Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
minus Aktualności
   minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
   minus WYNIKI KONSULTACJI
   minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0172.2012
   minus WYNIKI KONSULTACJI NA ROK 2013
   minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
   minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
   minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
   minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organizacje Pozarządowe > Aktualności

WYNIKI KONSULTACJI

z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Na podstawie ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0172.2012 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 10 września w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

zostały przeprowadzone konsultacje w formie bezpośredniego spotkania oraz wyrażania pisemnej opinii.

W terminie od 19 września 2012r do 26 września 2012r nie wniesiono uwag do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, w zakresie działalności statutowej tych organizacji.

Referat Edukacji, Kultury i Sportu 

MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
– SPIS TREŚCI:

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

- Stowarzyszenie Klubów Sportowych-Ślęża Tyniec/Ślęzą, Orzeł Pustków Wilczkowski, WKS Wierzbice, MKS Małuszów, MKS Magnice, Tarant Krzyżowice, Wicher Domasław, Sparta Pustków Żurawski-sekcja p. siatkowej
- Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce
- Gminny Klub Sportowy Kobierzyce
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” Bielany Wr.
- Klub Sportowy „Polonia” Bielany Wr.
- Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Jaszowice
- Uczniowski Klub Sportowy „Bielik” Bielany Wr.
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Tyniec Mały
- Ludowy Klub Sportowy „Galakticos” Solna
- „Cotar” Bielany Wrocławskie
- Klub Sportowy Matchpoint Ślęza
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Ochotnicza Straż Pożarna Kobierzyce
- Ochotnicza Straż Pożarna Pustków Wilczkowski
- Ochotnicza Straż Pożarna Pustków Żurawski
 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Koła Gminnego
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Kobierzyce
- Związek Sybiraków Zarząd Koła Terenowego Kobierzyce
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dziecięcej Działalności Twórczej i Na Rzecz Sztuki „Tęczowisko”
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Turystyczne
- Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic
- Towarzystwo Przyjaciół Gminy Kobierzyce
- Stowarzyszenie Aktywne Szczepankowice
- Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Koło Kobiet” w Pustkowie Żurawskim
- Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowie Wilczkowskim
- Koło Gospodyń Wiejskich w Tyńcu Nad Ślęzą
- Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach Wrocławskich
- Koło Gospodyń Wiejskich w Domasławiu
 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, NAUKA, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych „SONICH”
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach
- Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”
- Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”
- Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach”
- Stowarzyszenie Promocji, Zdrowia, Sportu i Rekreacji „Strefa Zdrowia”.
 

EKOLOGIA, OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, ROLNICTWO, BIZNES

- Stowarzyszenie Rolników Gminy Kobierzyce
- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej
- Polski Związek Wędkarski Koło Nr 8 Kobierzyce
- Stowarzyszenie „Forum Partnerskiej Współpracy”
-LGD: Lokalna Grupa Działania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Święta Katarzyna, Żórawina – Lider A4,
 

UWAGA!

Zakwalifikowanie danego stowarzyszenia do określonej dziedziny aktywności nie oznacza zawężenia jego działalności do wyłącznie tej dziedziny. Przeważająca większość stowarzyszeń rozwija się i działa w wielu dziedzinach jednocześnie.

Załączniki do pobrania: 2013-05-17 14:27:34 - MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (1.06 MB)

Nazwa dokumentu: Aktualności
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09 11:24:28
Data udostępnienia informacji: 2010-04-09 11:24:28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-17 14:37:25

Wersja do wydruku...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30 (Dyżury do 17.00)
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER