Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
minus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
   minus Postanowienie Marszałka Sejmu RP
   minus Głosowanie Korespondencyjne
   minus Informacja
   minus Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
   minus Informacja w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce o numerach oraz granicach obwodów głosowania
   minus Informacja Komisarza Wyborczego ws dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów
   minus Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
   minus Informacja Wójta Gminy Kobierzyce
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
   minus SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
   minus Informacja o składach i pełnionych funkcjach
   minus Postanowienie NR 121, 122, 123/2020
   minus Postanowienie NR 169,170,171,172/2020
   minus Postanowienie NR 218/2020
   minus Postanowienie NR 259/2020
   minus Postanowienie NR 269, 272/2020
   minus Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej II Tura
   minus Wyniki wyborów w gminie
   minus GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE  ORAZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
   minus Postanowienie NR 357, 358, 359/2020
   minus Wyniki wyborów II tura
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Postanowienie Marszałka Sejmu RP
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym
2. Głosowanie Korespondencyjne
informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania
3. Informacja
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
4. Informacja w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
5. Informacja w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
6. Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce o numerach oraz granicach obwodów głosowania
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwc
7. Informacja Komisarza Wyborczego ws dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów
8. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
9. Informacja Wójta Gminy Kobierzyce
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kobierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
10. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
11. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
12. SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
13. Informacja o składach i pełnionych funkcjach
14. Postanowienie NR 121, 122, 123/2020
w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2, 6, 7
15. Postanowienie NR 169,170,171,172/2020
w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 6, 5, 11, 13
16. Postanowienie NR 218/2020
w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2
17. Postanowienie NR 259/2020
w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 11
18. Postanowienie NR 269, 272/2020
w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 11, 4
19. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej II Tura
z dnia 30 czerwca 2020 r.
20. Wyniki wyborów w gminie
21. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE  ORAZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
druga tura wyborów 12.07.2020 r.
22. Postanowienie NR 357, 358, 359/2020
w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 12,5, 2
23. Wyniki wyborów II tura

Ilość odwiedzin: 4223
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kłodzińska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kłodzińska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-06-04 13:48:26
Data udostępnienia informacji: 2020-06-04 13:48:26
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-04 13:49:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER