Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
minus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacje Urzędu > Obwieszczenia pozostałe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie
Państwowe Gospodarstwo Wodne
2. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego
3. Budowa peronów wraz z dojściem do nich na przystankach osobowych Sobótka, Rogów Sobócki, Pustków Żurawski...
4. Obwieszczenie
Projektu robót geologicznych dla zadania "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul.Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul
5. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiorników retencyjno-rozsączających
7. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów (Krzyżowice)
8. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegając
9. Informacja
wszczęcie postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych w postaci studni
10. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
11. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych
12. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowa rowu
13. Decyzja
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce
14. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 346 oraz w pasie drogowym drogi krajowej Nr 8
15. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacja Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów
16. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacja Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce
17. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacja Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Księginice
18. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Księginice
19. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce
20. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 w obrębie miejscowości Karwiany-Komorowice
21. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów w miejscowości Ślęza
22. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów w miejscowości Ślęza
23. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów w miejscowości Budziszów
24. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa drogi gminnej klasy D od m. Kobierzyce do m. Chrzanów
25. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D
26. Obwieszczenie
przebudowa rowu przydrożnego obręb Małuszów
27. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice) w wariancie WPR1
28. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu
29. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
"Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 i do granic Wrocławia"
30. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)
31. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Likwidacja urządzenia wodnego oraz wykonanie urządzenia wodnego w Wierzbicach.
32. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D
33. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Budowa drogi S8 na odcinku Kłodzko - Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki - Wrocław (Magnice)
34. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395
35. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
w sprawie wygaszania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia 11 grudnia 2015 r.
36. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski

Ilość odwiedzin: 3630
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia pozostałe
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-07-22 14:37:49
Data udostępnienia informacji: 2019-07-22 14:37:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-22 14:38:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER