Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacje Urzędu > ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Rok 2024

KOMUNIKAT O ZGROMADZENIU
,,Powiatowy Dzień Strażaka’’

Informuje się o zgromadzeniu, które odbędzie się

 • 08 czerwca 2024 roku od godziny 12:00 do godziny 14:00 

miejsca zgromadzeń: 

 • Przemarsz: Kościół w Kobierzycach pw. Wniebowzięcia Matki Bożej ul. Polna 1a- Boisko Sportowe w Kobierzycach ul. Sportowa 28

Odwołanie zgromadzeń publicznych

Wójt Gminy Kobierzyce informuję iż zaplanowane w dniach:

 • od 20 marca 2024 r. godz. 06:00
 • do 19 kwietnia 2024r. godz. 23:50 

zgromadzenia publiczne zostały zakończone przed upływem terminu objętego
zgłoszenia ze względu na niepodjęcia działań tj. brak organizatora wraz z
uczestnikami w wyznaczonych miejscach.

Zgromadzenia publiczne miały odbyć się na trasach:

 • Urząd Gminy Kobierzyce- Rondo Magnice- Domasław- Bielany Wrocławskie (stara trasa DK8)- spowolnienie ruchu oba kierunki; 
 • Stała blokada jednego pasa Bielany Wrocławskie na wysokości salonu VOLVO do granic Wrocławia; 
 • Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa - Wysoka do granic Wrocławia -spowolnienie ruchu oba kierunki; 
 • Małuszów DK 35 do Bielan Wrocławskich ul. Tyniecka (komis AA) -spowolnienie ruchu oba kierunki; 
 • Węzeł Kobierzyce na wysokości DK 35 w kierunku ronda Magnice -spowolnienie ruchu oba kierunki.

Zgodnie z Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się 23 marca 2024 r. 

 • Rozpoczęcie: 23 marca 2024 r. godz. 13:00
 • Zakończenie: 23 marca 2024r. godz. 17:00

Miejsce zgromadzenia:

 • Bielany Wrocławskie ul. Tyniecka 1.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 20 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024r.

 • Rozpoczęcie: 20 marca 2024 r. godz. 06:00
 • Zakończenie: 19 kwietnia 2024r. godz. 23:50

Miejsce zgromadzenia:
Urząd Gminy Kobierzyce- Rondo Magnice- Domasław- Bielany Wrocławskie (stara trasa DK8)- spowolnienie ruchu oba kierunki

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 20 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024r.

 • Rozpoczęcie: 20 marca 2024 r. godz. 06:00
 • Zakończenie: 19 kwietnia 2024r. godz. 23:50

Miejsce zgromadzenia:
Stała blokada jednego pasa Bielany Wrocławskie na wysokości salonu VOLVO do granic Wrocławia

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 20 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024r.

 • Rozpoczęcie: 20 marca 2024 r. godz. 06:00
 • Zakończenie: 19 kwietnia 2024r. godz. 23:50

Miejsce zgromadzenia:
Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa - Wysoka do granic Wrocławia -spowolnienie ruchu oba kierunki

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 20 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024r.

 • Rozpoczęcie: 20 marca 2024 r. godz. 06:00
 • Zakończenie: 19 kwietnia 2024r. godz. 23:50

Miejsce zgromadzenia:
Małuszów DK 35 do Bielan Wrocławskich ul. Tyniecka (komis AA) -spowolnienie ruchu oba kierunki

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 20 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024r.

 • Rozpoczęcie: 20 marca 2024 r. godz. 06:00
 • Zakończenie: 19 kwietnia 2024r. godz. 23:50

Miejsce zgromadzenia:
Węzeł Kobierzyce na wysokości DK 35 w kierunku ronda Magnice -spowolnienie ruchu oba kierunki

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 3 marca 2024 r. do 10 marca 2024r.

 • Rozpoczęcie: 3 marca 2024r. godz. 23:50 
 • Zakończenie: 10 marca 2024r. godz. 23:50 

Miejsce zgromadzenia:
Stała blokada węzła Kobierzyce na wysokości zjazdu na drogę krajową nr 35 – oba kierunki ruchu

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 28 lutego 2024 r. do 3 marca 2024r.

 • Rozpoczęcie: 28 lutego 2024r. godz. 23:50 
 • Zakończenie: 3 marca 2024r. godz. 23:50 

Miejsce zgromadzenia:
Stała blokada węzła Kobierzyce na wysokości zjazdu na drogę krajową nr 35 – oba kierunki ruchu

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 28 lutego 2024 r. do 27 marca 2024r.

 • Rozpoczęcie: 28 lutego 2024r. godz. 9.00 
 • Zakończenie: 27 marca 2024r. godz. 17.00 

Miejsce zgromadzenia:
Kobierzyce ul. Dębowa 20 (parking przy hali sportowo – widowiskowej im. Adama Wójcika) - droga krajowa nr 8 na odcinku: Kobierzyce – rondo Magnice – Domasław – Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska – droga krajowa nr 35 na odcinku: Bielany Wrocławskie ul. Czekoladowa – rondo Bielany Wrocławskie ul. Ryszarda Chomicza (przy sklepie budowlanym Castorama) – rondo Tyniec Mały i powrót do Kobierzyc drogą krajową nr 35 oraz nr 8.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się od 28 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

 • Rozpoczęcie: 28 lutego 2024r. godz. 9.00 
 • Zakończenie: 27 marca 2024r. godz. 17.00 

Miejsce zgromadzenia:
Kobierzyce Al. Pałacowa 1 (parking przy budynku Urzędu Gminy) - droga krajowa nr 8 na odcinku: Kobierzyce – rondo Magnice – Domasław – Bielany Wrocławskie - powrót do Kobierzyc drogą krajową nr 8

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r.

Rozpoczęcie: 20 lutego 2024r. godz. 9.00 parking przy hali sportowo – widowiskowej w Kobierzycach przy ul. Dębowej

Zakończenie: 20 lutego 2024r. godz. 17.00 rondo Magnice

Miejsce zgromadzenia: przejazd kolumny ciągników rolniczych na trasie:

 • droga krajowa nr 8 na odcinku: Kobierzyce ul. Dębowa – rondo Magnice – Domasław – Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska 
 • droga krajowa nr 35 na odcinku: Bielany Wrocławskie ul. Czekoladowa – rondo Bielany Wrocławskie ul. Ryszarda Chomicza (przy sklepie budowlanym Castorama) – rondo Tyniec Mały i powrót tą samą trasą

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2024 r.

Rozpoczęcie: 9 lutego 2024r. godz. 10.00 parking przy hali sportowo – widowiskowej w Kobierzycach przy ul. Dębowej
Zakończenie: 9 lutego 2024r. godz. 17.00 parking przy hali sportowo – widowiskowej w Kobierzycach przy ul. Dębowej

Miejsce zgromadzenia:
przejazd kolumny ciągników rolniczych na trasie:
Kobierzyce ul. Dębowa - droga krajowa nr 8 na odcinku Kobierzyce - Jordanów Śląski,
a następnie przejazd z Jordanowa Śląskiego drogą krajową nr 8 na odcinku Jordanów Śląski - rondo Magnice
powrót do Kobierzyc na ul. Dębową drogą krajową nr 8

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi


Komunikat o Zgromadzeniu
„Ogólnopolski protest rolników”
w dniu 24 stycznia 2024 roku

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2024 r.rozpoczęcie i zakończenie: parking przy Hali Sportowej w Kobierzycach, przejazd: ul. Dębowa w m. Kobierzyce, droga krajowa nr 8 na odcinku Kobierzyce - Jordanów Śląski i powrót.
w godzinach 12:00 - 14.00
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach drogi.

ROK 2023

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 06 listopada 2023 r. w Bielanach Wrocławskich na ul. Amazon w godzinach 9.30 - 18.00

ROK 2020

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 r. na autostradzie A4 na odcinku od zjazdu Krzywa do zjazdu Pietrzykowice (godz. rozpoczęcia: 14.00, czas trwania: 2 godziny).

ROK 2016

Stosownie do zapisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o Zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r poz.1485) niniejszym informuję o organizowanym przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Zgromadzeniu, które będzie miało miejsce w dniu 02 maja 2016r. w godz. 17.00-18.00 na chodniku przy bramie wjazdowej do WRO 2 Amazon Fulfillment Poland, ul. Logistyczna, Bielany Wrocławskie.

Wójt Gminy Kobierzyce
/-/ Ryszard Pacholik

Ilość odwiedzin: 9961
Nazwa dokumentu: ZGROMADZENIA PUBLICZNE
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-04-25 11:52:01
Data udostępnienia informacji: 2016-04-25 11:52:01
Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-04 11:00:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

 • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

 • DODR

 • CORNER   CORNER