Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
minus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
   plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia na rok 2008
   minus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia na rok 2007
      minus OBWIESZCZENIE 02.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 09.01.2007
      minus POSTANOWIENIE 09.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 10.01.2007
      minus POSTANOWIENIE 11.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 17.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.01.2007
      minus OGŁOSZENIE 31.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.01.2007
      minus OGŁOSZENIE 05.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 05.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 06.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 06.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 07.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 14.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 21.02.2007
      minus POSTANOWIENIE 28.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 01.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 01.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 01.03.2007
      minus POSTANOWIENIE 07.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 07.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 19.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 26.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 29.03.2007
      minus POSTANOWIENIE 29.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OGŁOSZENIE 27.03.2007
      minus OGŁOSZENIE 27.03.2007
      minus OGŁOSZENIE 27.03.2007
      minus OGŁOSZENIE 27.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 05.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 16.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 18.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 19.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 20.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 20.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 20.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 24.04.2007
      minus POSTANOWIENIE 24.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 27.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 30.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 08.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 08.05.2007
      minus POSTANOWIENIE 09.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 11.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE 16.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 22.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 24.05.2007
      minus POSTANOWIENIE 24.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 30.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 30.05.2007
      minus POSTANOWIENIE 30.05.2007
      minus POSTANOWIENIE 31.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 01.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 04.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 06.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 11.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 12.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 13.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 13.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 13.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 13.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 14.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 14.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE 15.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 15.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 19.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 20.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 27.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 28.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 28.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 29.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 29.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 03.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 09.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 09.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 11.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 11.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 23.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 26.07.2007
      minus POSTANOWIENIE 30.07.2007
      minus POSTANOWIENIE 30.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 13.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE 13.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE 14.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE
      minus POSTANOWIENIE 22.sierpnia.2007
      minus OBWIESZCZENIE 24.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE 10.09.2007
      minus OBWIESZCZENIE 17.09.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus POSTANOWIENIE 27.09.2007
      minus OBWIESZCZENIE 10.15.2007
      minus OBWIESZCZENIE 18.10.2007
      minus OBWIESZCZENIE 18.10.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE 29.11.2007
      minus OBWIESZCZENIE 05.12.2007
      minus OBWIESZCZENIE 10.12.2007
   minus Obwieszczenia postanowienia na rok 2006
   plus Obwieszczenia postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce - Materiały Archiwalne
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
plus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
minus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny ograniczony do rolników indywidualnych z terenu gm. Kobierzyce przetarg na dzierżawę na okres 5 lat dla nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze: Nieruchomość położona w obrębie wsi Krzyżowice, w granicach działki nr 121 o pow. 2,47 ha (w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RIIIb – 2,47 ha).

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została w wysokości 7,41 q żyta, co wynosi obecnie 263 zł /zgodnie z obowiązującą stawką 1 q żyta ustaloną przez GUS/.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 35,52 zł.

Wadium wynosi 26 zł /słownie: dwadzieścia sześć złotych/, należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 26 kwietnia 2007 r.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Przetarg odbędzie się dnia 30 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium.

W przetargu mogą wziąć udział tylko osoby posiadające indywidualne gospodarstwa rolne położone na terenie gm. Kobierzyce i posiadające stosowne zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z Działu Podatkowego tut. Urzędu Gminy.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2007, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu. Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. nr 8, tel. 369-98-180.

Załączniki do pobrania: 2007-03-30 14:11:18 - OGŁOSZENIE 27.03.2007 (33.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1992
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie
Skrócony opis: Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny ograniczony do rolników indywidualnych z terenu gm. Kobierzyce przetarg na dzierżawę na okres 5 lat dla nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze: Krzyżowice
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-30 14:10:32
Data udostępnienia informacji: 2007-03-30 14:10:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-30 14:22:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER