Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, GCKiS, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
plus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
 Wybory
plus Wybory Samorządowe 2010
plus Wybory Ławników 2011
plus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011
minus Wybory Sołtysa Wsi Cieszyce 2013
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory Sołtysów 2015
plus Wybory Prezydenta RP 2015
minus Wybory Ławników 2015
plus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2018
plus Wybory Samorządowe 2018
 Ekologia
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
minus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organizacje Pozarządowe > Oferty organizacji pozarządowych

Spis dokumentów:
1. Oferta (DODANO SPROSTOWANIE - 31.05.2010)
Organizacja turnieju sportowego dla młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Kobierzyce w ramach współpracy partnerskiej gmin
2. Oferta
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez stworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych
3. OFERTA
Organizacje festynu integracyjnego dla społeczności gminy Kobierzyce.
4. Oferta - Upowszechnianie rekreacji oraz sportu wśród społeczności na terenie gminy kobierzyce
Oferta stowarzyszenia "STREFA ZDROWIA"
5. Oferta - Ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód
Polski Związek Wędkarski
6. OFERTA
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy, Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki dla dzieci z terenu Gminy Kobierzyce
7. Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz udział w kwalifikowanych zawodach sportowych w piłce nożnej
Gminny Klub Sportowy Kobierzyce
8. Oferta - Organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci z terenu Gminy Kobierzyce
9. Oferta - warsztaty plastyczne dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce
od kwietnia 2011 do maja 2011
10. Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
11. Oferta - warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców z terenu gminy Kobierzyce
12. Oferta - Udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w życiu kulturalnym regionu porzez organizację wyjazdów, w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011, do placówek kulturalnych
13. Oferta - Reaktywacja zespołu piłkarskiego we wsi Domasław
14. Oferta - Organizacja szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ligowych po awansie do wyższej klasy rozgrywkowej na terenie wsi Wierzbice i Krzyżowice
15. Oferta - Prowadzenie szkolenia jeździeckiego dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce
16. Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
17. Oferta - Organizacja Turnieju Judo o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce
18. Oferta - Prowadzenie jeździeckiego szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce
19. Oferta - Udział dzieci i młodzieży w "żywych lekcjach" historii Polski.
20. Oferta - Upowszechnienie region. tradycji oraz propagowanie i promocja zwyczajów lok. społeczności poprzez zorganiz. warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych dla mieszkańców gminy Kobierzyce
21. Oferta - Organizacja szkolenia i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Pustków Żurawski oraz wyposażenie boiska sportowego w Pustkowie Wilczkowskim w II półroczu
22. Oferta - organizacja szkolenia sportowego w tenisie stołowym na terenie miejscowości Tyniec Mały
23. Oferta - Piknik "Country & Bluse Day" organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców
24. Oferta - Organizacja spotkania historyczno-patriotycznego z okazji święta Sybiraków
25. Oferta - Domasławskie święto ziemniaka
26. Oferta - Organizacja szkolenia sportowego zespołu juniorów
27. Oferta - Cykl otwartych koncertów "Muzyka Narodów"
28. Oferta - ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
29. Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
30. Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP Kobierzyce
31. Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP Pustków Wilczkowski
32. Oferta - Organizacja udziału w rozgrywkach klasy A
Orzeł Pustków Wilczkowski
33. Oferta - Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce
34. Oferta - Organizacja imprez kulturalnych i działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
35. Oferta - Upowszechnianie regionalnych tradycji oraz promowanie zwyczajów lokalnej społeczności
36. Oferta - ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie Gminy Kobierzyce
37. Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
38. Oferta - Cykl otwartych koncertów "MUZYKA NARODÓW" w wykonaniu chórów kościelnych
39. Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
40. Oferta - udział zespołu młodziczek w Finale Pucharu Polski w dniach 04-07.06.2014 r.
41. Oferta - Organizacja życia kulturalnego Sybiraków zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce
42. Oferta - organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców
43. Oferta - ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie gminy Kobierzyce
44. Oferta - Twórcze warsztaty z elementami psychodramy
45. Oferta - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce.
46. Oferta - Upowszechnianie, promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Gminy poprzez organizacje wystaw i występów o charakterze ludowym
47. Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
48. Oferta - organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
49. Oferta - organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych
50. Oferta - Organizacja akcji zimowej 2016 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzce
51. Oferta - Wydanie albumu wspomnień o Księdzu Prałacie Aleksandrze Brandcie.
52. Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich
53. Oferta - Organizacja zadań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości
54. Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
55. Oferta - Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
56. Oferta - edycja Kids Battle - Mini Bitwy Taneczne
57. Oferta - upowszechnianie tradycji regionalnych i patriotycznych
58. Oferta - organizacja warsztatów teatralnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce
59. Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
60. Oferta - Mini Bitwy Taneczne Kids Battle
61. Oferta - Spotkanie edukacyjno-kulturalne z zakresu tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości
62. Oferta - Organizacja jubileuszu 20-lecia istnienia Oddziału w Kobierzycach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
63. Oferta - "Śpiewamy razem dla Ojczyzny"

Ilość odwiedzin: 6741
Nazwa dokumentu: Oferty organizacji pozarządowych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-05-25 11:26:07
Data udostępnienia informacji: 2010-05-25 11:26:07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-25 11:29:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30 (Dyżury do 17.00)
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER