Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
minus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacje Urzędu > Obwieszczenia pozostałe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie
Państwowe Gospodarstwo Wodne
2. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego
3. Budowa peronów wraz z dojściem do nich na przystankach osobowych Sobótka, Rogów Sobócki, Pustków Żurawski...
4. Obwieszczenie
Projektu robót geologicznych dla zadania "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul.Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul
5. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiorników retencyjno-rozsączających
7. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów (Krzyżowice)
8. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegając
9. Informacja
wszczęcie postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych w postaci studni
10. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
11. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych
12. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowa rowu
13. Decyzja
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce
14. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 346 oraz w pasie drogowym drogi krajowej Nr 8
15. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacja Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów
16. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacja Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce
17. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacja Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Księginice
18. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Księginice
19. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa - relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów segment Ołtaszyn - ZZU Budziszów w miejscowości Kobierzyce
20. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 w obrębie miejscowości Karwiany-Komorowice
21. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów w miejscowości Ślęza
22. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów w miejscowości Ślęza
23. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
likwidacja wypłycenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów w miejscowości Budziszów
24. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa drogi gminnej klasy D od m. Kobierzyce do m. Chrzanów
25. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D
26. Obwieszczenie
przebudowa rowu przydrożnego obręb Małuszów
27. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice) w wariancie WPR1
28. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu
29. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
"Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 i do granic Wrocławia"
30. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)
31. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Likwidacja urządzenia wodnego oraz wykonanie urządzenia wodnego w Wierzbicach.
32. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D
33. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Budowa drogi S8 na odcinku Kłodzko - Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki - Wrocław (Magnice)
34. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395
35. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
w sprawie wygaszania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia 11 grudnia 2015 r.
36. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski
37. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
38. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D
39. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
40. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie wygaszania pozwolenia na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim
41. Zawiadomienie
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395
42. Obwieszczenie
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
43. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
przebudowa ulic w obrębie Owsianka - Bąki
44. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
częściowa likwidacja oraz wykonanie nowych odcinków 2 rowów melioracyjnych
45. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
usługi na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych; usługi obejmujące trwałe odwodnienie
46. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego, odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe pochodzące z przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokali
47. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie wydania dla: STENA Recykling Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego
48. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego
49. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa drogi powiatowej 1951D
50. Informacja o Wczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego
51. Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu V Wydział Gospodarczy
52. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 do drogi wojewódzkiej nr 395 i do granicy Wrocławia
53. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa drogi gminnej klasy D od m. Kobierzyce (ul. Sportowa) do m. Chrzanów (ul. Kobierzycka)
54. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego
55. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku do działki nr 45/52, obręb Wysoka, gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4
56. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa drogi powiatowej 1951D ul. Przystankowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Ślęza w systemie ZRID KM 0+000,00 - KM 0+027,00
57. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 maja 2022 r. złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
58. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną inwestycję...
59. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Kobierzyce oraz o prawach stron postępowania odwoławczego
60. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
61. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
62. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Rozbudowa ul. Świerkowej w Bielanach Wrocławskich
63. Obwieszczenie Marszałka Wojewody Dolnośląskiego
Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną inwestycję dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko"
64. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzenia wodnego - rowu
65. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kolektorów
66. Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania do wód rzeki Gniła
67. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
wysokość odszkodowania za udział w działce nr 378/69
68. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
ZZU Wysoka - Chabrowa - prace towarzyszące likwidacji, Szewce - Ołtaszyn odg. Cargill - Ołtaszyn węzeł
69. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU PAŃSTOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z
70. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 518/2012
71. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
"ZZU Wysoka - Chabrowa prace towarzyszące likwidacji, Szewce - Ołtaszyn odg. Cargill - Ołtaszyn węzeł"
72. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 217
73. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Przyłączenie PSG na obszarze gminy Kobierzyce - budowa stacji gazowej
74. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
"Rozbudowa drogi gminnej, ul. Inwestycyjnej, w m. Magnice, gm. Kobierzyce"
75. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Likwidacja ZP Kobierzyce, ZP Księginice, ZP Budziszów na gazociągu DN 300 MOP 5,5 MPa na odcinku Węzeł Ołtaszyn - ZZU Tyniec nad Ślężą
76. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
o powołaniu biegłego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji jako działka nr 217/1 obręb Królikowice

Ilość odwiedzin: 5376
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia pozostałe
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-07-22 14:37:49
Data udostępnienia informacji: 2019-07-22 14:37:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-22 14:38:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER