Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
minus Rozstrzygnięcia konkursów
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/94/10
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0135/10
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0254/10
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0010/11
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0043/11
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0132.2011
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0175.2011
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0227.2011
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0006.2012
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0080.2012
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0126.2012
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0008.2013
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0078.2013
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0150.2013
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0023.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0057.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0089.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0167.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0215.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0002.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0017.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0079.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0154.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0226.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0004.2016
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0011.2016
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0241.2016
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0012.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0022.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0103.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0173.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0325.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0326.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0086.2018
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.61.2019
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.282.2019
   minus Zarządzenie NR REKiS.0050.1.38.2020
   minus Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.257.2020
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0167.2014

Wójta Gminy Kobierzyce

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane wraz z wysokością udzielonych dotacji:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Przyznana kwota dofinansowania

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Bielik”

ul. Akacjowa 1 Bielany Wrocławskie

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinach sportowych uprawianych na terenie Gminy Kobierzyce w II półroczu 2014

6 000 zł

2.

Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce

ul. Parkowa 7 55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka ręczna kobiet na terenie miejscowości Kobierzyce w II półroczu 2014

130 000 zł

3.

Gminny Klub Sportowy Kobierzyce ul. Sportowa 28

55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Kobierzyce w II półroczu 2014

60 000 zł

 

4.

 

L.K.S. Polonia Jaszowice

55-040 Kobierzyce

 

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Jaszowice w II półroczu 2014

 

47 000 zł

5.

LKS Galakticos Solna ul. Krucza 12A

55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Solna w II półroczu 2014

13 000 zł

6.

KS Polonia Bielany

ul. Wrocławska 32 Bielany Wrocławskie

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Bielany Wrocławskie w II półroczu 2014

 

18 000 zł

7.

Stowarzyszenie Klubów Sportowych ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Wierzbice, Małuszów, Pustków Wilczkowski, Krzyżowice, Domasław oraz w piłce siatkowej w miejscowości Pustków Żurawski w II półroczu 2014

33 500 zł

8.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Match Point, Ślęza,

ul. Szyszkowa 6,

55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży w badmintonie i tenisie ziemnym na terenie miejscowości Ślęza w II półroczu 2014

2 000 zł

9.

Królewski Klub Jeździecki „Wiktoria”, Chrzanów, 3b,

55-040 Kobierzyce

prowadzenie szkolenia jeździeckiego i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce w II półroczu 2014

4 000 zł

10.

Fundacja „Kraina Inspiracji” Kobierzyce,

ul. Kasztanowa 5/8, 55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinach sportowych uprawianych na terenie Gminy Kobierzyce w II półroczu 2014

2 000 zł

 

11.

 

Koszykarski Klub Sportowy

w Kobierzycach

Bielany Wrocławskie, ul. Modrzewiowa 11, 55-040 Kobierzyce

 

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinach sportowych uprawianych na terenie Gminy Kobierzyce w I półroczu 2014

 

8 000 zł

12.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” Ślęza

ul. Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka koszowa mężczyzn na terenie miejscowości Bielany Wrocławskie w II półroczu 2014

 3 000 zł

13.

Uczniowski Klub Piłkarski Akademia Futbolu „Orliki”, Tyniec Mały,

ul. Piaskowa 22,

55-040 Kobierzyce

 

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci w dyscyplinie piłka nożna na terenie miejscowości Tyniec Mały w II półroczu 2014

 

3 000 zł

14.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Koło Turystyczne

w Kobierzycach,

ul. Witosa 15

Poznanie dziedzictwa kulturowo-historycznego Polski- organizacja wyjazdów edukacyjnych
i kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w okresie wrzesień- listopad 2014

 

10 000 zł

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2014-07-29 09:18:59 - Zarządzenie - PDF (75.64 kB)

Ilość odwiedzin: 2881
Nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0167.2014
Skrócony opis: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-07-29 09:16:22
Data udostępnienia informacji: 2014-07-29 09:16:22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-29 09:19:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER