Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
minus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
minus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(Podstawa prawna: art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.)
L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Numer rejestrowy Data wpisu
1

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

54-517 Wrocław ul.Szczecińska 5

8960000026       - Załącznik nr 1 1/2012

06.04.2012r.

Zmiana wpisu

25.07.2014r.

Zmiana wpisu

31.10.2018r.

2

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

53-614 Wrocław

ul.Bolesławiecka 15

8971698527 933023480 Załącznik nr 2 2/2012

02.05.2012r.

Wykreślenie 25.02.2015r.

3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel-Dolny Śląsk Sp.z o.o.

REMONDIS DOLNY ŚLĄSK Sp. z o.o.

55-200 Oława

ul. Portowa 7

9121080907 930343332 Załącznik nr 3 3/2012

31.05.2012r.

 

Zmiana wpisu 27.12.2012r.

Zmian wpisu 07.03.2016r.

4

Przedsiębiostwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe " COM-D" Sp. z o.o.

59-400 Jawor

ul.Poniatowskiego 25                                    

6950001773 390044713 Załącznik nr 4 4/2012

01.06.2012r.

Wykreślenie 04.07.2014r.

5

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

59-220 Legnica

ul.Nowodworska 60

691-020-39-67 390081536 Załącznik nr 5 5/2012

14.06.2012r

Wykreślenie 14.06.2013r.

6

Eneris Surowce  S.A.  Oddział we Wrocławiu

ul.Jerzmanowska 8

54-519 Wrocław

527-20-98-636 012914009 Załącznik nr 6 6/2012

27.08.2012r.

Zmiana wpisu 16.05.2013r.

Zmiana wpisu 11.12.2014r.

Zmiana wpisu

08.06.2015r.

Zmiana wpisu

22.08.2018r.

7

FEB-EKO Sp. zo.o.

ul.Słowackiego 26

55-200 Oława

912-18-13-273 020456119 Załącznik nr 7 7/2012 19.09.2012r.
8

Remondis Sp. z.o.o. 02-981 Warszawa, ul.Zawodzie 16

Oddział we  Wrocławiu, 50-514 Wrocław, ul.Międzyleska 4

728-01-32-515 011089141 Załącznik nr 8 8/2012

15.10.2012r.

zmiana wpisu 20.05.2013r.

Wykreślenie z rejestru   w dniu 31.07.2018r.

9

Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp.zo.o.

55-050 Sobótka

ul.Warszawska 4

896-00-07-465 930242631 Załącznik nr 9 9/2012 02.11.2012r.
10

Stena Recycling     Sp. z o.o.

00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58

Oddział w Pustkowie Żurawskim 55-040 Pustków Żurawski ul. Kolejowa 11

527-23-46-985 01726426 Załącznik nr 10 10/2012

16.11.2012r.

 

11

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o.ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

 

898-10-05-431 930415422 Załącznik nr 11 11/2012

28.11.2012r

1) zmiana wpisu 21.05.2013r.

2) zmiana wpisu 25.10.2017r.

12

Sita Zachód Sp. z o.o., ul.Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Suez Zachód Sp. z o.o. ul.Jerzmanowska 13 54-530 Wrocław

 

692-22-56-509 390766270 Załącznik nr 12 12/2012

18.12.2012r.

zmiana wpisu 09.11.2016r.

13

Chemeko-System Sp.z o.o.  Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul.Jerzmanowska 6 A, 54-519 Wrocław

897-16-12-750 932070230 Załącznik nr 13 13/2012

18.12.2012r.,

zmiana wpisu 13.08.2019r.

14

Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. ul.Wilczycka 14 55-093 Kiełczów

896-14-95-001 021131177 Załącznik nr 14 1/2013

11.02.2013r.

Wykreślenie z rejestru   w dniu 22.01.2020r.

15

Simeko Sp. z o.o. ul.Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra

611-24-85-951 231180150 Załącznik nr 15 2/2013

26.02.2013r.

zmiana wpisu 18.01.2017r.

16

Hołuj Roman Horem, Borowa ul.Klonowa 16 55-093 Kiełczów

9111378858 931161053 Załącznik nr 16 3/2013

16.12.2013r.

Wykreślenie z rejestru w dniu 09.04.2014r.

17

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1a
 50-518 Wrocław

7551845613 532468984 Załącznik nr 17 1/2015 06.03.2015r.
18

S&A Service Sp. z o.o.ul.Głubczycka 8

52-026 Wrocław

899-248-19-22 932933517 Załącznik nr 18 2/2015 27.03.2015r.
19

Eko Ślęża Sp. z o.o.

ul.Warszawska 4, 55-050 Sobótka

8961564742 367342414 Załącznik nr 19 1/2018 13.02.2018r.
20 Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła 7641796232   ------------ Załącznik nr 20 2/2018 29.10.2018r.
21

EPA Green Sp. z o.o.,    ul. A.Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

8943097589  ------------- Załącznik nr 21 3/2018 27.11.2018r.
22 EKO-LOGIS Jacek Adamczyk, ul.Cicha 5/1, 51-659 Wrocław 8982142940 ------------------ Załącznik nr 22 1/2019

03.12.2019 r.

 

23 AURI -EKO Sp. z o.o., ul. Radosna 9, 55-200 Oława 9121897577 ------------------- Załącznik nr 23 1/2020 09.06.2020 r.
24

FBSERWIS ODBIÓR Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

5272930164 ................... Załącznik nr 24 2/2020 22.10.2020 r.
             

 

Załączniki do pobrania: 2012-05-02 10:34:59 - Załącznik nr 2 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. . (91.50 kB)
2012-06-19 09:37:04 - Załącznik nr 5 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (85.50 kB)
2012-09-19 11:53:32 - Załącznik nr 7 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez FEB-EKO Sp. z o.o. (80.50 kB)
2012-11-02 14:52:10 - Załącznik nr 9 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. (110.50 kB)
2012-11-28 15:13:01 - Załącznik nr 10 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Stena Recycling Sp. z o.o. (106.50 kB)
2012-12-18 11:36:15 - Załącznik nr 12 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Sita Zachód Sp. z o.o. (104.50 kB)
2012-12-28 13:10:34 - Załącznik nr 3 Określenie rodzaju odbieranych odpadów przez przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel - Dolny Śląsk Sp z o.o. (120.00 kB)
2013-01-11 11:41:39 - Załącznik nr 4 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp.zo.o. (104.00 kB)
2013-02-12 08:38:19 - Załącznik nr 14 Okreslenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. (30.00 kB)
2013-05-21 09:22:20 - Załącznik nr 8 Okreslenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez przez Remondis Sp. z o.o. (109.00 kB)
2013-05-21 09:29:41 - Załącznik nr 11 Okreslenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez przez Przedsiębiotstwo Higieny Komuanlnej Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o. Sp. z o.o. (114.00 kB)
2013-12-16 14:00:36 - Załącznik nr 15 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Simeko Sp z o.o. (91.00 kB)
2013-12-16 14:53:40 - Załącznik nr 16 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Hołuj Roman Horem (25.50 kB)
2015-03-06 12:14:02 - Załącznik nr 17 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. (120.00 kB)
2015-06-08 14:25:39 - Załącznik nr 6 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez firme ENERIS Surowce S.A. (15.91 kB)
2016-01-28 08:17:12 - Załącznik nr 18 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez S&A Service Sp. z o.o. (52.00 kB)
2018-02-13 13:12:07 - Załacznik nr 19 Określeńie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Eko Ślęze Sp. z o.o. (81.00 kB)
2018-10-29 12:55:47 - Załącznik nr 20 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Altvater Sp. z o.o. (77.50 kB)
2018-10-31 10:49:21 - Załącznik nr 1 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez WPO Alba S.A. (86.50 kB)
2018-11-27 11:42:32 - Załącznik nr 21 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez EPA Green Sp. z o.o. (56.00 kB)
2019-08-13 10:41:02 - Załącznik nr 13 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów (146.00 kB)
2019-12-03 13:34:23 - Załącznik nr 22 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez EKO-LOGIS Jaek Adamczyk (63.00 kB)
2020-06-09 15:08:08 - Załącznik nr 23 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Auri-Eko Sp. z o.o. (91.00 kB)
2020-10-22 13:40:12 - Załącznik nr 24 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez FBSERWIS ODBIÓR Sp. z o.o. (95.00 kB)

Ilość odwiedzin: 27191
Nazwa dokumentu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Pilichowska
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04 10:43:20
Data udostępnienia informacji: 2012-01-04 10:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 13:40:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER