Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
minus Informacje o wynikach naboru
   minus Pracownik ds. ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. dowodach osobistych
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
   minus Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym
   minus Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
   minus Pracownik ds. podatków
   minus Pracownik ds. gospodarki odpadami
   minus Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego
   minus Pracownik ds. gospodarki odpadami
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. komunikacji społecznej
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Pracownik ds. obsługi sołectw
   minus Dyrektor ZSP w Bielanach Wrocławskich
   minus Dyrektor ZSP w Pustkowie Żurawskim
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. księgowości wydatków i kosztów
   minus Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. księgowości podatkowej
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. wojska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
   minus Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta (Elektroniczny Obieg Dokumentów)
   minus Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. ochrony środowiska
   minus Kierownik Dziennego Domu Seniora
   minus Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
   minus Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
   minus Pracownik ds. zamówień publicznych
   minus Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
   minus Pracownicy ds. zamówień publicznych
   minus Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Pracownik ds. inwestycji
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Pracownik ds. ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
2. Pracownik ds. dowodach osobistych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
3. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek w Urzędzie Gminy Kobierzyce
4. Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
5. Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
6. Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
7. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
8. Pracownik ds. podatków
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
9. Pracownik ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
10. Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego
w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
11. Pracownik ds. gospodarki odpadami
12. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
13. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
14. Pracownik ds. inwestycji drogowych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
15. Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
16. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
17. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
18. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
19. Pracownik ds. komunikacji społecznej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
20. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
21. Pracownik ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
22. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
23. Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
24. Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
25. Pracownik ds. obsługi sołectw
26. Dyrektor ZSP w Bielanach Wrocławskich
27. Dyrektor ZSP w Pustkowie Żurawskim
28. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
29. Pracownik ds. księgowości wydatków i kosztów
30. Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną
31. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
32. Pracownik ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
33. Pracownik ds. inwestycji drogowych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
34. Pracownik ds. wojska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
35. Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta (Elektroniczny Obieg Dokumentów)
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
36. Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
37. Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
38. Pracownik ds. inwestycji drogowych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
39. Pracownik ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
40. Kierownik Dziennego Domu Seniora
w Tyńcu Małym
41. Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
42. Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
43. Pracownik ds. zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
44. Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
45. Pracownicy ds. zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
46. Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
w Urzędzie Gminy Kobierzyce
47. Pracownik ds. inwestycji
w Urzędzie Gminy w Kobierzycach

Ilość odwiedzin: 68601
Nazwa dokumentu: Informacje o wynikach naboru
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-03-26 08:45:43
Data udostępnienia informacji: 2010-03-26 08:45:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-31 14:18:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER