Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
minus Uchwały
   minus Uchwały z roku 2007 i starsze
      minus Uchwały na rok 2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 23.02.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 26.01.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 20.03.2007
         minus Uchwała za dnia 20.03.2007
         minus Uchwała z dnia 02.04.2007
         minus Uchwała z dnia 02.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.3007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30,04,2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         minus Uchwała z dnia 30.04.2007
         plus Sesja z 25 maja 2007
         plus Sesja z 28 czerwca 2007
         plus Sesja z 17 sierpnia 2007
         plus Sesja z 28 września 2007
         plus Sesja z 26 października 2007
         plus Sesja z 29 listopada 2007
         plus Sesja z 14 grudnia 2007
         plus Sesja z 28 grudnia 2007
      minus Uchwały na rok 2006
      minus Uchwały na rok 2005
      minus Uchwały na rok 2004
      minus Starsze uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
minus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
minus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała z dnia 23.02.2007
dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce
2. Uchwała z dnia 23.02.2007
nadania nazwy ulicy we wsi Małuszów
3. Uchwała z dnia 26.01.2007
nadania nazwy ulicy we wsi Pustków Wilczkowski
4. Uchwała z dnia 23.02.2007
nadania Statutu Urzędowi Gminy Kobierzyce
5. Uchwała z dnia 26.01.2007
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.
6. Uchwała z dnia 26.01.2007
rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kobierzyce
7. Uchwała z dnia 26.01.2007
uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr LXIII/666/06
8. Uchwała z dnia 23.02.2007
uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na rok 2007
9. Uchwała z dnia 23.02.2007
zmiany uchwały nr XII/120/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobierzyce
10. Uchwała z dnia 26.01.2007
uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr LXIII/666/06 z dnia 31 sierpnia 2006r
11. Uchwała z dnia 26.01.2007
wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
12. Uchwała z dnia 23.02.2007
wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
13. Uchwała z dnia 23.02.2007
zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce
14. Uchwała z dnia 26.01.2007
rozpatrzenia wniosków o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierz
15. Uchwała z dnia 26.01.2007
zmiany gminnej strategii polityki społecznej
16. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klonowej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie.
17. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Magnoliowej i Nektarowej w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie.
18. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sosnowej i Świerkowej w południowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.
19. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską a ul. Ogrodową w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.
20. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. LG w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne.
21. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Polnej w południowo-zachodniej części wsi Biskupice Podgórne.
22. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Tynieckiej w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne.
23. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu położonego przy ul. Kobierzyckiej w południowo-wschodniej części wsi Chrzanów.
24. Uchwała z dnia 26.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kasztanowej w północno-środkowej części wsi Cieszyce.
25. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.
26. Uchwała z dnia 26.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice.
27. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Czereśniową, Brzozową i Tyniecką w środkowo-zachodniej części wsi Domasław.
28. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław.
29. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bolońskiej w obrębie Kobierzyce.
30. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Księginice.
31. Uchwała z dnia 23.02.2007
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego u zbiegu dwóch ulic w południowo-wschodniej części wsi Księginice.
32. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części wsi Małuszów.
33. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Rolantowice.
34. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Główną a Parkową w południowo-wschodniej części wsi Ślęza.
35. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Szczepankowice.
36. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały.
37. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Biskupickiej w zachodniej części wsi Tyniec Mały.
38. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bocznej w południowo-środkowej części wsi Tyniec Mały.
39. Uchwała z dnia 23.02.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały.
40. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych po stronie wschodniej i zachodniej wsi Wierzbice.
41. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Stanisławowskiej w północno-zachodniej części wsi Żerniki Małe.
42. Uchwała z dnia 26.01.2007
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klonowej w południowo-zachodniej części wsi Żurawice.
43. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2007 rok
44. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie uchwalenia zmiany
45. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.
46. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Malinową, Ogrodową, i Agrestową we wsi Bielany Wrocławskie.
47. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Chrzanów.
48. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie zmiany Uchwały nr XLII/522/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 kwietnia 2005 r.
49. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie stawek procentowych opłat adiacenckich na obszarze gminy Kobierzyce
50. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Tyniec Mały
51. Uchwała z dnia 20.03.2007
W sprawie wyborów sołtysów na terenie Gminy Kobierzyce
52. Uchwała za dnia 20.03.2007
W sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
53. Uchwała z dnia 02.04.2007
W sprawie wezwania sekretarza Gminy Kobierzyce do spełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w formie pisemnej
54. Uchwała z dnia 02.04.2007
W sprawie wezwania skarbnika Gminy Kobierzyce do spełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w formie pisemnej
55. Uchwała z dnia 30.04.3007
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok
56. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Rady Gminy Kobierzyce Nr VI/50/07 z dnia 23 lutego 2007 roku
57. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy MacMilana i autostradzie A4 w północno – zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.
58. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Bąki
59. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Bielany Wrocławskie
60. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Biskupice Podgórne
61. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Budziszów
62. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Cieszyce
63. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Chrzanów - Magnice
64. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Damianowice
65. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Domasław
66. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Dobkowice
67. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Jaszowice
68. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Kobierzyce
69. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Królikowice - Nowiny
70. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Krzyżowice
71. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Księginice
72. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Kuklice
73. Uchwała z dnia 30,04,2007
w sprawie statutu sołectwa Małuszów
74. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Owsianka
75. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Pełczyce
76. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Pustków Wilczkowski
77. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Pustków Żurawski
78. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Rolantowice
79. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Solna
80. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Szczepankowice
81. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Ślęza
82. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Tyniec Mały
83. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Tyniec nad Ślężą
84. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Wysoka
85. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Wierzbice
86. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Żerniki Małe – Racławice Wielkie
87. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie statutu sołectwa Żurawice
88. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi DOMASŁAW
89. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wierzbice
90. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Gminy Kobierzyce
91. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie przystąpienia Gminy Kobierzyce w ramach Związku Międzygminnego Ślęza-Oława do realizacji przedsięwzięcia p.n.
92. Uchwała z dnia 30.04.2007
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/372/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26.08.2004 r. dotyczącej Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
93. Sesja z 25 maja 2007
94. Sesja z 28 czerwca 2007
95. Sesja z 17 sierpnia 2007
96. Sesja z 28 września 2007
97. Sesja z 26 października 2007
98. Sesja z 29 listopada 2007
99. Sesja z 14 grudnia 2007
100. Sesja z 28 grudnia 2007

Ilość odwiedzin: 3127
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-22 10:49:30
Data udostępnienia informacji: 2007-03-22 10:49:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-22 10:50:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER