Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
minus Uchwały
   minus Uchwały z roku 2007 i starsze
      plus Uchwały na rok 2007
      minus Uchwały na rok 2006
      minus Uchwały na rok 2005
      minus Uchwały na rok 2004
      minus Starsze uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
minus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
minus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STARSZE UCHWAŁY
 (w kolejności narastających numerów)


UCHWAŁA Nr V/62/02 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2002 r.w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobierzycach.
 Uchwała 30.12.2002 wraz ze zmianą

UCHWAŁA VI/73/03RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, stanowiącej drogę w granicach działki nr 246/4 położonej w Bielanach Wrocławskich, na rzecz Gminy Wrocław.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA Nr VI/72/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 stycznia 2003 r.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia ochroną upraw materiału nasiennego kukurydzy.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA Nr VI/71/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 stycznia 2003 r.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia ochroną upraw materiału hodowlanego kukurydzy.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA NR VI/69/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Tyniec nad Ślęzą.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA NR VI/65/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kobierzyce.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA NR VI/70/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Magnice.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA NR VI/67/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Tyniec Mały.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA NR VI/66/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA NR VI/68/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru skrzyżowania ulic Piaskowej i Akacjowej we wsi Tyniec Mały
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA Nr VI/76/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA Nr VI/78/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wyborów sołtysów na terenie gminy Kobierzyce.
Uchwała 30.01.2003

UCHWAŁA NR VII/79/03RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biskupice Podgórne. Uchwała 27.02.2003

UCHWAŁA NR VII/80/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Księginice.
Uchwała 27.02.2003

UCHWAŁA NR VII/83/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KRÓLIKOWICE.
Uchwała 27.02.2003

UCHWAŁA Nr VII/84/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 lutego 2003 r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobierzyce.
Uchwała 27.02.2003

UCHWAŁA Nr VII/85/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 lutego 2003 r.w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobierzyce.
Uchwała 27.02.2003

UCHWAŁA NR VIII/100/03 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bielany Wrocławskie.
Uchwała 27.02.2003

UCHWAŁA NR VIII/ 105/ 03Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2003r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
Uchwała 27.03.2003

UCHWAŁA Nr VIII/104/03Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2003 r.w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Uchwała 27.03.2003

UCHWAŁA Nr VIII/101/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kobierzyce do tworzącego się Związku Gmin pod nazwą:

Ilość odwiedzin: 2843
Skrócony opis: Są tu zawarte uchwały na rok 2003 i część na rok 2004 uporządkowane w kolejności narastających numerów
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-23 11:00:23
Data udostępnienia informacji: 2007-01-23 11:00:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:10:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER