Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
minus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
minus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
   plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia na rok 2008
   minus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia na rok 2007
      minus OBWIESZCZENIE 02.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 09.01.2007
      minus POSTANOWIENIE 09.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 10.01.2007
      minus POSTANOWIENIE 11.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 17.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.01.2007
      minus OGŁOSZENIE 31.01.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.01.2007
      minus OGŁOSZENIE 05.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 05.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 06.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 06.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 07.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 14.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 21.02.2007
      minus POSTANOWIENIE 28.02.2007
      minus OBWIESZCZENIE 01.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 01.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 01.03.2007
      minus POSTANOWIENIE 07.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 07.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 19.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 26.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 29.03.2007
      minus POSTANOWIENIE 29.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OGŁOSZENIE 27.03.2007
      minus OGŁOSZENIE 27.03.2007
      minus OGŁOSZENIE 27.03.2007
      minus OGŁOSZENIE 27.03.2007
      minus OBWIESZCZENIE 05.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 16.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 18.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 19.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 20.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 20.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 20.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 24.04.2007
      minus POSTANOWIENIE 24.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 27.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 30.04.2007
      minus OBWIESZCZENIE 08.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 08.05.2007
      minus POSTANOWIENIE 09.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 11.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE 16.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 22.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 24.05.2007
      minus POSTANOWIENIE 24.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 30.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 30.05.2007
      minus POSTANOWIENIE 30.05.2007
      minus POSTANOWIENIE 31.05.2007
      minus OBWIESZCZENIE 01.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 04.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 06.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 11.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 12.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 13.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 13.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 13.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 13.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 14.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 14.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE 15.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 15.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 19.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 20.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 27.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 28.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 28.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 29.06.2007
      minus POSTANOWIENIE 29.06.2007
      minus OBWIESZCZENIE 03.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 09.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 09.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 11.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 11.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 23.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 25.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 26.07.2007
      minus POSTANOWIENIE 30.07.2007
      minus POSTANOWIENIE 30.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.07.2007
      minus OBWIESZCZENIE 13.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE 13.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE 14.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE
      minus POSTANOWIENIE 22.sierpnia.2007
      minus OBWIESZCZENIE 24.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE 31.08.2007
      minus OBWIESZCZENIE 10.09.2007
      minus OBWIESZCZENIE 17.09.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus POSTANOWIENIE 27.09.2007
      minus OBWIESZCZENIE 10.15.2007
      minus OBWIESZCZENIE 18.10.2007
      minus OBWIESZCZENIE 18.10.2007
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE 29.11.2007
      minus OBWIESZCZENIE 05.12.2007
      minus OBWIESZCZENIE 10.12.2007
   minus Obwieszczenia postanowienia na rok 2006
   plus Obwieszczenia postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce - Materiały Archiwalne
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
minus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OBWIESZCZENIE 02.01.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: rozbudowa na działce nr 2/15 w Biskupicach Podgórnych zakładu produkcji odbiorników tele
2. OBWIESZCZENIE 09.01.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia modernizacja i przebudowa rowów melioracyjnych: SL.6-3, SL.6-3-4, Ka.2 i
3. POSTANOWIENIE 09.01.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową wodociągu dla części południowej gm. Kobierzyce tj.: 1) budowa kanalizacji sanit
4. OBWIESZCZENIE 10.01.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa Zintegrowanego Centrum Służb Ratowniczych – Bielany Wrocławskie na działce nr 255/7, 254/8 i 259/27 w Bielanach Wrocławskich, w ramach którego przewiduje
5. POSTANOWIENIE 11.01.2007
Wójta Gminy Kobierzyce o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: przebudowa ul. Chabrowej w obrębie Wysoka (gm. Kobierzyce) i w obrębie Ołtasz
6. OBWIESZCZENIE 17.01.2007
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam
7. OBWIESZCZENIE 25.01.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa dróg gminnych wraz z odwodnieni
8. OBWIESZCZENIE 25.01.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o wniosku (wraz z raportem) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzików – Bielany Wrocł
9. OBWIESZCZENIE 25.01.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o wniosku (wraz z raportem) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 systemu UM
10. OGŁOSZENIE 31.01.2007
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
11. OBWIESZCZENIE 31.01.2007
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 297/9, 297/18, 297/19, 297/13, 297/47 i 238 w Bielanach Wrocławskich.
12. OGŁOSZENIE 05.02.2007
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. MacMilana i autostradzie A4.
13. OBWIESZCZENIE 05.02.2007
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE o budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami dla części południowej Gminy Kobierzyce (działki nr 133/3, 352, 372/3, 373)
14. OBWIESZCZENIE 06.02.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o budowie sieci wodociągowej na działkach ewidencyjnych nr: 18, 19, 22/3, 70 i 71/7 w Księginicach.
15. OBWIESZCZENIE 06.02.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej operatora sieci Era nr 46102 Bielany zlokalizowanej na cz. działki nr 259/20 w Bielanach Wrocławskich.
16. OBWIESZCZENIE 07.02.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa drogi czteropasmowej w miejscu istniejącej drogi powiatowej nr 1950D na odcinku od węzła Pietrzykowice do drogi krajowej nr 35 w obrębie Małuszów.
17. OBWIESZCZENIE 14.02.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa Zakładu Montażu Telewizorów LCD na działkach ewidencyjnych nr: 2/46, 2/47, 2/48, 2/49, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5 i 14 w Biskupicach Podgórnych.
18. OBWIESZCZENIE 21.02.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa przez Spółkę z o.o. POS-PPC zakładu cięcia blach w rolach na arkusze na działce ewidencyjnej nr 2/49 w Biskupicach Podgórnych.
19. POSTANOWIENIE 28.02.2007
Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową w m. Wierzbice na działkach ewidencyjnych nr: 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281/2, 329, 328, 335, 334 i 333.
20. OBWIESZCZENIE 01.03.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 systemu UMTS w Bielanach Wrocławskich (działka nr 284/87).
21. OBWIESZCZENIE 01.03.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Biskupice Podgórne
22. OBWIESZCZENIE 01.03.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa dróg gminnych (ul. Kościelna, Boczna i Zacisze) wraz z kanalizacją deszczową w Tyńc
23. POSTANOWIENIE 07.03.2007
Budowa przez Spółkę z o.o. POS-PPC zakładu cięcia blach w rolach na arkusze na działce ewidencyjnej nr 2/49 w Biskupicach Podgórnych,
24. OBWIESZCZENIE 07.03.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa przez Spółkę z o.o. POS-PPC zakładu cięcia blach w rolach na arkusze na działce ewidencyjnej nr 2/49 w Biskupicach Podgórnych.
25. OBWIESZCZENIE 19.03.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa ul. Chabrowej w obrębie Wysoka (gm. Kobierzyce)
26. OBWIESZCZENIE 26.03.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową w m. Wierzbice na działkach ewidencyjnych nr: 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281/2, 329, 328, 335, 334 i 333.
27. OBWIESZCZENIE 29.03.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa przez Spółkę z o.o. POS-PPC zakładu cięcia blach w rolach na arkusze na działce ewidencyjnej nr 2/49 w Biskupicach Podgórnych
28. POSTANOWIENIE 29.03.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa Zakładu Montażu Telewizorów LCD na działkach ewidencyjnych nr: 14, 3/4 i 2/47 w Biskupicach Podgórnych.
29. OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce, położonego w obrębach: Kobierzyce, Królikowice i Magnice
30. OGŁOSZENIE 27.03.2007
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny ograniczony do rolników indywidualnych z terenu gm. Kobierzyce przetarg na dzierżawę na okres 5 lat dla nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze: Kobierzyce
31. OGŁOSZENIE 27.03.2007
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny ograniczony do rolników indywidualnych z terenu gm. Kobierzyce przetarg na dzierżawę na okres 1 roku dla nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze: Krzyżowice
32. OGŁOSZENIE 27.03.2007
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny ograniczony do rolników indywidualnych z terenu gm. Kobierzyce przetarg na dzierżawę na okres 5 lat dla nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze: Krzyżowice
33. OGŁOSZENIE 27.03.2007
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny ograniczony do rolników indywidualnych z terenu gm. Kobierzyce przetarg na dzierżawę na okres 5 lat dla nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze: Małuszów
34. OBWIESZCZENIE 05.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT-34094 na działce nr 8/15 w Pustkowie Żurawskim
35. OBWIESZCZENIE 16.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szyszkowej
36. OBWIESZCZENIE 18.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowy Zakładu Montażu Telewizorów LCD na działkach ewidencyjnych nr: 14, 3/4 i 2/47 w Biskupicach Podgórnych.
37. OBWIESZCZENIE 19.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa zespołu hal magazynowych z zapleczem socjalno – biurowym wraz z infrastrukturą na dz. nr 283/19, 283/18, 283/17, 283/15 i 290 w Bielanach Wrocławskich.
38. OBWIESZCZENIE 20.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 194, 195, 97/3, 96/3, 106/2, 106/1, 107 w Ślęzy.
39. OBWIESZCZENIE 20.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 16, 133, 135/4, 139, 140, 141/10 w Żernikach Małych.
40. OBWIESZCZENIE 20.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 126 i 66/31 w Żurawicach.
41. OBWIESZCZENIE 24.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/110 kV WROCŁAW na działce nr 84/4 w Krzyżowicach oraz działkach nr: 64/5 i 64/6 w Małuszowie.
42. POSTANOWIENIE 24.04.2007
budowa dróg gminnych (ul. Kościelna, Boczna, Zacisze i Świdnicka) wraz z kanalizacją deszczową w Tyńcu Małym.
43. OBWIESZCZENIE 27.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa wewnętrznej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 46375.01 Wrocław – Mediamarkt w obiekcie Centrum Handlowego AUCHAN.
44. OBWIESZCZENIE 30.04.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 46338 w Bielanach Wrocławskich na dz. nr 283/6.
45. OBWIESZCZENIE 08.05.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wierzbice, Jaszowice, Cieszyce, Rolantowice, Dobkowice, Damianowice, Solna, Pustków Żurawski, Żurawice i Owsi
46. OBWIESZCZENIE 08.05.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na wieży kościoła na dz. nr 13 w Bielanach Wrocławskich.
47. POSTANOWIENIE 09.05.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobieżyce modernizacja i przebudowa rowu melioracyjnego SL.6 (część od ujścia do km 4+060 wraz z pasem terenu przyległego do rowu)
48. OBWIESZCZENIE 11.05.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: odbudowa urządzeń wodnych
49. OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MPZP
50. OBWIESZCZENIE 16.05.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/110 kV WROCŁAW na działce nr 84/4 w Krzyżowicach oraz działkach nr: 64/5 i 64/6 w Małuszowie.
51. OBWIESZCZENIE 22.05.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 46338 w Bielanach Wrocławskich na działce nr 283/6.
52. OBWIESZCZENIE 24.05.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa Zintegrowanego Centrum Służb Ratowniczych – Bielany Wrocławskie na działce nr 255/7, 254/8 i 259/27
53. POSTANOWIENIE 24.05.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa wodociągu w Bielanach Wrocławskich wzdłuż ul. Niebieskiej i planowanej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka.
54. OBWIESZCZENIE 30.05.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową wodociągu dla części południowej gm. Kobierzyce
55. OBWIESZCZENIE 30.05.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa wewnętrznej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 46375.01 Wrocław – Mediamarkt
56. POSTANOWIENIE 30.05.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa obiektu produkcyjno-biurowego UPM Raflatac – fabryka laminatu na części działki nr 2/62 w Biskupicach Podgórnych.
57. POSTANOWIENIE 31.05.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, w działkach nr : 11/2, 5/37, 12/1, 5/25, 5/13, 5/40, 1/10, 6/17, 6/11 AM1 oraz 9, 10/1, 10/2, 2/13, 2/40, 2/41 AM2 w obręb
58. OBWIESZCZENIE 01.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 w Bielanach Wrocławskich na wieży kościoła - dz. nr 13.
59. OBWIESZCZENIE 04.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa zakładu produkcyjnego przetwórstwa tworzyw sztucznych dla przemysłu wraz z zapleczem socjalno-biurowym na działce ewidencyjnej nr 2/57 w Biskupicach Podg
60. OBWIESZCZENIE 06.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa obiektu produkcyjno-biurowego UPM Raflatac – fabryka laminatów na części działki nr 2/62 w Biskupicach Podgórnych.
61. OBWIESZCZENIE 11.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa zespołu hal magazynowych z zapleczem socjalno – biurowym wraz z infrastrukturą na dz. nr 283/19, 283/18, 283/17, 283/15 i 290 w Bielanach Wrocławskich.
62. POSTANOWIENIE 12.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 126 i 66/31 w Żurawicach.
63. POSTANOWIENIE 13.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa dróg gminnych (ul.: Polna, Różana, Irysowa, Nektarowa, Błękitna i Liliowa) wraz z odwodnieniem w m. Bielany Wrocławskie.
64. POSTANOWIENIE 13.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 27, 25/17, 25/11, 28/8, 58, 28/17, 23/3, 23/8, 20, 21, 25/18 i 25/12 oraz remont sieci w
65. POSTANOWIENIE 13.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa drogi powiatowej nr 1950D i 1975D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D do rowu melioracyjnego nr 142/3 w m. Krzyżowice.
66. POSTANOWIENIE 13.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 16, 133, 135/4, 139, 140, 141/10 w Żernikach Małych.
67. POSTANOWIENIE 14.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 194, 195, 97/3, 96/3, 106/2, 106/1, 107 w Ślęzy.
68. POSTANOWIENIE 14.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce odbudowa urządzeń wodnych: jazu na rzece Ślęza (dz. nr 187, km 19-220), koryta Młynówki Ślęzańskiej i remont budowli piętrzących i upustowych na Młynówce(dz. n
69. OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
70. OBWIESZCZENIE 15.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 297/9, 297/18, 297/19, 297/13 i 238 w Bielanach Wrocławskich.
71. OBWIESZCZENIE 15.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa dróg gminnych (ul. Kościelna, Boczna, Zaciszna i Świdnicka) wraz z kanalizacją deszczową w Tyńcu Małym.
72. OBWIESZCZENIE 19.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 46445 w Biskupicach Podgórnych na działce nr 2/60 (nr działki przed podziałem 2/49).
73. OBWIESZCZENIE 20.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji paliw płynnych na terenie Centrum Zaopatrzenia Makro Cash and Carry na działce nr 164/16 w Bielanach Wrocławskich.
74. OBWIESZCZENIE 25.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 66, 67/1, 355, 356/2, 360/5, 360/9, 363, 365, 248/5, 255 w Tyńcu Ma
75. OBWIESZCZENIE 27.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce modernizacja i przebudowa rowu melioracyjnego SL.6 (część od ujścia do km 4+060 wraz z pasem terenu przyległego do rowu) zlokalizowanego w obrębach: Karwiany-Kom
76. OBWIESZCZENIE 28.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce odbudowa urządzeń wodnych: jazu na rzece Ślęza (dz. nr 187, km 19-220), koryta Młynówki Ślęzańskiej i remont budowli piętrzących i upustowych na M
77. POSTANOWIENIE 28.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa drogi czteropasmowej w miejscu istniejącej drogi powiatowej nr 1950D na odcinku od węzła Pietrzykowice do drogi krajowej nr 35 w obrębie Małuszów
78. OBWIESZCZENIE 29.06.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa kanalizacji deszczowej na autostradzie A4 w miejscowości Ślęza na działkach ewidencyjnych nr: 147/3, 147/4, 147/6 i 177/2
79. POSTANOWIENIE 29.06.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 37/5, 34, 36/6, 33/5 w Żernikach Małych
80. OBWIESZCZENIE 03.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa zakładu produkcyjnego przetwórstwa tworzyw sztucznych dla przemysłu wraz z zapleczem socjalno-biurowym na działce ewidencyjnej nr 2/57 w Biskupicach
81. OBWIESZCZENIE 09.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa dróg gminnych wraz z ic
82. OBWIESZCZENIE 09.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa obiektu produkcyjno-biurowego UPM Raflatac – fabryka laminatów na części działki nr 2/62 w Biskupicach Podgórnych.
83. OBWIESZCZENIE 11.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, w działkach nr : 11/2, 5/37, 12/1, 5/25, 5/13, 5/40, 1/10, 6/17, 6/11 AM1 oraz 9, 10/1, 10/2, 2/13, 2/40, 2/41 AM2 w ob
84. OBWIESZCZENIE 11.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 46445 w Biskupicach Podgórnych na działce nr 2/60 (nr działki przed podziałem - 2/49).
85. OBWIESZCZENIE 23.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa kanalizacji deszczowej na autostradzie A4 w miejscowości Ślęza na działkach ewidencyjnych nr: 147/3, 147/4, 147/6 i 177/2.
86. OBWIESZCZENIE 25.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzików-Bielany Wrocławskie od km 87+170 do km 115+752.
87. OBWIESZCZENIE 25.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa wewnętrznej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 46133.09 Wrocław_Makro zlokalizowanej w obiekcie hali Makro Cash & Carry Polsk
88. OBWIESZCZENIE 25.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr TO-2419/2399 zlokalizowanej na wieży kościoła w Domasławiu na działce nr 171/8.
89. OBWIESZCZENIE 26.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa drogi czteropasmowej w miejscu istniejącej drogi powiatowej nr 1950D na odcinku od węzła Pietrzykowice do drogi krajowej nr 35 w obrębie Małuszów.
90. POSTANOWIENIE 30.07.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tyńcu Małym na działkach nr 354/5, 354/6 i 354/7
91. POSTANOWIENIE 30.07.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 66, 67/1, 355, 356/2, 360/5, 360/9, 363, 365, 248/5, 255 w Tyńc
92. OBWIESZCZENIE 31.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 27, 25/17, 25/11, 28/8, 58, 28/17, 23/3, 23/8, 20, 21, 25/18 i 25/12 w Pełczycach
93. OBWIESZCZENIE 31.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 16, 133, 135/4, 139, 140, 141/10 w Żernikach Małych.
94. OBWIESZCZENIE 31.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa drogi powiatowej nr 1950D i 1975D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1973D do rowu melioracyjnego nr 142/3 w m. Krzyżowice.
95. OBWIESZCZENIE 31.07.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 126 i 66/31 w Żurawicach.
96. OBWIESZCZENIE 13.08.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa dróg gminnych (ul.: Polna, Różana, Irysowa, Nektarowa, Błękitna i Liliowa) wraz z odwodnieniem w m. Bielany Wrocławskie.
97. OBWIESZCZENIE 13.08.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 37/5, 34, 36/6, 33/5 w Żernikach Małych.
98. OBWIESZCZENIE 14.08.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oparciu o projekt rewaloryzacji w miejscowości Kobierzyce.
99. OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy cmentarzu we wsi Kobierzyce
100. OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wrocławskiej w północno – wschodniej części wsi Małuszów
101. POSTANOWIENIE 22.sierpnia.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w Bielanach Wrocławskich i w Tyńcu Małym.
102. OBWIESZCZENIE 24.08.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabudowań gospodarskich na myjnię i warsztat naprawczy na działkach nr 188/4 i 188/8 w Domasławiu.
103. OBWIESZCZENIE 31.08.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bielany Wrocławskie na działkach nr 286/96 i 328/28.
104. OBWIESZCZENIE 10.09.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa wewnętrznej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 46133.09 Wrocław_Makro zlokalizowanej w obiekcie hali Makro Cash & Carry Polsk
105. OBWIESZCZENIE 17.09.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 66, 67/1, 355, 356/2, 360/5, 360/9, 363, 365, 248/5, 255 w Tyńc
106. OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
107. POSTANOWIENIE 27.09.2007
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w oparciu o projekt rewaloryzacji miejscowości Kobierzyce.
108. OBWIESZCZENIE 10.15.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w Bielanach Wrocławskich i w Tyńcu Małym.
109. OBWIESZCZENIE 18.10.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przełożenie drogi krajowej nr 35 na odcinku Gniechowice - autostrada A-4 węzeł „Strzeganowice”.
110. OBWIESZCZENIE 18.10.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000.
111. OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce.
112. OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kobierzyce
113. OBWIESZCZENIE 29.11.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich na działkach nr 280/7 i 280/18 oraz na części działki nr
114. OBWIESZCZENIE 05.12.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce budowa drogi czteropasmowej w miejscu istniejącej drogi powiatowej nr 1950D na odcinku od węzła Pietrzykowice do drogi krajowej nr 35 w obrębie Małuszów
115. OBWIESZCZENIE 10.12.2007
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabudowań gospodarskich na warsztat naprawczy na działkach nr 188/4 i 188/8 w Domasławiu.

Ilość odwiedzin: 3482
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-15 11:42:11
Data udostępnienia informacji: 2007-01-15 11:42:11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-31 10:22:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER