Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
minus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
minus Informacje o wynikach naboru
   plus Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.
   minus Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
   minus STANOWISKO URZĘDNICZE
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości
   minus Ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim
   minus Pracownik ds. księgowości
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach
   minus Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim
   minus Unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Informacja o unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami
   minus Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach - pracownik do pracy w księgowości
   minus Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
   minus Pracownik ds. funduszu sołeckiego
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania.
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i środowiska
   minus Pracownik ds. zamówień publicznych
   minus Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Pracownik ds. księgowości
   minus Pracownik ds. podatków
   minus Pracownik ds. obsługi finansowo – księgowej świadczenia wychowawczego
   minus Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej
   minus Pracownik ds. oświaty i organizacji pozarządowych
   minus Dyrektor Żłobka w Wysokiej
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i płac
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. inwestycji
   minus Kierownik Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach
   minus Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i wynagrodzeń
   minus Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Stanowisko ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi
   minus Stanowisko ds. kontroli pasów drogowych
   minus Stanowisko ds. księgowości budżetowej w RWOJ
   minus Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
   minus Pracownik ds. zamówień publicznych
   minus Zastępca Skarbnika Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek
   minus Informatyk
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Pracownik ds. księgowości organu
   minus Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji
   minus Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
   minus Sekretarz Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. kadr
   minus Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i płac
   minus Praconik ds. księgowości wydatków i opłat
   minus Pracownik ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. ewidencji ludności
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
   minus Pracownik ds. ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. dowodach osobistych
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
   minus Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Ro