
60. Sekretarz Gminy Kobierzyce
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
61. Pracownik ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
62. Pracownik ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kobierzyce
63. Pracownik ds. kadr
64. Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym
Urząd Gminy Kobierzyce
65. Pracownik ds. księgowości budżetowej
Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek w Urzędzie Gminy Kobierzyce
66. Pracownik ds. księgowości i płac
Referat Finansowy w Urzędzie Gminy Kobierzyce
67. Praconik ds. księgowości wydatków i opłat
Referat Finansowy w Urzędzie Gminy Kobierzyce
68. Pracownik ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Referat Finansowy w Urzędzie Gminy Kobierzyce
69. Pracownik ds. ewidencji ludności
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
70. Pracownik ds. księgowości budżetowej
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek w Urzędzie Gminy Kobierzyce
71. Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
72. Pracownik ds. ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
73. Pracownik ds. dowodach osobistych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
74. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek w Urzędzie Gminy Kobierzyce
75. Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
76. Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
77. Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
78. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
79. Pracownik ds. podatków
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
80. Pracownik ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
81. Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego
w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
82. Pracownik ds. gospodarki odpadami
83. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
84. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
85. Pracownik ds. inwestycji drogowych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
86. Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
87. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
88. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
89. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
90. Pracownik ds. komunikacji społecznej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
91. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
92. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
93. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
94. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
95. Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
96. Pracownik ds. obsługi sołectw
97. Dyrektor ZSP w Bielanach Wrocławskich
98. Dyrektor ZSP w Pustkowie Żurawskim
99. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
100. Pracownik ds. księgowości wydatków i kosztów
101. Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną
102. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
103. Pracownik ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
104. Pracownik ds. inwestycji drogowych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
105. Pracownik ds. wojska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
106. Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta (Elektroniczny Obieg Dokumentów)
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
107. Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
108. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
109. Pracownik ds. inwestycji drogowych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
110. Pracownik ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
111. Kierownik Dziennego Domu Seniora
w Tyńcu Małym
112. Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy Kobierzyce

Ilość odwiedzin: 65275
Nazwa dokumentu: Informacje o wynikach naboru
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-03-26 08:45:43
Data udostępnienia informacji: 2010-03-26 08:45:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-31 14:18:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER