Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
minus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
   minus Zarzadzenia opublikowane do końca 2008 r.
      plus Rejestr zarządzeń na rok 2008
      plus Rejestr zarządzń na rok 2007
      plus Rejestr zarządzń na rok 2006
      plus Rejestr zarządzń na rok 2005
      minus Rejestr zarządzń na rok 2004
      plus Rejestr zarządzń na rok 2003
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
minus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Rejestr zarządzń na rok 2004

Nr zarządzenia

Data

Link

Przedmiot zarządzenia

180/04 30.11.2004

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w dziedzinie kultura fizyczna i sport w 2005 roku

176/04 23.11.2004 w sprawie rozszerzenia haseł jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy w Kobierzycach
171 / 04 16.11.2004 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zleceń
154 / 04 24.09.2004 Zarządzenie w sprawie zamieszczania miejsc reklamowych w biuletynie informacyjnym "Moja Gmina Moja Wieś" i opłat za reklamy
153 / 04 23.09.2004 Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury aktualizacji strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej gminy Kobierzyce
152 / 04 20.09.2004 Zarządzenie w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
150 / 04 17.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
149 / 04 17.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego
w Pustkowie Żurawskim
148 / 04 17.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego
w Kobierzycach
147 / 04 17.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego
w Bielanach Wrocławskich
146 / 04 17.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2
w Bielanach Wrocławskich
145 / 04 17.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1
w Kobierzycach
144 / 04 17.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Pustkowie Wilczkowskim
143 / 04 17.09.2004 Zarzadzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Pustkowie Żurawskim
142 / 04 17.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Tyńcu Małym
141 / 04 16.09.2004 Zarządzenie w sprawie rozszerzenia haseł jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy w Kobierzycach
140 / 04 15.09.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce
139 / 04 15.09.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żuławskim do zawierania umów o wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych
137 / 04 10.09.2004 Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą
136 / 04 10.09.2004 Zarzadzenie w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów Gminy Kobierzyce za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni w roku szkolnym 2004/2005
134 / 04 08.09.2004 Zarządzenie w sprawie uzupełnienia składu stałej komisji przetargowej o nowego członka i określenia trybu pracy komisji przetargowej
128 / 04 25.08.2004 Zarzadzenie w sprawie regulaminu pracy Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce
127 / 04 25.08.2004 Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce
126 / 04 25.08.2004 Zarzadzenie w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Gminy Kobierzyce za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni
124 / 04 25.08.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce
120 / 04 10.08.2004 Zarzadzenie w sprawie zamieszczania miejsc reklamowych w biuletynie informacyjnym "Moja Gmina Moja Wieś"
119 / 04 09.08.2004 Zarządzenie w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
118 / 04 09.08.2004 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności
117 / 04 09.08.2004 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w dziedzinie kultura - ochrona zabytków
115 / 04 09.08.2004 Zarządzenie w sprawie powołania komisji wyjaśniającej - wypadek
drogowy samochodu pożarniczego z OSP Pustków
Żurawski
113 / 04 03.08.2004 Zarządzenie w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w gminie Kobierzyce
111 / 04 30.07.2004 Zarządzenie w sprawie wdrożenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy w Kobierzycach
105 / 04 21.07.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce
98 / 04 21.07.2004 Zarządzenie w sprawie określenia zasad ogólnych pracy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
97 / 04 28.06.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Weroniki Kuriaty, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
96 / 04 28.06.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Bulińskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
95 / 04 28.06.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Magiery, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
89 / 04 16.06.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce
83 / 04 08.06.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach
78A / 04 01.06.2004 Zarządzenie w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Kobierzyce oraz okresu, za które są stosowane
78 / 04 27.05.2004 Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Ślęza
77 / 04 25.05.2004 Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce
74 / 04 19.05.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce
70 / 04 18.05.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku
64A / 04 30.04.2004 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społeczne
64 / 04 30.04.2004 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych
56 / 04 15.04.2004 Zarządzenie w sprawie realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach
54 / 04 13.04.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce
49 / 04 07.04.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim do zawierania umów o wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych
48 / 04 07.04.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym do zawierania umów o wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych
47 / 04 07.04.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Bielanach Wrocławskich do zawierania umów o wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych
46 / 04 07.04.2004 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kobierzycach do zawierania umów o wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych
42 / 04 24.03.2004 Zarządzenie w sprawie sprzedaży pożarniczego samochodu ciężarowego JELCZ
41 / 04 24.03.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
38 / 04 31.03.2004 Zarządzenie w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce
37 / 04 16.03.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce
28 / 04 05.03.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 roku
25 / 04 27.02.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce
23 / 04 20.02.2004 Zarządzenie w sprawie podziału terenu objętego opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części środkowo-zachodniej wsi Wysoka
22 / 04 20.02.2004 Zarządzenie w sprawie podziału terenu objętego opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej wsi Wysoka
20 / 04 17.02.2004 Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: BISKUPICE PODGÓRNE, CHRZANÓW, KRÓLIKOWICE, KRZYŻOWICE-WIERZBICA, MAŁUSZÓW, NOWINY, OWSIANKA-BAKI I RACŁAWICE WIELKIE
19 / 04 18.02.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
18 / 04 18.02.2004 Zarządzenie w sprawie sprzedaży pożarniczego samochodu ciężarowego JELCZ
14 / 04 13.02.2004 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii integracji
i polityki społecznej Gminy Kobierzyce na lata 2004 - 2006
13 / 04 11.02.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce.
08 / 04 21.01.2004 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce

Ilość odwiedzin: 3271
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-10 14:56:49
Data udostępnienia informacji: 2007-01-10 14:56:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-01 10:34:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER